Senkop Klinik Akıl Kartı

0
1833

Senkop herhangi bir tıbbi müdahaleye gerek kalmadan kendiliğinden tamamen düzelen geçici kısa süreli bilinç kaybıdır. Beyin sapında yer alan RAS (Retiküler Aktivasyon Sistemi) çekirdeklerinin yaklaşık 10 sn beslenmesinin bozulması bilinç kaybına ve postür kaybına yol açar. Senkop hastalarında yaşanılan postür kaybı vücudun beyini koruma mekanizmasıdır.

Senkop halk arasındaki adıyla bayılma acil servis başvurularının %1-2’sini oluşturur. Özellikle toplum içerisinde yaşanılan bayılma olguları halk arasında ciddi panik duygusu oluşturur. Senkop durumuna şahit olunduğunda hastanın havayolunu koruyacak pozisyon sağlanmalı ve profesyonel destek istenilmelidir. Ayrıca senkop ölümcül kardiyak hastalıkların belirtisi olabilir. Senkop etyolojisine yönelik hazırladığımız yaklaşım akıl kartını sizlere sunuyoruz..

Nöbet ve inme gibi kalıcı nedenlerden ayrımı iyi yapılmalıdır. Senkop ayırıcı tanısı için aşağıdaki tablodan yararlanılabilir. Senkop nedenlerinin araştırılıp hayatı tehdit eden durumlar ekarte edilmeden hastalar taburcu edilmemelidir.

ANAMNEZ MEKANİZMA KLİNİK
KARDİYAK SENKOP Egzersiz sırasında yada sırt üstü yatarken

Çarpıntı, göğüs ağrısı

Ailede ani kardiyak ölüm

Blok yada VT öyküsü

Kardiyak output’da azalma

Serebralhipoperfüzyon

EKG ve kardiyak monitörizasyon

Hastaneye yatış gerektirir

VAZOVAGAL SENKOP Prodromal belirtiler vardır: artmış hareket hissi, terleme, bulantı, bayılma hissi

TANI: tilt table testi

Vasodilatasyon ve bradikardi Görsel, işitsel, koku gibi farklı duyusal yollardan yada korku, ağrı, stres gibi uyaranlardan vagaletkilenim sonucu oluşur
DURUMSAL SENKOP Vazovagal senkopun alt tipi Öksürme, miksiyon, defekasyon, yutma gibi eylemler sırasında vagalstimülasyon sonucu olur
KAROTİD SÜNÜS HİPERSENSİTİVİTESİ Vazovagalsenkopun alt tipi

Yaşlılarda sıktır

TANI: Karotid sinüs masajına yanıt

  • 3sn’den uzun süren asistol

SKB’da 50 mmHg’dan fazla düşme

Karotid sinüs duyarlılığının çok artması sonucu oluşur
ORTOSTATİK HİPOTANSİYON Kişinin ayaktayken kanı aşağıda göllenir, kardiyak output düşer; yanıt olarak sempatik akt. artar parasempatik akt. azalır

Bu refleks mekanizma bozulursa ortaya çıkar

İntravaskülervolüm kaybı

Yadaperiferikvaskülerdireci değiştiren olaylar tetikler

İlaçlar: diüretikler, alfa ve beta blokerler gibi

PSİKİYATRİK SENKOP Majör depresyon ve anksiyete bozukluğu öyküsü

Yılda 5 den fazla senkop

Hiperventilasyon ve buna bağlı hipokapni Diğer tüm nedenler dışlandıktan sonra senkop psikiyatrik nedene bağlanmalıdır
NÖROLOJİK SENKOP Kalıcı nörolojik hasarla birlikte

GERÇEK senkop değil

Beynin perfüzyonunun bozulmasından kaynaklıbeyinsapıiskemisi Subklavien çalma sendromu

Aterosklerotik hastalık

Baziler arter iskemisi

Geçici iskemik atak

NÖBET SENKOP
  • Aurası olur(koku gibi)
  • Uzun süreli tonik klonik hareketleri olur
  • Çiğneme, ağız şapırdatma gibi otomatizma hareketleri olur. Dil ısırma, yüzde morarma olur
  • Postiktal dönem uzun sürer sonrasında miyalji anyon açıklı metabolikasidoz görülebilir
  • Prodromu olabilir(bulantı,terleme gibi)
  • 15 sn’den uzun sürmeyen tonik klonik hareketler görülebilir

Bu hareketler bilinç kaybından sonra olur

 

  • Kısa sürede kendine gelir sonrasında bulantı, sararma gibi bulguları olabilir

 

Anafilaksi Özel Durumlarda Kardiyak Arrest ERC 2015

 

 

1990 yılında Akşehir'de doğdum.Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara ve İzmir'de eğitim öğretimim için mesai harcadıktan sonra son olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimimi tamamladım.(Tıp fakultesi eğitimimde bir de GATA dönemi var ki askerlik anıları bitmez...) Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde mecburi hizmetimi tamamladım. Burada acilci yaşam tarzını benimsedim. Kalifiye bir acil çalışanı olmaya karar verip TUS ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp bölümüne yerleştim. Daha sonra Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne geçiş yapıp asistanlık sürecimi tamamladım. Şuanda DHY olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Acil Servisinde Uzman olarak çalışıyorum halen. Yaparken zevk aldığım işimi herkese anlatıp sevdirmek istiyorum. Evet Acil Tıp Uzmanıyım, evet hep acillerde çalışacağım...
Facebook Yorumları

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz