Sağ Dal Bloğu (RBBB)

0
22122

Sağ dal bloğu (RBBB : Right Bundle Branch Block) kalbimizin iletim sisteminin bloklanması sonucu geciken elektriksel aktivite yüzünden sağ ventrükül depolarizasyonunda gecikmeler ortaya çıkaran duruma verilen isimdir. Geçiken bu elektriksel aktivite sonucunca kalbin sağ tarafını gösteren sağ prekordiyal derivasyonlarda (V1-V2-V3) ventriküllerin depolarizadyonunu gösteren QRS kompleksinde anormallikler olarak karşımıza çıkar. Sağ dal bloğu altta yatan birçok nedene bağlı olarak görülebilirken bazı durumlarda sağlıklı bireylerde de karşımıza çıkabilmektedir.

 • Romatizmal Hastalıklar
 • Akut veya Kronik Kor Pulmonale
 • Pulmoner Hipertansiyon
 • Pulmoner Emboli
 • Sağ Ventrikül Hipertrofisi
 • İletim Sistemi Bozuklukları
 • Miyokardit
 • Akut Miyokard İnfarktüsü, Miyokard İskemisi
 • Cerrahi Girişimler (Koroner By-Pass)
 • ASD (Atriyal Septal Defekt), VSD (Ventriküler Septal Defekt) veya Fallot Tetralojisi (ToF)
 • Ebstein Anomalisi
 • Travmalar
 • Sağlıklı Bireylerde ( izole sağ dal bloğu kötü prognoz göstermez)
 • Sağ Kalp Kateterizasyonu veya Operasyon sonrasında görülebilir)

Sağ dal bloğu olan hastaların EKG’ sinde QRS süresi 0.12 sn (en az 3 küçük kare) veya daha üzerindedir ve klasik olarak kalbin sağ tarafını gösteren prekordiyal derivasyonlarda (V1-V2-V3) terminal R dalgası olması beklenir. EKG de rsr’ , rsR’ veya rSR’ şeklinde  “M” şeklini andıran QRS kompleksleri görülür. Buna ek olarak D1, AVL V5, V6 da uzamış S dalgaları görülebilir. ORS süresinin 0.12 sn altında olduğu durumlarda EKG de bu patern gözlenirse tam olmayan dal bloğundan (inkomplet) söz edilir. Ayrıca bazı durumlarda yine V1-V2-V3 de ST depresyonu ve T inversiyonu görülebilir. Bazı durumlarda V1’de RSR’ patterninden çok geniş monofazik R dalgası veya qR kompleksi olabilir.

 • Yetişkinlerde QRS >120 ms, geniş QRS.

-4-16 yaş arası çocuklarda 90-100 ms
-0-4   yaş arası çocuklarda 86-90  ms

 • V1-3’te RSR’ patterni (‘M’ şekilli QRS kompleksi).
 • Lateral derivasyonlarda (I, aVL, V5-6) geniş, uzamış S dalgası.

İnkomplet Sağ Dal Bloğu

 • İnkomplet sağ dal bloğu QRS süresinin < 120 ms olması ve V1-3’te RSR’ paterni görülmesi ile tanımlanır.
 • Yaygın olarak çocuklarda görülen (klinik olarak önemsiz) bir normal varyantıdır.

V1-3’te RSR’ paterni ayrıca Brugada Sendromunda da görülebilir.

Hastanın acil serviste görülen EKG’si. V1 ve V2 derivasyonlarında sağ dal bloğuna benzerbir görünüm mevcut fakat J noktasında >2 mm yükselme, takibinde ST yükselmesi ve negatif T dalgası ile sonlanma. Tip 1 Brugada paternine uymaktadır. Ok ile J noktasını gösterilmektedir.

50 yaş byan hasta göğüs ağrısı nedeniyle 112 çağırıyor. Çekilen EKG bu. Bizim için yorumlar mısınız?

 • https://litfl.com/right-bundle-branch-block-rbbb-ecg-library/
 • http://hqmeded-ecg.blogspot.com/2012/04/is-this-simple-right-bundle-branch.html
 • https://ecgwaves.com/ecg-topic/right-bundle-branch-block-rbbb-ecg-criteria-treatment/
 • https://www.verywellhealth.com/right-bundle-branch-block-rbbb-1745785
 • https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/47686

Sol Dal Bloğu (LBBB)

Akdeniz Üniversitesi Tıp mezunu olup Antalya EAH Acil Tıp Kliniğinden babacan ve delikanlı tavırlarıyla Malkoçoğlu ve Baron ünvanlarını alarak acil tıp uzmanı olmuştur. Matu izleye izleye EKG ye merak salmıştır .Sazlı sözlü eğlencelere ilgili olup Cevdet Bağca ve Murat Başaran’ın arkasında saz ve bass gitar çalmıştır. Kara ve deniz avlarıyla ilgili olup kara avının en yüksek mertebesi dağ keçisi avı ile ilgilenmektedir. En zevkli ve yorucu sporlardan biri olan karşıda adam bulamayınca masanın bir tarafını kaldırıp antreman yapan masa tenisçilerimizdendir. Fırsat buldukça Alanya-Gazipaşa civarlarında sıcak denizlere açılmayı sevmektedir.
Facebook Yorumları

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz