Trifasiküler Blok

0
950

Sinüs düğümünden his hüzmesine ulaşan uyarı sağ ve sol dallara iletilmekte; sağ dal tek olarak, sol dal çoğunlukla iki bazen üç dala ayrılarak uyarıyı ventriküle iletmektedir. Bu dalların hepsinde (sağ dal, sol anterior fasiküler dal ve sol posterior fasiküler dal) beraber blok olmasına trifasiküler blok adını alır. İletim bloğu komplet (tam) veya inkomplet (kısmi) olabilir. Eğer her 3 fasikülün aynı anda tam bloğu varsa, buna üçüncü derece ( tam ) kalp bloğu denir.

Amerikan Kalp Derneği (AHA) elektrokardiyogramın standardizasyonu ve yorumlanmasına ilişkin bilimsel bildirisinde, bifasiküler blok ve trifasiküler blok terimlerinin kullanılmamasını önermektedir. Çünkü bu modeller değişken anatomik ve patolojik yapılara sahiptir. Bununla birlikte, bu terimler, klinik uygulamada ve bilimsel literatürde hala yaygın olarak yer almaktadır.

blank

Trifasiküler blok, tam kalp bloğunun öncüsüdür ve birbirini izleyen RBB bloğu (RBBB) ve LBB bloğu (LBBB) veya atımdan atıma değişen LAF bloğu veya LPF bloğu ile RBBB olarak ortaya çıkabilir.

blank

blank

Trifasiküler Blok Patternleri

Gerçek (Komplet) trifasiküler blok

 • 3. derece AV blok + RBBB + LAFB veya;
 • 3. derece AV bloğu + RBBB + LPFB
İnkomplet Trifasiküler Blok
 • Bifasiküler blok + 1. Derece AV blok (en yaygın)
 • Bifasiküler blok + 2. Derece AV blok
 • Sağ dal bloğu + değişken LAFB /LPFB

blank

blank

Birinci derece atriyoventriküler (AV) blok + bifasiküler blok (RBBB ve LAF bloğu veya LPF bloğu) genellikle ‘trifasiküler blok’ olarak adlandırılır; bununla birlikte, bu klinik bir yanlış adlandırmadır çünkü uzun PR aralığını açıklayan iletim gecikmesi infranodal olarak değil, genellikle AVN seviyesinde bulunur. Gerçek bir trifasiküler blok, iletim gecikmesinin AV düğümünün altında olduğu yerdir.

blank

Trifasiküler blok asemptomatik olabildiği gibi yorgunluk, baş dönmesi, senkop, nefes darlığı veya göğüs ağrısı gibi semptomlarla da karşımıza çıkabilir. Bu nedenle, ayrıntılı bir öykü ve muayene önemlidir ve  başvuru anındaki ​​EKG’nin değerlendirilmesi çok önemlidir. Ayrıca bradikardi açısından dikkatli olunmalıdır. İlaç öyküsü önemlidir, çünkü çeşitli ilaçlar AV iletimini bozarak AV bloğuna neden olabilirler.

Semptomatik, ileri derecede AV blok gelişen kronik bifasiküler veya trifasiküler bloklu hastalarda mortalite ve ani ölüm insidansı belirgin olarak artmıştır. Ancak bifasiküler blokun üçüncü derece AV bloka ilerlemesi oldukça yavaş olmaktadır. Buna karşın senkop gelişen bifasiküler ya da trifasiküler bloklu hastalarda ani kardiyak ölüm ihtimali artmaktadır. Bu nedenle senkop başka bir nedene bağlanamıyor ise yatış endikasyonudur ve bu hastalara profilaktik pacemaker takılabilir. Ayrıca toplam riskin düşük olmasına rağmen, inkomplet trifasiküler blok tam kalp bloğuna ilerleyebilir.

blank

Trifasiküler bloğun kesin tanısı, kardiyak EPS yoluyla His demet elektrogramı (HBE) kaydedilerek konulabilir.

blank

Etiyoloji bifasiküler bloğa benzer, AV düğümünün altındaki fasiküllerdeki dejenerasyon veya iletim bozukluğu ile ilgilidir.

Akut Nedenler

 • Miyokardiyal iskemi, miyokardiyal enfarktüs (İskemik kalp hastalığı %40-60)
 • Endokardit
 • Miyokardit

Kronik Nedenler

 • Hipertansiyon
 • Kardiyomiyopati
 • Aort stenozu
 • Konjenital kalp hastalıkları
 • İletim sisteminin anormal dejenerasyonları (Lenegre / Lev hastalığı)

Diğer Nedenler

 • İyatrojenik nedenler
 • Digoksin
 • Hiperkalemi

blank

blank

 • Trifasiküler blok
 • Bu hastanın takibinde tam blok gelişmiştir.

blank

blank

 • Trifasiküler Blok
 • EKG de PR aralığının uzamış 1. derece blok var. Buna sağ dal bloğu ve sol ön fasiküler blok eşlik ediyor.

blank

blank

 • Trifasiküler Blok
 • EKG de PR aralığının uzamış 1. derece blok var. Buna sağ dal bloğu ve sol posterior fasiküler blok eşlik ediyor.

blank

blank

 • Trifasiküler Blok
 • EKG de PR aralığının uzamış 1. derece blok var. Buna sağ dal bloğu ve sol ön fasiküler blok eşlik ediyor.

blank

blank

 • Trifasiküler Blok
 • Bu hastada sağ dal bloğu, sol ön fasiküler blok ve PR uzaması ile bilinen trifasiküler hastalık mevcut.
 • Taşikardi sırasında, sinüs olsa bile, trifasiküler hastalık ventriküler taşikardiyi taklit edebilir.

blank

blank

 • İkinci Derece Atriyoventriküler Blok – Mobitz I
 • İkinci derece atriyoventriküler blok, sağ dal bloğu ve sol ön fasiküler blok ile ilişkili Mobitz I. Bu durum trifasiküler hastalığı temsil eder ve hasta tam kalp bloğuna ilerleme riski altındadır.

blank

 • https://resources.wfsahq.org/atotw/subsection-basic-science-trifascicular-block-diagnosis-and-anaesthetic-considerations/
 • https://litfl.com/trifascicular-block-ecg-library/
 • https://tkd.org.tr/kilavuz/k10/118c7.htm?wbnum=1551

blank

Sağ Dal Bloğu (RBBB)

 

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz