Nikardipin (Ninax) Uygulama Akıl Kartı

0
38716

Bu İçerik Sadece Aboneler İçindir

Bu içeriğin kilidini açmak için lütfen abone olun.

Belirgin vazodilatör etkiye sahip dihidropiridin grubu güçlü bir kalsiyum kanal blokörüdür. Antihipertansif özelliklere sahip olup selektif serebral ve koroner etkisi vardır. Kardiyodepresan etki göstermeden anjin ve koroner spazmlarda vazodilatasyon yapar ve periferik direnci azaltır. Böylece ana koroner ve sistemik arterleri genişleterek antihipertansif etki gösterir. Bu yüzden kronik stabil anjinası olan hastaların yönetimi ve hipertansiyon tedavisi için kullanılır.

blank

Etki süresi: 1-4 saat
Yarılanma Ömrü (t½): 8.6 saat
Metabolizma:  Karaciğer
Atılım: İdrar (% 60), dışkı (% 35)

blank

Nikardipin hipertansiyon, kronik stabil anjina pektoris ve Prinzmetal varyant anjinasını tedavi etmek için tek başına veya bir anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü ile birlikte kullanılır. Nikardipin, diğer periferik vazodilatörlere benzer. Nikardipin, miyokardiyal ve vasküler düz kas hücresi membranları boyunca ekstra hücresel kalsiyum akışını, muhtemelen kanalı deforme ederek, iyon kontrolü geçiş mekanizmalarını inhibe ederek ve / veya sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum salınımına müdahale ederek inhibe eder. Hücre içi kalsiyumun azalması, miyokard düz kas hücrelerinin kasılma süreçlerini inhibe ederek koroner ve sistemik arterlerin genişlemesine, miyokard dokusuna oksijen verilmesinin artmasına, total periferik direncin azalmasına, sistemik kan basıncının düşmesine neden olur.

blank

 • Hipertansiyon

Hipertansif aciller ;
– Akut iskemik inme
– İntraserebral kanama
– Akut Böbrek Yetmezliği
– Eklampsi Preeklamsi
– Akut Koroner Sendrom

 • Kronik stabil anjina pektoris
 • Prinzmetal varyant anjina

blank

 • Aşırı duyarlılık
 • Aort darlığı

blank

500 ml Sıvı İçerisinde

Ninax® 25 mg/10 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren ampul
5 miligram/saat dozunda başlanmalı. İlk 15 dk.da hedef kan basıncına ulaşılamazsa; hedef basınca veya maksimum doz olan 15 miligram/saat ulaşana dek her 15 dakikada dozu 2.5 miligram/saat artırmalıdır.

Uygulama: 25 mg bir ampül Ninax ile 490 cc serum fizyolojik veya dextroz içine konulur. 500 cc mediflekste 0.05 mg/mL solüsyon elde edilmiş olunur.

blank

250 ml Sıvı İçerisinde

Ninax® 25 mg/10 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren ampul
5 miligram/saat dozunda başlanmalı. İlk 15 dk.da hedef kan basıncına ulaşılamazsa; hedef basınca veya maksimum doz olan 15 miligram/saat ulaşana dek her 15 dakikada dozu 2.5 miligram/saat artırmalıdır.

blank

Uygulama: 25 mg bir ampül Ninax ile 240 cc serum fizyolojik veya dextroz içine konulur. 250 cc mediflekste 0.1 mg/mL solüsyon elde edilmiş olunur.
Başlangıç Dozu: 5mg/saat nikardipin IV infüzyonu başlanır. İnfüzyon pompası 50ml/saat olarak ayarlanır.

İlk 15 dk.da istenen hedef kan basıncına ulaşılamazsa; 2.5 miligram/saat artırmalıdır.

1.Arttırma: 2.5 miligram/saat arttıtılır ve 7.5 miligram/saat olarak infüzyon pompası 75 ml/saat olarak ayarlanır.

2.Arttırma: 2.5 miligram/saat arttıtılır ve 10 miligram/saat olarak infüzyon pompası 100 ml/saat olarak ayarlanır.

3.Arttırma: 2.5 miligram/saat arttıtılır ve 12,5 miligram/saat olarak infüzyon pompası 125 ml/saat olarak ayarlanır.

4.Arttırma: 2.5 miligram/saat arttıtılır ve 15 miligram/saat olarak infüzyon pompası 150 ml/saat olarak ayarlanır. Maksimum doza 15mg/ saat infüzyona erişilmiş olur.

blank

Gebelik kategorisi C’ dir.

blank

İlacın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

blank

 • Baş ağrısı (Çok Yaygın)
 • Hipotansiyon (Yaygın)
 • Taşikardi (Yaygın)
 • Bulantı-Kusma (Yaygın)
 • Kızarma
 • Periferik ödem
 • Trombositopeni
 • Angina alevlenmesi
 • Asteni
 • Ventriküler ekstrasistoller
 • Baş dönmesi
 • Döküntü
 • Poliüri
 • Yüz ödemi
 • Hipotansiyon
 • Miyalji
 • Senkop

blank

Ağızdan LD 50 Sıçan = 184 mg / kg, Ağızdan LD 50 Fare = 322 mg / kg

blank

 • Özellikle tedavinin başlangıcında veya doz artışında yavaşça titrasyon yapılmalı. Hızlı titrasyon yapılırsa semptomatik hipotansiyon veya taşikardiye neden olabilir. Bu yüzden sistemik hipotansiyonu ve konjestif kalp yetmezliği (KKY), anjinası veya sol ventrikül disfonksiyonu olan hastalarda daha dikkati olunmalıdır.
 • Akut serebral enfarktüs veya kanamada, sistemik hipotansiyonu önlemek için yavaşça titre edilmelidir.
 • İlacı konjestif kalp yetmezliği hastalarında, özellikle bir beta-bloker ile kombinasyon halinde kullanırken dikkatli olunmalıdır; nikardipin beta blokerin aniden kesilmesinin tehlikelerine karşı hiçbir koruma sağlamaz. Beta-bloker dozunun kademeli olarak azaltılması yoluyla tercihen 8 ila 10 gün arasında olmalıdır.
 • Venöz tromboz, flebit ve vasküler bozukluk olasılığını azaltmak için el veya bilek sırtında olanlar gibi küçük damarlar kullalılmamalıdır. İntraarteriyel uygulama veya ekstravazasyondan kaçınılmalıdır.

blank

 • NİNAX 25 mg/10 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren ampul
 • LOXEN 20 mg 30 tablet

blank

 • https://go.drugbank.com/drugs/DB00622
 • https://reference.medscape.com/drug/cardene-iv-nicardipine-342377
 • https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19303080/#:~:text=Nicardipine%20is%20recommended%20for%20elevated,cognitive%20deterioration%20of%20vascular%20origin.

blank

Subaraknoid Kanamaya (SAK) Acil Yaklaşım

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz