Wellen Sendromu Olgu Sunumu

2
980

40 yaşında erkek hasta şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle acil servise başvuruyor.  Hasta anamnezinde baskı tarzında, göğüs ön yüzüne yayılan göğüs ağrısı olduğunu ifade ediyor. Polis memuru olan hasta son bir aydır efor gerektiren aktivitelerden sonra ağrısının olduğunu fakat ilk kez bu kadar şiddetli olduğunu belirtiyor. Vital bulguları

 • VS: 36,6 C
 • SS: 16 solunum/dk
 • Nb: 70 atım/dk
 • TA: 130/85 mmHg

Fizik muayene doğal, özgeçmiş ve soygeçmişte özellik yok

EKG

Wellen Sendromu

1982 yılında Dr. De Zwaan, Wellens ve meslektaşları ilk olarak sendromu tanımladılar. Wellen sendromu LAD (sol ön inen) koroner arterin geçici olarak tıkanmasından kaynaklanmaktadır, kritik darlık için spesifik bir sendromdur. Hastaların EKG’leri çekilirken ağrıları olmayabilir ya da kalp enzimleri yükselmeyebilir fakat hastalar anterior miyokard enfarktüsü için yüksek risk altındadırlar.

Wellen sendromu için risk faktörleri klasik kalp hastalığı risk faktörlerinden farklı değildir. Aterosklerotik plak, koroner vazospazm, oksijen yetersizliği, kardiyak talepteki artış ortak iskemik sebeplerdir. Diyabet, hipertansiyon, aile öyküsü, ileri yaş, hiperlipidemi, hiperkolesterolemi, metabolik sendrom, stres, sigara koroner arter hastalığı için risk faktörleridir.

Hastalar akut koroner sendrom semptomları ile paralel olarak karşımıza çıkarlar. Gerginlik, baskı ya da basınç şeklinde tarif edilen göğüs ağrısı fiziksel aktivite ile indüklenip, dinlenince rahatlar. Ağrı boyun, çene ya da omuza yayılabilir. Fakat hastaların büyük çoğunluğu acil serviste ağrısızdırlar.

Wellen Sendromu İçin Tanı Kriterleri

EKG’de

 • V2 ve V3’te derinlemesine ters T dalgaları (V1, V4, V5 ve V6’da da görülebilir) (Tip B %75 vaka)

ya da

 • V2 ve V3’te bifazik T dalgaları (başlangıç ​​pozitifliği ve terminal negatifliği ile birlikte) (Tip A %25 vaka) olması ile birlikte
 • İzoelektrik hatta veya minimal olarak yükseltilmiş ST segmenti (1 mm’den az), başka bir deyişle  akut ön duvar miyokard enfarktüsü belirtisi olmayan ST segmenti
 • Prekordiyal R dalgası progresyonunun korunması ve prekordiyal Q dalgası olmaması, başka bir deyişle eski anterior duvar enfarktüsü bulgusu olmaması
 • Yakın zamanlı anjina öyküsü
 • Ağrısız bir halde bulunan EKG paterni
 • Normal veya hafif yükselmiş kardiyak belirteçler

olmasıdır.

Sonuç

Wellen sendromu enfarktüs öncesi bir durumu temsil eder. Wellen EKG bulguları olan hastalar sadece tıbbi tedavi ile tedavi edildiklerinde %75’inin haftalar içinde akut ön duvar miyokard enfarktüsü gelişme riski mevcuttur. Kesin tedavi tipik olarak tıkanıklığı gidermek için perkütan koroner girişim (PCI) ile kalp kateterizasyonunu içerir (2). Acil servisler için önemli ve atlanmaması gereken bir EKG bulgusudur.

Vaka Sonlanımı: Hasta kardiyolojiye konsülte edildi. Kardiyoloji hastayı acil koroner anjioya aldı ve LAD’de %99 darlık tespit edildi. Hastanın darlığına peruktan girişim ile işlem yapıldı. Hasta şifa ile taburcu edildi.

Uzm. Dr. Mehmet AKÇİMEN’e katkılarından dolayı teşekkür ederim…

Kaynaklar

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6121481
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482490/

İlgili Yazılar

Wellen Sendromu Akıl Kartı

Wellen Sendromu

 

 

1990 yılında Akşehir'de doğdum. İlköğretim eğitimimi Osmaniye Atatürk İlköğretim Okulu’nda tamamladım. Sonrasında yatılı okul hayatım başladı. Önce lise için Kahramanmaraş Süleyman Demirel Fen Lisesi’ne, ardından tıp eğitimim için GATA (Gülhane Askeri Tıp Akademisi)’ya gittim. GATA'daki 4. yılımdan sonra hayatımın askerliğe ayrılan süresinin yeterli olduğuna karar verip severek ve isteyerek girdiğim okulumdan ayrıldım. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimimi tamamladım. Yozgat ilinin Şefaatli ilçesinde mecburi hizmetimi tamamladım. Burada acilci yaşam tarzını benimsedim. Kalifiye bir acil çalışanı olmaya karar verip TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp bölümüne yerleştim. Eşimden bir süre ayrı düştükten sonra eş durumu kriterlerini karşılayıp halen çalışmakta olduğum Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne atandım. Yaparken zevk aldığım işimi herkese anlatıp sevdirmek istiyorum. Evet Acil Tıp Uzmanı olacağım, evet hep acillerde çalışacağım...
Facebook Yorumları

2 YORUMLAR

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz