Norepinefrin (Noradrenalin) (Steradin) Uygulama Akıl Kartı

0
64299

Bu İçerik Sadece Aboneler İçindir

Bu içeriğin kilidini açmak için lütfen abone olun.

Norepinefrin kuvvetli β1 ve α1 adrenerjik ve zayıf β2 adrenerjik etkisi olan bir sempatomimetiktir. Ana kardiyovasküler etkisi, α1 adrenerjik stimülasyon ile vazokostrüksiyon yaparak periferik vasküler direncin arttırır böylece ortalama arteryel basınç yükselmesini sağlar. β1 adrenerjik etkisine bağlı pozitif inotrop ve kronotrop etkileri sonucu vazokonstrüksiyona bağlı gelişen vagal uyarıya bağlı refleks bradikardi gelişimi ile dengelenmektedir.
Genel olarak şokta ikinci seçenek olarak düşünülmesine rağmen, son yıllarda oksijen debisi ve oksijen tüketimini arttırmasından dolayı septik olgularda genellikle sepsisin hiperdinamik fazında, sıvı desteği sağlandıktan sonra, ilk tercih edilecek ajanlardan biri olarak kullanılmaktadır. Güçlü vazopresör etkisinden dolayı vazodilatasyonun ön planda olduğu şoklarda ya da diğer vazopresör ajanlara bağlı kardiyak sorunların geliştiği durumlarda tercih edilir. Korkulan etkisi vazokonstrüksiyona bağlı olarak splanknik dolaşım ve renal perfüzyonda bozulma olmasıdır. Ancak çalışmalar uygun sıvı resüsitasyonu yapılmış olan hastalarda bunun olmadığını, aksine renal kan akımı ve splanknik dolaşım üzerine olumlu etkileri olduğunu bildirmektedir.

blank

Septik Şokta Vazoaktif Ajanların Etkileri

İLAÇ NABIZ ÜZERİNE ETKİ KONTRAKTTİLİTİYE ETKİ ARTERİYEL KASILMA ETKİLERİ
Dobutamin + +++ -(Dilatasyon)
Dopamin ++ ++ ++
Epinefrin +++ +++ ++
Norepinefrin ++ ++ +++
Fenilefrin 0 0 +++

blank

Sıvı tedavisine yanıtsız şok tablosunda( hipotansiyon). Septik, kardiyojenik ve hipovolemik şokta başlangıçtaki ilk tercih vazopressör.

blank

Akut Hipotansiyon

Doz aralığı çok geniş olmakla beraber Tintinaali 8’e göre 0.5 – 30 µg/dk olarak başlanır. Hedef ortalama arteriyel basınc 65 mm Hg olarak yönetilir.

Başlangıç Dozu:  0.1 mcg/ kg / dakika (maksimum 0.75 mcg/ kg / dakika)
Genellikle erişkinlerde başlangıç dozu 8-12 mcg /dakika ile başlanır. Yaşlı erişkinlerde başlangıçta 5 mcg / dakika olarak daha düşük bir doz kullanılabilir.

IV 4 mg Norepinefrin 500 ml % 5 lik 500 ml Dextroza konulur. Böylece 8 mcg / ml sıvı elde edilir. 60 ml / saat infüzyon başlanır. Doz hastanın yanıtına göre titre edilebilir.

İdame Dozu: 2-4 mcg / dakika  (0.025 ila 0.05 mcg / kg / dakika)

Sepsis ve Septik Şok

Doz aralığı çok geniş olmakla beraber Tintinaali 8’e göre 0.5 – 30 µg/dk olarak başlanır. Hedef ortalama arteriyel basınc 65 mm Hg olarak yönetilir.

Başlangıç Dozu: 5 – 15 mcg/dakika  (0,05 ile 0,15 mcg/kg/dakika)

İdame Dozu: 2 – 80 mcg/dakika  (0,025 – 1 mcg/kg/dakika)

Kardiyojenik şok: 0,05 – 0,4 mcg/kg/dakika

Refrakter şokta kullanılan maksimum doz aralığı: 80 – 250 mcg/dakika  (1 – 3,3 mcg/kg/dakika)

Beta Blokör Toksisite

0.05 – 0.5 mcg/kg/dk

Kalsiyum Kanal Blokör Toksisite

1–5 µg/dk (Cevaba göre titre edilir)

blank

Vazokonstriktör eylem sonucu doku hipoksisi nedeniyle iskemik yaralanmayı arttırır.

 • Miyokard iskemi
 • Rena liskemi
 • Mezenterik iskemi

ye yol açabilir. Bu özellikle yetersiz sıvı resüsitasyonu yapılmış hastalarda sorun yaratmaktadır. Ayrıca IV enjeksiyon yerinde damar dışına kaçarsa nekroza yol açabilmektedir. Ancak yüksek doz dopamin ile karşılaştırıldığında, bağırsak mukozası oksijenasyonuna, daha olumlu etkileri olmaktadır.

 • Sodyum metabisülfit içerir ve belli duyarlı kişilerde anaflaktik semptomlar ve hayatı tehdit eden veya daha az ciddi astım atakları gibi alerjik tipte reaksiyonlara neden olabilir.

blank

 • Norepinefrin kan hacmi replasman tedavisi tamamlanabilir kadar koroner ve serebral arter perfüzyon korumak için acil bir önlem olarak dışında kan hacmi açıklarından hipotansif olan hastalara verilmemelidir.
 • Muhtemelen kan basıncı  artış sonucu bir refleks  bradikardi oluşturur.
 • Anksiyete, geçici başağrısı yapabilir.

blankKategorisi C. Plasentanın kan dolaşımını düşürebilir ve fetüsün kalp ritminin hızlanmasına neden olabilir. Ayrıca rahim üzerinde kasılma etkisi yaratabilir.

blank

İnsan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.

blank

 • https://www.uptodate.com/contents/image?imageKey=PULM%2F99963&topicKey=PULM%2F1613&source=see_link
 • https://tatd.org.tr/uploads/tbl_calisma_grubu_belgeleri/5bdc0b7d3d16a_tbl_calisma_grubu_belgeleri2018113157.pdf
 • http://www.yogunbakimdergisi.org/managete/fu_folder/2006-04/2006-6-4-179-190.pdf
 • www.litfl.com/beta-blocker-toxicity/

blank

 • FOREFRİN 4mg/4ml i.v. infüzyon için konsantre çözelti içeren ampul
 • STERADINE 4 MG/4 ML IV INF. KON.COZ.ICEREN 10 AMPUL
 • CARDENOR 4mg/4ml İV İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Ampul
 • ADRENOR 4 MG/4 ML IV INF. ICIN KON.COZ.ICEREN 10 AMPUL
 • BIEMEFRIN 4 MG/4 ML IV INFUZYON ICIN ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 10 AMPUL
 • EPİNOR® 4 mg/4 ml IV infüzyonluk Ampul

blank

Dopamin Uygulama Akıl Kartı

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz