Pantoprozol Uygulama Akıl Kartı

0
10956

Bu İçerik Sadece Aboneler İçindir

Bu içeriğin kilidini açmak için lütfen abone olun.

Pantoprazol,  selektif proton pompası inhibitörü olup midenin pariyetal hücrelerin proton pompalarına spesifik etkisi ile midede hidroklorik asit salgılanmasını inhibe eder ve böylece mide asidi sekresyonunun uzun süreli inhibisyonuna yol açar.

Etki Başlangıcı:
Etki süresi: 24 saat
Yarılanma Ömrü (t½): 1 saat
Metabolizma: Karaciğer
Atılım: İdrar, safra yolu ile feçes

blank

 • Gastroözofageal reflü hastalığı
 • Duodenal ve gastrik ülser
 • NSAİ’lerin kronik kullanımından kaynaklanan mide hasarını önlemek için
 • Zollinger-Ellison (ZE) Sendromu
 • Üst GİS kanamasında kanmanın azaltılması veya tekrarlamasını önlemek

-Pantoprazolün asit reflü ile ilişkili semptomları azalttığı, yemek borusu iltihabını iyileştirdiği ve histamin-2 reseptör antagonistlerinden (H2 blokerleri) daha etkili bir şekilde hastanın yaşam kalitesini iyileştirdiği gösterilmiştir.

– H. pylori (Helicobacter pylori)’nin neden olduğu duodenal ve gastrik ülserde tekrarı azaltmak amacıyla bu mikroorganizmanın eradikasyonu için uygun iki antibiyotikle kombine olarak kullnılır.
-Zollinger Ellison sendromunda  ve diğer patolojik hipersekresyonlu durumlarda asit sekrosyonunu azaltmak için kullanılır.

-Peptik ülser kanamalı hastalarda başarılı endoskopik tedaviyi takiben, hastaların% 20’sinde tekrar kanama meydana gelmektedir. Yeniden kanama, kötü prognozun en önemli belirleyicisi olmaya devam etmektedir. Başarılı endoskopik tedaviyi takiben pantoprazol infüzyonu hastalarda yeniden kanamayı azalmaktadır.

blank

blank

Pantoprazol mide asidini baskılayıcı etkisi mide pariyetal hücresinin salgı yüzeyinde bulunan H/K  ATPaz enziminde bulunan sülfhidril sistein gruplarına kovalent olarak bağlanarak mide asidi üretiminde son aşamayı engelleyerek gösterir. Bu etki uyarandan bağımsız olarak hem bazal hem de uyarılmış mide asidi sekresyonunun inhibisyonuna yol açar. Pantoprazolün H/K  ATPaz enzimine bağlanması geri döndürülemez olduğundan ve asit sekresyonunu devam ettirmek için yeni enzimin eksprese edilmesi gerektiğinden, pantoprazolün antisekretuar etkisi 24 saatten daha uzun sürer.

Emilim: Pantoprazol, maksimum plazma konsantrasyonlarına 2-3 saat içinde ulaşılan ve çoklu doz ile değişmeyen% 77’lik biyoyararlanım ile enterik kaplı bir tablet olarak oral uygulamadan sonra absorbe edilir.

blank

blank

Oral 

Eroziv özofajit öyküsü ile ilişkili gastroözofageal reflü hastalığı, duodenal ve gastrik ülser tedavisinde kısa süreli 7-10 gün önerilebilir. Tedavi 4- 8 hafta kadar sürebilir. Yetişkin için günlük 40 mg pantoprozol önerilir. En  çok oral tablet formu tercih edilir. 40 mg pantoprazol günde bir defa yemeklerden 30 dakika önce aç alınır. İlaç bölünmez, ezilmez veya çiğnenmez.

H.Pylori enfeksiyonunun neden olduğu duodenal ülser ve mide ülserinin tedavisinde uygun iki antibiyotikle (Amoksisilin, klaritromisin ve metronidazol) kombine olarak günde iki kez bir tablet önerilir. İlk pantoprazol tablet kahvaltıdan 1 saat önce ve ikinci pantoprazol tablet akşam yemeğinden 1 saat önce alınır.

İV

İntravenöz kullanım oral yolla uygulama mümkün olmadığı durumda önerilir. 

PANTO 40 mg  İ.V. Enjeksiyonluk liyofilize toz İçeren flakon 10 mL %0,9 sodyum klorür (sf) çözeltisi ile sulandırılır.  Sf ile seyreltilmiş flakon (4 mg/ml) en az 2 dakika da İV yavaş puşe edilir.

GİS Kanamada: 80 mg intravenöz bolus ve ardından saatte 8 mg hızda infüzyon önerilir. Çalışmalarda bu doz uygulandığında gastrik ph 6’nın üzerinde tutulduğu görülmüş.

Yükleme: 80 mg (2 flakon) pantoprozol İV flakon 20 mL %0,9 sodyum klorür (sf) çözeltisi ile sulandırılır. 2dk da İV puşe yapılır.

İnfüzyon: 80 mg (2 flakon) pantoprozol İ.V.flakon 100 mL %0,9 sodyum klorür (sf) çözeltisi ile sulandırılır. saatte 8 mg infüzyon başlanır.

blank

Gebelik kategorisi B’dir.

blank

Anne sütüne geçer.

blank

 • Baş ağrısı
 • İshal
 • B-12 vitamini eksikliği
 • MG eksikliği
 • Aritmi
 • Dispne
 • Allerjik reaksiyonlar

blank

 • Pantoprazol gibi PPI’lerin uzun süreli kullanımı, bakteriyel enfeksiyonlara karşı artan duyarlılık (gastrointestinal C. difficile dahil ), demir ve B12 dahil mikro besinlerin emiliminde azalma ve hipomagnezemi ve hipokalsemi gelişme riskinde artış dahil olmak üzere olası yan etkilerle ilişkilendirilmiştir. Bu, yaşamın ilerleyen dönemlerinde osteoporoz ve kemik kırıklarına katkıda bulunabilir.
 • Pantoprazol gibi PPI’lerin ayrıca kardiyovasküler sağlık için gerekli bir enzim olan dimetilarginin dimetilaminohidrolazın (DDAH) aktivitesini inhibe ettiği gösterilmiştir. DDAH inhibisyonu, kararsız koroner sendromları olan hastalarda artan kardiyovasküler olay riski ile PPI’lerin ilişkisine neden olduğu düşünülen nitrik oksit sentaz inhibitörü asimetrik dimetilarginie (ADMA) birikimine neden olur.
 • Pantoprazol gibi PPI’ların hızla kesilmesi bir ribaund etkisine ve hipersekresyonda kısa süreli bir artışa neden olabileceğinden, kesilmeden önce pantoprazol dozları yavaşça düşürülmeli veya azaltılmalıdır.
 • Yaşlılar ve böbrek yetmezliği veya orta derecede karaciğer yetmezliği olanlar dahil olmak üzere çeşitli yüksek riskli hasta popülasyonlarında güvenle kullanılabilir.

blank

K27 Peptik ülser, yeri tanımlanmamış
K27.0 Akut peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji mevcut
K27.1 Akut peptik ülser, yeri tanımlanmamış, perforasyon mevcut
K27.2 Akut peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji ve perferasyon mevcut
K27.3 Akut peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji veya perforasyon yok
K27.4 Kronik veya tanımlanmamış peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji mevcut
K27.5 Kronik veya tanımlanmamış peptik ülser, yeri tanımlanmamış, perforasyon mevcut
K27.6 Kronik veya tanımlanmamış peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji ve
K27.7 Kronik peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji veya perforasyon yok
K27.9 Akut veya kronik olarak tanımlanmamış peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji veya
K28 Gastrojejunal ülser
K28.0 Akut Gastrojejunal ülser, hemoraji mevcut
K28.1 Akut Gastrojejunal ülser, perforasyon mevcut
K28.2 Akut Gastrojejunal ülser, hemoraji ve perferasyon mevcut
K28.3 Akut Gastrojejunal ülser, hemoraji veya perforasyon yok
K28.4 Kronik veya tanımlanmamış Gastrojejunal ülser, hemoraji mevcut
K28.5 Kronik veya tanımlanmamış Gastrojejunal ülser, perforasyon mevcut
K28.6 Kronik veya tanımlanmamış Gastrojejunal ülser, hemoraji ve perforasyon mevcut
K28.7 Kronik Gastrojejunal ülser, hemoraji veya perforasyon yok
K28.9 Akut veya kronik olarak tanımlanmamış Gastrojejunal ülser, hemoraji veya perforasyon yok
K29 Gastrit ve duodenit
K29.0 Akut hemorajik gastrit
K29.1 Akut gastrit, diğer
K29.2 Alkolik gastrit
K29.3 Kronik yüzeyel gastrit
K29.4 Kronik atrofik gastrit
K29.5 Kronik gastrit, tanımlanmamış
K29.6 Gastritler, diğer
K29.7 Gastrit, tanımlanmamış
K29.8 Duodenit
K29.9 Gastroduodenit, tanımlanmamış
K30 Dispepsi
K92.0 Hematemez
K92.1 Melana
K92.2 Gastrointestinal hemoraji, tanımlanmamış

blank

 • PANTO 20 MG 28 ENTERIK KAPLI TABLET
 • PANTO 40 MG 14 TABLET
 • PANTO 40 MG 28 TABLET
 • PANTO 40 MG IV ENJEKSIYONLUK LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLAKON
 • PANTO 40 MG IV ENJEKSIYONLUK LIYOFILIZE TOZ ICEREN 10 FLAKON
 • PANTONIX 40 MG IV ENJ. ICIN TOZ ICEREN 1 FLAKON
 • PANTOZOL 40 MG IV ENJ. TOZ ICEREN 1 FLAKON
 • PANTOZOL 40 MG IV ENJEKSIYONLUK LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON (10 FLAKON)
 • PANTPAS 40 MG 14 ENTERIK TABLET
 • PANTPAS 40 MG 30 ENTERIK TABLET
 • PANTPAS 40 MG IV ENJ. TOZ ICEREN 1 FLAKON
 • PANDEV 40 MG 28 ENTERİK KAPLI TABLET
 • PANOCER 40 MG 28 ENTERIK KAPLI TABLET
 • PANTO 40 mg  İ.V. Enjeksiyonluk Liyofilize Toz İçeren Flakon
 • GASTRAZOL-L 40 MG IV ENJEKTABL LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN 1 FLAKON
 • PANTPAS 40 MG IV ENJ. TOZ ICEREN 1 FLAKON
 • PROGAS 40 MG IV ENJEKSIYONLUK LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON
 • PROTAZ 40 MG IV ENJ. TOZ ICEREN 1 FLAKON
 • PROTECH 20 MG 14 ENTERIK KAPLI TABLET
 • PROTECH 20 MG 28 ENTERIK KAPLI TABLET
 • PROTECH 40 MG 14 ENTERIK KAPLI TABLET
 • PROTINUM 20 MG ENTERIK TABLET

blank

 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3987766/
 • https://go.drugbank.com/drugs/DB00213
 • https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Pantoprazole
 • https://www.ilacabak.com/etkengoster.php?Id=303

blank

Gastrointestinal Sistem Kanamaları Genel Bakış

 

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz