Ana Sayfa Etiketler Epilepsi

Etiket: Epilepsi

Yetişkinlerde Nöbete Genel Yaklaşım

0
Nöbet, bilinç, davranış, hafıza veya duygular düzeyinde değişikliklere neden olabilen beynin kontrolsüz, anormal elektriksel aktivitesini olarak ifade edilir. Konvulziyon ise bu nöronal aktivite değişikliğinin...

Diazepam (Diazem) Uygulama Akıl Kartı

2
Diazepam (Diazem) nöbet geçiren hastalarda en fazla kullandığımız santral sinir sistemine spesifik lipofilik benzodiazepin grubu ilaçtır. Santral etkisini spesifik benzodiazepin reseptörleriyle etkileşerek GABA’nın çeşitli sinapslardaki...

Midazolam (Dormicum®) Uygulama Akıl Kartı

3
Midazolam (Dormicum®), sedasyon amaçlı, anestezi indüksiyonunda ve ayrıca akut nöbetlerin yönetiminde kullanılan kısa etkili benzodiazepindir ve bir imidazobenzodiazepin grubu türevidir. Midazolam, diğer benzodiazepinler gibi...

Levetirasetam (Keppra) Uygulama Akıl Kartı

0
Levetirasetam (LEV) çocuk ve erişkin hastalarda hem parsiyel hem de jeneralize epilepsilerde, özelikle dirençli epilepsilerde oldukça etkili antiepileptik ilaçtır. LEV acil serviste yanıt vermeyen...

İnfantlarda Ve Çocuklarda Nöbete Genel Yaklaşım

0
Nöbet, çocukluk çağında görülen en sık nörolojik problem olup, çocuk acil servis başvurularının da önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Yapılan çalışmalarda 0-16 yaş arasındaki çocukların...

Çocuklarda Status Epileptikus Acil Yaklaşım

0
Status epileptikus (SE) belirgin morbidite ve mortaliteye neden olabilen ve hızlı tanı ve tedavi gerektiren medikal acil bir durumdur. Status epileptikus (SE) 5 dakikadan...

Fenitoin

0
Epilepsi, beyin fonksiyonlarının kısa süreli paroksimal rahatsızlığı olarak tanımlanır. Merkezi sinir sisteminde bir grup nöronun ani, anormal ve hipersenkronize deşarjları sonucu pozitif (olmayan bir...