Aslanger EKG Paterni Olgu Sunumu

0
1602

blank

42 yaşında hastanın kahvaltıdan sonra iş yerinde başlayan göğüs ağrısı şikayeti oluyor ve iş arkadaşları ambulans çağırıyor. Olay yerine gelen 112 ekibine hasta göğüs ağrısını, tarif edilemez düzeyde rahatsız edici; çeneye ve sol kola yayıldığı ifade ediyor. Hastanın özgeçmişi sorgulandığında hasta 15 paket/yıl sigara kullandığı, başka herhangi bir hastalık öyküsü olmadığı belirtiyor. 112 ekibi hastayı en yakın acil servise götürüyor.

blank

Acil serviste giriş vitalleri;

SpO2: 98
Nabız: 75 atım /dk
Ateş: 36,5 C
SS:18 /dk
Ta: 120/90 mmHg

olarak ölçülüyor.  Yapılan muayenede her iki hemitoraks solunuma eşit katıldığı, solunum seslerininin doğal olduğu ( ral yok, ronküs yok), kalp seslerinin doğal ( S1, S2 ritmik ek ses üfürüm olmadığı) olduğu saptanıyor. Periferik nabızlarında açık olduğu ve diğer sistem muayenelerinde patolojik bulgu olmadığı saptanıyor.

blank

 • Akut Koroner Sendrom
 • Pnömotoraks
 • Aort Diseksiyonu
 • Pulmoner Emboli
 • Miyalji
 • Özofagus spazmı

blank

Hastanın acil servisteki EKG’si;

blank

1-Hız: R-R arası düzenli mi? Evet. R-R mesafesi 4 büyük kare.

300/3=75 BPM.

2-Ritm: P Dalgası var. P her QRS dalgası öncesi geliyor. P dalgaları birbirine benziyor ve P-P arası mesafe eşit.

3-AKS: AKS hesaplarken D1-AVF deki QRS yönüne bakarız. D1 pozitif- AVF pozitif normal AKS.

4-QRS Kompleksi: Dar yani 3 küçük kareden küçük normal genişlikte QRS aralığı.

5-ST Segmenti: D3 ve V1’de 1mm ST segment elevasyonu; V5, V6’da 1mm ST segment değresyonu mevcut

blank

blankDoğal

 

blank

Hastanın mevcut fizik muayene ve görüntüleme bulguları ile değerlendirildiğinde EKG’sinin akut koroner sendrom ile uyumlu olduğu tespit edildi. Hastanın EKG’sinde İnferior MI ile eşdeğer özellikte Aslanger EKG paterni saptandı.

blank

Aslanger EKG Paterni

2020 yılında Kardiyoloji uzmanı Dr. Emre ASLANGER ve arkadaşları tarafından koroner anjiyografi yapılan NSTMI hastaları değerlendirilerek; %6,3 hastada benzer EKG paterni görülmüştür ve literatüre Aslanger EKG paterni olarak girmiştir.

Aslanger EKG paterni
D3 ST segment elevasyonu
V4-V6 En az birinde pozitif T dalgası ile birlikte ST segment deresyonu
V1  V2’den daha fazla yükselmiş ST segment elevasyonu
 • Araştırma sonunda tanımlanan EKG modeli; STMI kriterlerine uymamasına rağmen, inferior MI ile sonuçlanan en az bir stabil ya da kritik darlık ile ilişkili aterosklerotik özellik gösteren enfarkt ilişkilendirilmiştir.
 • Çalışmada bu EKG modeline sahip hastaların %13,3′ü inferior MI ile ilişkilendirilerek koroner anjiyografile sonlanmıştır. Fakat NSTMI olarak nitelendirilen bir kesim acil revaskülerizasyon tedavisi alamamıştır.

blank

 

 

 • Göğüs Ağrısı ile başvuran hastanın ilk 10 dakika içerisinde çekilmesi
 • EKG tanısı konulmasının ardından Hasta STMI protokolüne uygun şekilde tedavi planlamasına yapılmaldır.
 • Akut koroner sendrom tedavi algoritmasına buradan ulaşabilirsiniz.

blank

Hasta AKS tanısı ile koroner anjiyografi laboratuvarına alındı. Koroner anjiosunda LAD D1 sonrasında %20-30 darlık, RCA total oklüzyon saptandı. RCA’ya stent yereştirilerek hasta medikal tedavi ile taburcu edildi.

blank

Aslanger EKG paternine sahip hastaların da inferior MI gibi STMI olarak yönetilmesi ve alarm EKG özelliklerinden birisi olduğu konusunda acil servis hekimleri tetikte olmalıdır. Tipik inferior MI resiprok bulguları olmasa da bu özellikteki EKG’lerin değerlendirilmesine gereken özeni göstermeliyiz.

blank

 • https://litfl.com/aslanger-pattern/
 • https://acilci.net/etiket/aslanger/
 • https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32526537/

blank

Aort Diseksiyonu

 

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz