AHA 2023 Güncellemesinde Yer Alan Öneriler

0
930

Önceki yazımızda AHA’nın 2023 ACLS güncellemesine giriş yapmıştık bu yazımızda öneriler ve kanıt düzeylerini sizlerle paylaşıyoruz. Güncellemenin tümüne buradan ulaşabilirsiniz. blank

Kardiyak Arrestte Vazopressör Yönetimi

Kardiyak Arrestte Vazopressör Yönetimi
Öneriler COR LOE
Kardiyak arrestte epinefrin kullanılmasını önerilir. I B-R
Kardiyak arest için her 3 ila 5 dakikada bir 1 mg epinefrin verilmesi uygundur. IIa B-R
Zamanlama açısından, şoklanamayan ritimli kardiyak arest için epinefrinin mümkün olan en kısa sürede uygulanması uygundur. IIa C-LD
Tek başına vazopressin ya da  epinefrin ile kombinasyone vazopressin + metilprednizolon, kardiyak arrestte düşünülebilir ancak epinefrin yerine geçme avantajı sağlamaz. IIb B-R
Zamanlama açısından, şoklanabilir ritimli kardiyak arest için, ilk defibrilasyon denemeleri başarısız olduktan sonra epinefrin verilmesi uygun olabilir. IIb C-LD
Kardiyak arest hastalarında rutin olarak yüksek doz epinefrin kullanımı önerilmemektedir. III B-R

Vazopresör Olmayan İlaçların Uygulanması

Vazopresör Olmayan İlaçlar
Öneriler COR LOE
Defibrilasyona yanıt vermeyen ventriküler fibrilasyon/nabızsız ventriküler taşikardi için amiodaron veya lidokain düşünülebilir. IIa B-R
Hastane dışı kardiyak arrest hastalar için CPR sırasında steroid kullanımının kesin faydası yoktur. IIa C-LD
Kardiyak arrest tedavisi için rutin kalsiyum uygulaması önerilmez. III B-R
Kardiyak arrest hastalarında rutin sodyum bikarbonat kullanımı önerilmemektedir. III B-R
Kardiyak arrest hastalarında rutin magnezyum kullanımı önerilmemektedir. III B-R

Ekstracorpereal CPR

Vazopresör Olmayan İlaçlar
Öneriler COR LOE
Standart ACLS’ye dirençli kardiyak arrest hastalarda ECPR’nin kullanılması, uygun eğitime ve donanıma sahip bakım sistemi içinde seçilmiş hastalara uygulanabilir. IIa B-R

Kardiyak Arrest Sonrası Perkütan Koroner Müdahale

Kardiyak Arrest Sonrası Perkütan koroner Müdahale
Öneriler COR LOE
Kardiyak arrest nedeni kardiyak şüphesi olan ve elektrokardiyogramda ST segment yükselmesi şüphesi olan tüm kardiyak arrest hastalarına acil olarak koroner anjiyografi yapılmalıdır. I B-NR
Acil koroner anjiyograf; elektrokardiyogramda ST yükselmesi olmayan ancak şok, elektriksel dengesizlik, devam eden önemli miyokard hasarı belirtileri veya devam eden iskemi gibi revaskülarizasyonun fayda sağlayabileceği önemli koroner arter hastalığı riski yüksek olan seçilmiş yetişkin hastalar için uygulanabilir. IIa B-NR
Hastanın nörolojik durumundan bağımsız olarak, koroner anjiyografinin başka şekilde endike olduğu kardiyak arrest sonrası tüm hastalarda koroner anjiyografi yapılması makul olabilir. IIa C-LD
Kardiyak arest sonrası spontan dolaşımın geri dönmüş hastalarda ST segment yükselmesi, şok, elektriksel instabilite, önemli miyokardiyal hasar belirtileri ve devam eden iskemi olmadığında gecikmiş veya seçici bir strateji yerine acil koroner anjiyografi önerilmez. III B-R

Sıcaklık Kontrolü

Kardiyak Arrest Sonrası Perkütan koroner Müdahale
Öneriler COR LOE
Spontan dolaşımın geri dönmesi sonrasında komutlara uymayan tüm yetişkinlerin, arrestin yeri veya mevcut ritmi ne olursa olsun, sıcaklık kontrolü için bilinçli bir strateji içeren tedavi görmelerini öneriyoruz. I B-R

 

Sıcaklık Kontrol Performansı

Sıcaklık Kontrol Performansı
Öneriler COR LOE
Arrest sonrası sıcaklık kontrolü için 32° C ile 37,5° C arasında sabit bir sıcaklık seçilmesini ve korunmasını öneririz. I B-R
Hastanelerin arrest sonrası sıcaklık kontrolü için protokoller geliştirmesini öneriyoruz. I B-NR
Hedef sıcaklığa ulaşıldıktan sonra sıcaklık kontrolünün en az 24 saat sürdürülmesi uygun olabilir. IIa B-NR
Kardiyak arrest hastalarının farklı alt grupları için spesifik bir terapötik sıcaklık önermek için yeterli kanıt yoktur. IIb B-NR
İlk ateş kontrolünden sonra sözlü komutlara yanıt vermeyen hastalarda ateşi aktif olarak önlemek uygun olabilir. IIb C-LD
Spontan dolaşımın geri dönmesi sonrası spontan hipotermisi olan ve sözlü komutlara yanıt vermeyen hastalar rutin şekilde aktif veya pasif olarak saatte 0,5°C’den daha hızlı ısıtılmamalıdır. IIb C-EO
Hastane öncesi soğutma için soğuk intravenöz sıvıların hızlı infüzyonu dışındaki stratejilerin faydası belirsizdir. IIb B-R
Spontan dolaşımın geri dönmesi sonrası hastaların hastane öncesi soğutulması için soğuk intravenöz sıvıların hızlı infüzyonunun rutin kullanımını önermiyoruz. III B-R

Nöbet ve Diğer Epileptiform Aktiviteler

Nöbet ve Diğer Epileptiform Aktivitelerin Tanı ve Yönetimi
Öneriler COR LOE
Kardiyak arestten kurtulan erişkinlerde klinik olarak belirgin nöbetlerin tedavisini öneriyoruz. I C-LD
Spontan dolaşımın geri dönmesi sonrası komutlara uymayan hastalarda nöbet tanısı için derhal elektroensefalografi (EEG) yapılmasını ve yorumlanmasını öneriyoruz. I C-LD
Spontan dolaşımın geri dönmesi sonrası komutlara uymayan hastalarda EEG’nin tekrarlı veya sürekli izlenmesi uygulanabilir. IIa C-LD
Kardiyak arrestten kurtulan yetişkinlerde konvülsif olmayan nöbetlerin tedavisi (yalnızca EEG ile teşhis edilir) uygundur. IIa B-R
İktal-interiktal süreklilik üzerinde EEG paternleri olan, kalp krizi geçirip hayatta kalan erişkinlerde sedatif olmayan nöbet önleyici ilacın terapötik bir denemesi uygun olabilir. IIb C-EO
Diğer etiyolojilere bağlı nöbetlerin tedavisinde kullanılan nöbet önleyici ilaçların aynısı, kardiyak arrest sonrası tespit edilen nöbetler için de uygun olabilir. IIb C-LD
Kardiyak arrestten kurtulan erişkinlerde nöbet profilaksisi önerilmez. III B-R

Kardiyak Arrest Sonrası Organ Bağışı

Nöbet ve Diğer Epileptiform Aktivitelerin Tanı ve Yönetimi
Öneriler COR LOE
Ölüm için nörolojik kriterleri karşılayan, kardiyak arrestten sonra hayata döndürülen tüm hastalarda organ bağışı düşünülmelidir. I B-NR
Yaşamı sürdüren tedavilerin planlı olarak geri çekilmesinden önce, kardiyak arrestten sonra hayata döndürülen tüm hastalarda organ bağışı düşünülmelidir. I B-NR
Organ bağışına ilişkin kararlar yerel yasal ve düzenleyici gerekliliklere uygun olmalıdır. I C-EO
Organ bağışı, bakım sistemlerinin geliştirilmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken önemli bir sonuçtur. I C-EO

Tablolarda yer alan ifadelerin gerekçeleri ve ilgili referanslar AHA’nın ACLS 2023 kılavuzunda yer almaktadır.

blank

2023 AHA Yetişkinlerde ACLS Odaklı Güncelleme

 

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz