ERC 2015 Temel Yaşam Desteği Başlıca Değişikliklerin Özeti

0
Geniş Özet Bu  geniş özet 15 Ekim 2015 tarihinde European Resusscitation Council (ECR) tarafından yayımlanan  çocuk ve erişkinlerdeki başlıca resüsitasyon tedavi algoritmalarını ve  KPR kılavuzunun...

Ventriküler Flutter

0
Ventriküler Flutter kalbin ventrikülünün farklı odaklarından kaynaklanan , 200-350/dakika hızında düzensiz uyarıların olduğu ve genellikle ventriküler fibrilasyon şeklinde devam eden  unstable aritmi şeklidir.Kısaca  ventriküler...

Kuduz Saha Rehberi

1
Kuduz, halk sağlığı açısından oldukça önemli zoonotik bir enfeksiyon hastalığıdır. Özellikle kuduz belirtilerinin ortaya çıkmasından sonra gelişen dramatik tablo insanları daha duyarlı kılmakta, hastalığın...

Hipotansif Kritik Hastada Yatak Başı Ultrasonografinin Yeri

1
Kritik hastaların sağlık hizmetlerine ulaşma noktası acil servislerdir. Bu hastaların acil serviste tıbbi bakımında tanısal işlemler ve tedavi eş zamanlı yürütülmek zorundadır. Bu hastaların...

Göğüs Ağrısı Akıl Kartı

0
Acil serviste ölümcül olabilen akut koroner arter  sendromun en yaygın semptomu göğüs ağrısı olmasına karşın bu semptom çok farklı nedenlere bağlı olarak ta özellikle...

Erişkin Temel Yaşam Desteği ve Otomatik Eksternal Defibrilasyon ERC 2015

0
Amerikan Kalp Cemiyeti (American Heart Association, AHA) 1996 yılında ilk kez resüsitasyon kılavuzunu yayınladı. 1993 yılında Kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) ile ilişkili uluslararası bilgileri ve...

Trombolitik Tedavi: Kime, Ne Zaman, Nasıl?

0
  Özet Akut pulmoner embolide trombolitik tedavi kararını verebilmek için Masif ve Submasif Pulmoner emboli (PE) tanısını zamanında ve doğru olarak koymak gereklidir. Bunun için de...

KOAH Akıl Kartı

0
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), tam olarak geri dönüşlü olmayan hava akımı kısıtlaması ile karakterize, hastalığın şiddetine katkıda bulunabilen bazı önemli akciğer dışı etkilere...

Pulmoner Tromboemboli Akılkartı

0
Klinik   Patofizyoloji Pulmoner emboli olgularının %75’inden fazlası bacaklardaki derin venlerde oluşan trombüslere bağlı gelişir . Bu olguların da %75’inde proksimal venler etkilenmiştir. Sık gözlenmeyen fakat önemli...

Akut Pulmoner Emboli Tanı ve Tedavi Kılavuzu (ESC 2014)

0
Pulmoner emboli mortalite ve morbiditesi yüksek, tekrarlayabilen, bazen tanısı güç olan ve önlenebilir bir hastalıktır .Sıklıkla alt ekstremite venlerinden kaynaklanan bir pıhtının (trombozun), venöz...

Avrupa Kardiyoloji Derneği 2016 Atrial Fibrilasyon Kılavuzu

0
Avrupa Kardiyoloji Derneği 2016 yılında atriyum fibrilasyonu (AF) kılavuzunu güncelledi. Bu yazıda güncellenmiş kılavuzdaki yenilikler irdelenecektir.Dikkati çeken ilk şey yeni kılavuza katkı yapan birliklerdir....

ERC 2015 Acil Kardiyovasküler Bakım Kılavuzu Değişenler

0
Ekim 2015 tarihinde European Resusscitation Council (ECR) tarafından yayımlanan  çocuk ve erişkinlerdeki başlıca resüsitasyon tedavi algoritmalarını ve  KPR kılavuz yayınlanmıştır.  Bu kılavuz yine 2015...

Erişkin Temel Yaşam Desteği AHA 2017 Önerileri

0
Bildiğimiz gibi resüsitasyon kılavuzları her 5 yılda bir güncellenmekte ve biz sağlık çalışanların ve temel yaşam desteği uygulayıcılarının uygulamalarına yön veren ana kaynak olarak yerini almakta....