Wellen Sendromu Olgu Sunumu

2
1996

40 yaşında erkek hasta şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle acil servise başvuruyor.  Hasta anamnezinde baskı tarzında, göğüs ön yüzüne yayılan göğüs ağrısı olduğunu ifade ediyor. Polis memuru olan hasta son bir aydır efor gerektiren aktivitelerden sonra ağrısının olduğunu fakat ilk kez bu kadar şiddetli olduğunu belirtiyor.

Vital bulguları

 • VS: 36,6 C
 • SS: 16 solunum/dk
 • Nb: 70 atım/dk
 • TA: 130/85 mmHg

Fizik muayene doğal, özgeçmiş ve soygeçmişte özellik yok

Wellen Sendromu

1982 yılında Dr. De Zwaan, Wellens ve meslektaşları ilk olarak sendromu tanımladılar. Wellen sendromu LAD (sol ön inen) koroner arterin geçici olarak tıkanmasından kaynaklanmaktadır, kritik darlık için spesifik bir sendromdur. Hastaların EKG’leri çekilirken ağrıları olmayabilir ya da kalp enzimleri yükselmeyebilir fakat hastalar anterior miyokard enfarktüsü için yüksek risk altındadırlar.

Wellen sendromu için risk faktörleri klasik kalp hastalığı risk faktörlerinden farklı değildir. Aterosklerotik plak, koroner vazospazm, oksijen yetersizliği, kardiyak talepteki artış ortak iskemik sebeplerdir. Diyabet, hipertansiyon, aile öyküsü, ileri yaş, hiperlipidemi, hiperkolesterolemi, metabolik sendrom, stres, sigara koroner arter hastalığı için risk faktörleridir.

Hastalar akut koroner sendrom semptomları ile paralel olarak karşımıza çıkarlar. Gerginlik, baskı ya da basınç şeklinde tarif edilen göğüs ağrısı fiziksel aktivite ile indüklenip, dinlenince rahatlar. Ağrı boyun, çene ya da omuza yayılabilir. Fakat hastaların büyük çoğunluğu acil serviste ağrısızdırlar.

Wellen Sendromu İçin Tanı Kriterleri

EKG’de

 • V2 ve V3’te derinlemesine ters T dalgaları (V1, V4, V5 ve V6’da da görülebilir) (Tip B %75 vaka)

ya da

 • V2 ve V3’te bifazik T dalgaları (başlangıç ​​pozitifliği ve terminal negatifliği ile birlikte) (Tip A %25 vaka) olması ile birlikte
 • İzoelektrik hatta veya minimal olarak yükseltilmiş ST segmenti (1 mm’den az), başka bir deyişle  akut ön duvar miyokard enfarktüsü belirtisi olmayan ST segmenti
 • Prekordiyal R dalgası progresyonunun korunması ve prekordiyal Q dalgası olmaması, başka bir deyişle eski anterior duvar enfarktüsü bulgusu olmaması
 • Yakın zamanlı anjina öyküsü
 • Ağrısız bir halde bulunan EKG paterni
 • Normal veya hafif yükselmiş kardiyak belirteçler

olmasıdır.

Wellen sendromu enfarktüs öncesi bir durumu temsil eder. Wellen EKG bulguları olan hastalar sadece tıbbi tedavi ile tedavi edildiklerinde %75’inin haftalar içinde akut ön duvar miyokard enfarktüsü gelişme riski mevcuttur. Kesin tedavi tipik olarak tıkanıklığı gidermek için perkütan koroner girişim (PCI) ile kalp kateterizasyonunu içerir (2). Acil servisler için önemli ve atlanmaması gereken bir EKG bulgusudur.

Vaka Sonlanımı: Hasta kardiyolojiye konsülte edildi. Kardiyoloji hastayı acil koroner anjioya aldı ve LAD’de %99 darlık tespit edildi. Hastanın darlığına peruktan girişim ile işlem yapıldı. Hasta şifa ile taburcu edildi.

Uzm. Dr. Mehmet AKÇİMEN’e katkılarından dolayı teşekkür ederim…

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6121481
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482490/

Wellen Sendromu Akıl Kartı

Wellen Sendromu

 

 

1990 yılında Akşehir'de doğdum. Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara ve İzmir'de eğitim ve öğretimim için mesai harcadıktan sonra son olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimimi tamamladım (Tıp Fakültesi eğitimimde bir de GATA dönemi var ki askerlik anıları bitmez...). Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde mecburi hizmetimi tamamladım. Burada acilci yaşam tarzını benimsedim. Kalifiye bir acil çalışanı olmaya karar verip TUS ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD'na yerleştim. Daha sonra SBÜ Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne geçiş yapıp asistanlık sürecimi tamamladım. Şu anda Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisinde acil tıp uzmanı çalışıyorum. Yaparken zevk aldığım işimi herkese anlatıp sevdirmek istiyorum. Evet, Acil Tıp Uzmanıyım; evet, hep acillerde çalışacağım...
Facebook Yorumları

2 YORUMLAR

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz