Acil Tıp ve Tanımı

0
Teknolojideki hızlı ilerleme yanında dünya nüfusunun artması ve kentleşme sağlık hizmetlerinin sunumunda belirgin değişikliğe neden olmuştur. Özellikle acil sağlık sorunlarının çözümü için hastane öncesi...

Triaj

1
Acil Servisler diğer bölümlere oranla farklı yapılanmalara sahiptirler. Triaj ise bu yapılanma içerisindeki en önemli parçalardan biridir.Acil Servisler randevuyla hasta kabul eden bölümler olmadıklarından...

Türkiye’de Acil Tıp Sistemi ve Acil Servis Hizmetleri

0
Türkiye’de 2013 Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre, 1517 yataklı tedavi kurumu mevcuttur . Bu kurumların hepsinde 24 saat acil servis hizmeti verilmesi planlanmıştır. Birinci basamak...

Trombolitik Tedavi: Kime, Ne Zaman, Nasıl?

0
  Özet Akut pulmoner embolide trombolitik tedavi kararını verebilmek için Masif ve Submasif Pulmoner emboli (PE) tanısını zamanında ve doğru olarak koymak gereklidir. Bunun için de...

KOAH Akıl Kartı

0
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), tam olarak geri dönüşlü olmayan hava akımı kısıtlaması ile karakterize, hastalığın şiddetine katkıda bulunabilen bazı önemli akciğer dışı etkilere...

Pulmoner Tromboemboli Akılkartı

0
Klinik   Patofizyoloji Pulmoner emboli olgularının %75’inden fazlası bacaklardaki derin venlerde oluşan trombüslere bağlı gelişir . Bu olguların da %75’inde proksimal venler etkilenmiştir. Sık gözlenmeyen fakat önemli...

Düşük Santral Venöz Basınçın USG ile Ölçümü

0
  Giriş Acil Servis hastalarında intravasküler volum durumuna karar vermek bazen ZOR !!! Son araştırmalar göstermiştir ki ; bazı sepsis / septik şoklu hastalarda morbidite ve mortalitenin...

Akut Pulmoner Emboli Tanı ve Tedavi Kılavuzu (ESC 2014)

0
Pulmoner emboli mortalite ve morbiditesi yüksek, tekrarlayabilen, bazen tanısı güç olan ve önlenebilir bir hastalıktır .Sıklıkla alt ekstremite venlerinden kaynaklanan bir pıhtının (trombozun), venöz...

Avrupa Kardiyoloji Derneği 2016 Atrial Fibrilasyon Kılavuzu

0
Avrupa Kardiyoloji Derneği 2016 yılında atriyum fibrilasyonu (AF) kılavuzunu güncelledi. Bu yazıda güncellenmiş kılavuzdaki yenilikler irdelenecektir.Dikkati çeken ilk şey yeni kılavuza katkı yapan birliklerdir....

ERC 2015 Acil Kardiyovasküler Bakım Kılavuzu Değişenler

0
Ekim 2015 tarihinde European Resusscitation Council (ECR) tarafından yayımlanan  çocuk ve erişkinlerdeki başlıca resüsitasyon tedavi algoritmalarını ve  KPR kılavuz yayınlanmıştır.  Bu kılavuz yine 2015...

Erişkin Temel Yaşam Desteği AHA 2017 Önerileri

0
Bildiğimiz gibi resüsitasyon kılavuzları her 5 yılda bir güncellenmekte ve biz sağlık çalışanların ve temel yaşam desteği uygulayıcılarının uygulamalarına yön veren ana kaynak olarak yerini almakta....

Hamilelikte Sigara Kullanımı Ve Zararları

0
https://vimeo.com/28753211 Sigara dumanında bulunan nikotin, zift, kurşun, karbon monoksit ve diğer zehirli maddeler üst solunum yollarına, bronşlara, akciğerlere ve kana geçer. Kana geçince vücuttaki tüm...

İskemik İnme (Stroke) tPA İçin AHA/ASA Kılavuz Güncellemesi 2018

0
2013 İnme (Stroke) Kılavuzu ile başlayan ,  2015 yılında güncelleme yapan AHA  kanıt düzeyi yüksek yeni çalışmaların da yayınlanması ile Ocak 2018 tarihinde  Akut İskemik...

Yetişkin İleri Yaşam Desteği ERC 2015 Algoritması

0
ERC 2015 Yetişkin İleri Yaşam Algoritmasını sizlerle paylaşıyoruz https://www.acilcalisanlari.com/yetiskin-ileri-yasam-destegi-erc-2015.html