Levetirasetam (Keppra) Uygulama Akıl Kartı

0
19558

Bu İçerik Sadece Aboneler İçindir

Bu içeriğin kilidini açmak için lütfen abone olun.

Levetirasetam (LEV) çocuk ve erişkin hastalarda hem parsiyel hem de jeneralize epilepsilerde, özelikle dirençli epilepsilerde oldukça etkili antiepileptik ilaçtır. LEV acil serviste yanıt vermeyen dirençli epilepsi hastalarında alternatif bir ilaç olarak kullanılmaktadır.

Etki Başlangıcı: 5-30 Dakika
Etki süresi:1.5 saat
Yarılanma Ömrü (t½): 6-8 saat
Metabolizma: Karaciğer
Atılım: Böbrek

blank

blank

Yapılan çalışmalar santral sinir sisteminde LEV’in özel bağlanma bölümü olduğunu ve LEV’in presinaptik vezikül proteini olan SV2A’ya bağlandığı saptanmıştır ve anormal elektriksel aktiviteyi bu yolla azalttığı düşünülmektedir.

blank

 • Parsiyel Epilepsi
 • Jeneralize Epilepsi

blank

 • Aşırı duyarlılık (örn., Anafilaksi, anjiyoödem)

blank

1 flakon KEPPRA steril konsantre infüzyon çözeltisi 500 mg levetirasetam içerir (500 mg/5 ml)

blank

 • LEV, yetişkinler için 500-3000 mg (max 4500mg) ve çocuklar için 10-30 mg / kg doz (max 60mg/kg) aralığında en az 100 ml izotoniki ile seyreltilerek  2 ila 5 mg / kg / dakika hızında genellikle 15 dakikalık intravenöz infüzyonla uygulanır.
 • Parsiyel nöbetlerde 3000 mg / gün’den daha yüksek dozların ek fayda sağladığına dair bir kanıt yoktur.

Çocuklarda

 • Genel yaklaşım dozu günde iki kez 10 mg/kg’ dır

Yetişkinlerde

 • Genel yaklaşım dozu günde iki kez 15 mg/kg’ dır. Genel yaklaşım 70 kg ortalama yetişkin için 1000 mg keppra’ı 500ml sf içine konulup 30 dakikada infüzyon şeklinde uygulanması.

blank

Gebelik kategorisi C:

blank

Anne sütüne geçer. 3500 mg / gün’e kadar olan maternal dozların anne sütünde düşük seviyelerde olduğu saptanmış.

blank

Çok yaygın:

 • Nazofarenjit
 •  Uyuklama hali (Somnolans)
 • Baş ağrısı

Yaygın:

 • İştahsızlık (Anoreksi)
 • Depresyon
 • Düşmanca davranış/saldırganlık
 •  Kaygı (Anksiyete)
 •  Uykusuzluk (İnsomni)
 •  Sinirlilik veya uyarıya aşırı tepki gösterme (İrritabilite)
 • İstemsiz kas kasılmaları (Konvülsiyon)
 • Denge bozukluğu
 • Sersemlik hissi
 • Tremor
 • Letarji
 • Vertigo

blank

Aşırı dozda KEPPRA alımını takiben somnolans, ajitasyon, agresyon, bilinç bulanıklığı, solunum depresyonu ve koma bildirilmiştir.

blank

Akut doz aşımından sonra, gastrik lavajla mide boşaltılabilir. Levetirasetamın spesifik antidotu yoktur. Doz aşımı tedavisi semptomatik olmalıdır ve hemodiyalizi de kapsayabilir. Diyaliz ile ekstraksiyon etkinliği levetirasetam için %60 ve primer metaboliti için %74′ tür.

blank

 • KEPPRA 500 MG/ 5 ML KONSANTRE INF.COZ. ICEREN 10 FLAKON
 • EPILECURE 500 MG/ 5 ML KONSANTRE INF.COZ. ICEREN 10 FLAKON
 • EPILEM 500 MG/5 ML KONSANTRE INF. COZ. ICEREN 10 FLAKON
 • EPIXX 500 MG/ 5 ML KONSANTRE INF.COZ. ICEREN 10 FLAKON
 • LESITAM 500 MG/ 5 ML INFUZYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN KONSANTRE 10 FLAKON
 • LEVEBRAIN 500 MG/ 5 ML KONSANTRE INF.COZ. ICEREN 10 FLAKON
 • LEVENUE 500 MG/5 ML IV INFUZYONLUK KONSANTRE COZELTI (10 ADET)
 • LEVETAM 500 MG/5 ML KONSANTRE INF. COZ. ICEREN 10 FLAKON
 • NETROLEX 500 MG/5 ML KONSANTRE INF. COZ. ICEREN 10 FLAKON
 • TIRGEN 500 MG/5 ML IV INFUZYONLUK KONSANTRE COZELTI

blank

 • https://www.drugs.com/dosage/levetiracetam.html
 • https://www.uptodate.com/contents/levetiracetam-drug-information
 • https://kub.ilacprospektusu.com/ilac/1357-keppra-500-mg-5-ml-konsantre-infuzyon-cozelti-iceren-flakon-kub
 • https://www.drugs.com/ppa/levetiracetam.htmlhttps://pdf.ilacprospektusu.com/16376-keppra-500-mg-ml-oral-cozelti-kt.pdf
 • https://jag.journalagent.com/epilepsi/pdfs/JTES_17_1_1_8.pdf

blank

Fenitoin Uygulama Akıl Kartı

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz