Toraks Tomografi Rapor Örnekler

0
75

KONTRASTSIZ TORAKS BT
Klinik bilgi : Viral hastalıklar
Trakea genişliği normaldir.
Arkus aorta ana dallarında aterosklerotik kalsifik değişiklik mevcuttur.
Paratrakeal aortopulmoner karinal büyüğünün kısa çapı 8 mm olan lenf nodları izlendi.
Plevral hava-sıvı görünümü izlenmedi.
Her iki akciğerde apikalde düzensiz sınırlı dansite artımları dikkati çekmiş olup bir önceki BT de benzer boyut ve görünümdedir. Bu nedenle öncelikle sekel parankimal değişiklik lehine değerlendirilmiştir.
Sol akciğer alt lobda kurvilineer parankimal bantlar, peribronşial kalınlaşmalar dikkati çekmektedir.
Sağ akciğer orta lob medialde hafif düzeyde tubuler bronşektazi mevcuttur.
Her iki akciğer üst loblarda hafif düzeyde amfizematöz değişiklikler mevcuttur.
Covid ile uyumlu BT bulgusu saptanmadı.

KONTRASTSIZ TORAKS BT
Trakea genişliği normaldir.
Aort kapağında kapak kalsifikasyonu gözlendi.
Mediastinal vasküler yapı genişlikleri normaldir.
Patolojik boyutta lenf nodu izlenmedi.
Her iki hemitoraksta solda 1 cm, sağda 3 cm derinliğinde bilateral plevral efüzyon izlenmektedir.
Her iki akciğerde alt loblarda subsegmental atelektaziler mevcuttur.
Sol akciğer alt lob süperior segmentte spiküle konturlu yaklaşık 22 mm boyutunda solid görünüm izlendi(Akciğer ca?).
Sağ akciğer orta lobda subsegmental atelektazi izlendi.
Sağ akciğer orta lobda plevra komşuluğunda 2 adet milimetrik nodül mevcuttur.
Her iki akciğerde interlobüler septal kalınlaşmalar mevcuttur(Kardiyak orijin?) .
Her iki akciğerde amfizem mevcuttur.
Viral pnömoni bulgusu saptanmamıştır.

Acilde Toraks BT Değerlendirilmesi

Facebook Yorumları

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz