Kalsiyum Glukonat Uygulama Akıl Kartı

0
26576

Kalsiyum glukonat ampül acil serviste hipokalsemi, hiperpotasemiye bağlı hayatı tehdit edebilecek kardiyak ritm bozukluklarında ve kalsiyum kanal blokürü zehirlenmelerinde kullanılır.

Etki Başlangıcı: 
Etki süresi:
Yarılanma Ömrü (t½): 
Metabolizma: 
Atılım: Renal

Türkiyede Bulunan Kalsiyum Ampul Formları

CALCIUM PICKEN %10 Ampul
FORMÜLÜ :
Her  ampulde ;
225 mg kalsiyum glukonat monohidrat
572 mg kalsiyum levülinat dihidrat
Enjeksiyonluk su …………………10 ml ihtiva eder.

CALCIOSEL %10 Ampul
FORMÜLÜ
Her  ampulde ;
225 mg kalsiyum glukonat monohidrat
572 mg kalsiyum levülinat dihidrat
Enjeksiyonluk su …………………10 ml ihtiva eder.

Kalsiyum sinir, kas ve iskelet sistemlerinin fonksiyonel bütünlüğü için gereklidir. Normal kalp fonksiyonu, böbrek fonksiyonu, solunum, kan pıhtılaşması ve hücre zarı ve damar geçirgenliğinde rol oynar. Kalsiyum ayrıca nörotransmitterlerin ve hormonların salınımını ve depolanmasını, amino asitlerin alımını ve bağlanmasını, B 12 vitamini emilimini ve gastrin salgılanmasını düzenlemeye yardımcı olur. Kalsiyumun ana fraksiyonu %99 iskelet yapısında depolanır % 1’i kanda bulunur. Serbest kanda bulunanın %50’si iyonize olan , fonksiyonel kısmdır. Diğer %50’lik kısım Kemiğin kalsiyumu, plazmanın kalsiyumu ile sürekli bir değişim içindedir. Kalsiyumun metabolik fonksiyonları yaşam için elzem olduğundan, diyet eksikliği veya diğer nedenlerle kalsiyum dengesinde bozulma olduğunda, kemikteki kalsiyum depoları vücudun daha akut ihtiyaçlarını karşılamak için tükenebilir. Bu nedenle, kronik bir temelde, kemiğin normal mineralizasyonu, yeterli miktarda toplam vücut kalsiyumuna bağlıdır.

 • Hiperkalemi: Ciddi yükselme (6,5 mmol/L), toksik EKG değişiklikleri mevcutsa kardiyak istirahat membran potansiyelini stabilize edip VF/nabızsız VT riskini azaltarak potasyumun miyokard membranı üzerindeki toksik etkilerini antagonize eder ancak serum potasyumunun düşürülmesine katkıda bulunmaz.

 • Hiperpotasemi
 • Hipokalsemi
 • Kalsiyum Kanal Blokürü ,Zehirlenmeleri
 • Flor Zehirlenmesi
 • İyatrojenik Hipermagnezemi

 • Kalsiyum glukonat monohidrat, kalsiyum levülinat dihidrat maddelerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda
 •  Ciddi böbrek yetmezliğinde dikkatli olunmalı
 • Kalp glikozidleri (Digoksin9 ile tedavi gören hastalarda
 • Ventriküler fibrilasyonu veya hiperkalsemisi olanlarda
 • Sarkoidozlu hastalarda
 • Ciddi hiperkalsiürisi olanlarda

Hipokalsemi

1-2 ampul Kalsiyum Glukonat, 5-10 dk’da i.v.  %5 dextroz veya izotonik içinde infüzyon ile dakikada 5ml’yi geçmeyennbiz hızda verilir. Yeterli düzelme yoksa 2 ampul ayrıca verilebilir. Uygulama öncesi damar yolunun düzgün çalıştığından emin olunmalı, ekstravazasyon durumunda ciddi doku hasarı oluşturabilir. İnfüzyon sırasında hipotansiyon gelişebilir, yavaş infüzyon şeklinde verilmelidir.

Uygulama:
2 ampul kalsiyim glukonat iv 100 ml sf veya dextroz içinde dilüe edilerek 10 dk’dan fazla sürede verilir.
Başlangıç infüzyon hızı saatte kg başına 0.3-2 mg ca infüzyonu şeklinde olmalıdır.
Çocuk dozu: yaklaşık %10luk ca glukonat kg başına 20 mg olacak şekilde iv verilir.

Hiperkalemi

Ciddi yükselme (≥6,5 mmol/L), toksik EKG değişiklikleri mevcutsa.

Kalsiyum Glukonat: 3 ampul önerilir. 10 mL kalsiyum glukonat 2,25 mmol kalsiyum içerir.
Kalsiyum Klorid : 2 ampul önerilir. 10 mL kalsiyum klorid 6,8 mmol kalsiyum içerir.

Uygulama:

 • Kalsiyum Glukonat: 10 ml %10 kalsiyum glukonat 90 mg elementer kalsiyum içerir: 30ml (3 ampul) %10 kalsiyum glukonat İV olarak 5-10 dk üzerinde (etki başlangıcı 1-3 dk) puşe veya sf veya %5 dextroz içeriisnde infüzyon şeklinde uygulanır. İV kalsiyum’un etkisi hızlıdır. EKG anormalliklerinde dakikalar içerisinde düzelme kaydedilir. Etki gözlenmez ise 5-10 dk sonrasında doz tekrarlanabilir. Tedavi sonrasında rekürrens gözlenir ise doz tekrarı yapılabilir.

Kalsiyum Kanal Blokerleri İntoksikasyonu

Kalsiyum kanal blokeri aşırı doz veya b-adrenerjik bloker aşırı dozda toksik etkilere (hipotansiyon ve aritmi) için bir antidot olarak kullnılır.

Uygulama:

 •  2 ampul (20 ml) kalsiyum klorid veya 6 ampul (60 ml) kalsiyum glukonat 5-10 dakika içerisinde İV infüzyon şeklinde uygulanır.
 • 20 dakikada bir 3 doza kadar tekrarlanabilir.

100 cc sf içine konulur en az 5 dk infüzyon şeklinde uygulanır.

Kategori C.

Süte geçer, dikkatli olunmalı!

 • Hipotansiyon
 • Bradikardi
 • Bayılma hissi
 • Sıcak ve sıkıntı basması
 • Ağızda tebeşir tadı hissi
 • Enjeksiyon yapılan yerde ağrı, şişlik ve morarma

Kanda kalsiyum miktarının aşırı derecede artışı, hiperkalsemi belirtileri; iştahsızlık,
kusma, kabızlık, karın bölgesinde ağrı, kaslarda güçsüzlük, susuzluk hissi, poliüri,
uyuşukluk hissi, konfüzyon, demineralizasyona bağlı kemik ağrısı, nefrokalsinosis,
böbrek konsantrasyon kapasitesinde kayıp, kimi ciddi durumlarda kardiak aritmi, koma ve
kalp durmasıdır.

Hiperkalseminin veya digitalis zehirlenmesi ile birlikte olan ventriküler aritminin kurtarıcı
tedavisi için disodyum edetat maddesi kullanılır. Bu, kalsium iyonu ile şelat bileşiği
oluşturan bir maddedir.
Hiperkalsemi tedavisi için genel yetişkin dozajı 24 saatte toplam en fazla 3 grama kadar
olmak koşulu ile 50 mg/kg’ lık disodyum edetat dozu, intravenöz infüzyon yolu ile
yavaşça uygulanır. Ticari olarak bulunan bulunan disodyum edetat derişik çözeltisi bu
oranda seyreltilmelidir. Seyreltilmemiş çözelti dokuda çok tahriş edicidir.
Ekstravazasyondan kaçınılmalıdır. Hızlı bir intravenöz infüzyon veya yüksek
konsantrasyonda disodyum edetat, serumdaki kalsiyum konsantrasyonunun birdenbire
düşmesine neden olur.
500 ml % 5′ lik dekstroz veya % 0,9’luk sodyum klorüre hesaplanan miktar disodyum
edetat çözeltisi katılır ve 3 saat ya da daha uzun sürede intravenöz yolla verilir. Disodyum
edetat, tedavisinin süresi ve veriliş sıklığı çok değişkendir. Koşullar hastanın serum kalsiyum konsantrasyonuna göre saptanmalıdır. Çocuklarda hiperkalsemi için günlük doz
40 ile 70 mg/kg şeklindedir.

 • Kalsiyum Klorid :10ml %10 kalsiyum klorid (CaCl2%10 10 cc) 272 mg elementer kalsiyum içerir: 

Kalsiyum klorür kalsiyum glukonata tercih edilir çünkü aynı ağırlıkta üç katı miktarda kalsiyum verilebilir. Kalsiyum klorür genelde santral venöz yolla verilir çünkü periferal yoldan verildiğinde damar dışına çıkma ağır yumuşak doku nekrozu ile sonuçlanabilir. Kalsiyum klorür çoğunlukla bir ampul olarak İV bolus  enjeksiyon şeklinde 2.5 dk süre üzerinde uygulanır. İV kalsiyum’un etkisi hızlıdır. EKG anormalliklerinde dakikalar içerisinde düzelme kaydedilir. Etki gözlenmez ise 5-10 dk sonrasında doz tekrarlanabilir. Tedavi sonrasında rekürrens gözlenir ise doz tekrarı yapılabilir.

 • İV kalsiyum tuzları, potasyumu düşürmez sadece hekime zaman kazandırır.
 • Akut kardiyak glikozid (ör.digoksin) intoksikasyonu olan hastalarda da hiperkalemi gelişebilir. Bu hastalarda, aynı zamanda intoksikasyona bağlı olarak intrasellüler hiperkalsemi bulunabilir. Bu durumda, kalsiyum tuzları ile tedavi, ciddi kardiyak disfonksiyona ve ölüme neden olabilir!
 • Tiyazid grubu diüretik (idrar atılımını artıran) ilaçlar idrarla kalsiyum atılımını azaltarak kan kalsiyum düzeyini yükseltebilir.
 • NaHCO3 ile karşılaştığında yapısal değişikliğe uğrar ve çözülmez.
 • Damar dışına kaçması durumunda periferik venlerde sklerozis ve dokularda ciddi kimyasal yanıklara neden olabilir bu yüzden güvenli bir damar yolundan verilmelidir.

 • Calcium Picken %10 Ampul
 • Calciosel %10 Ampul

 • www.acilcalisanlari.com/hipokalsemi-acil-yaklasim.html
 • ERC 2015 Kılavuzu 4.bölüm
 • http://www.jcam.com.tr/files/JCAM-4146.pdf
 • AP Maxwell ve ark, Management of hyperkalaemia, J R Coll Physicians Edinb 2013; 43:246–51
 • Kraliyet Çocuk Hastanesi, Melbourne, Klinik Uygulama Kılavuzları, Hiperkalemi, 2011
 • Gloucestershire Hastanesi Hiperkalemi Tedavi Kılavuzu, 2011
 • http://file.atuder.org.tr/_atuder.org/fileUpload/7N7M31P5DZ.pdf
 • https://go.drugbank.com/drugs/DB11126
 • https://titck.gov.tr/storage/Archive/2020/kubKtAttachments/CALC%C4%B0UM%20P%C4%B0CKEN%2010%20Enjeksiyonluk%20%C3%87%C3%B6zelti-K%C3%9CB.pdf_6580d6cc-a0ba-4bb0-88f5-babf4d0714c3.pdf

Kalsiyum Bozuklukları Akıl Kartı

Facebook Yorumları

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz