Hızlı Seri Entübasyon (RSI) 7P Akıl Kartı

0
10815

Hızlı ve seri entübasyon (HSE) (RSI) medikal acil durumlar nedeniyle yaşamı tehdit altında olan hastalarda güvenle uygulanabilecek bir hava yolu açma yöntemidir. Yöntemin literatürde tanımı ve geliştirilmesi, acil tıbbın ayrı bir uzmanlık dalı olarak kabul edilmesi süreci ile paraleldir.
Hızlı ve seri entübasyon; potent sedatif veya indüksiyon ajanlarının kullanımına eş zamanlı nöromüsküler bloker  uygulamasının eklenmesi ile gerekli hazırlığın yapılıp, uygun trakeal entübasyonun gerçekleştirilmesi tekniği olarak tanımlanabilir

HSE’de hasta değerlendirilmesi, havayolu teknikleri, sedayon ajanları, nöromusküler bloke edici ajanlar ve ek yardımcı ajanların iyi bilinmesi gerekir. İlaçların en uygun şekilde kullanımı için, farmakodinamik, farmakokinetik ve yan etkileri hakkında bilgi şarttır.

RSI 7P

 1. Hazırlık:Fizik inceleme, öykü, ekipman.
 2. Oksijenizasyon: 3 dakika %100 oksijen maske ya da ambu desteği.
 3. Premedikasyon (Artık Önerilmiyor)
 4. Paralizi-İndüksiyon
 5. Pozisyon Verme
 6. Tüpün Trakeaya yerleştirilmesi
 7. Entübasyon Sonrası kontrol-bakım

Ön Oksijenasyon

Tüm aletler entübasyon için hazırlandıktan sonra, entübasyondan önce ve entübasyon sırasında, PaO2’nin tehlikeli düzeye düşmemesi için preoksijenizasyon uygulanır. Sedatif ve paralitik ilaçların uygulanmasından önce hastaya %100 oksijen ile 3-5 dk hastaya balon maske (ampu) ile pozitif destekli solutulur.  Preoksijenizasyon özellikle şişman hastalar, eylemdeki gebeler, akciğer fonksiyonu bozuk hastalar ve iskemik kardiyak sorunu olan hastalarda önemlidir. Preoksijenasyon 3 dakika sürmeli ve end-tidal oksijenasyonu (EtO2) %90’ın üzerinde sağlamalıdır. Apneli hastalarda veya solunum dürtüsü yetersiz hastalarda, mümkün olan en yüksek FiO2 seviyesi ile torba-valf-maske ventilasyonu en uygun preoksijenasyon yöntemidir.

İlaç Dozları

Hızlı sıralı entübasyon (RSI), ilk geçişte başarı olasılığını artırdığını ve aspirasyonu en aza indirdiğini gösterdiği için çoğu doktor tarafından acil durumlarda kullanılan yöntemdir. RSI, hızlı başlangıçlı ve kısa etki süresi olan ilaçlar kullanılarak gerçekleştirilir. Bu ilaçların kısa bir süre içinde (örneğin <30 saniye) uygulanması apne süresini en aza indirir.  RSI bileşenleri, bir  indiksiyon (sedasyon)  ve bir paralitik ajan ile birlikte bir yatıştırıcı içerir.

İndüksiyon İçin Kullanılan Sedatifler

 1. Etomidat: 0,3 ila 0,4 mg/kg (Kafa Travması, KİBAS’ lı hastalarda kullanılır.)
 2. Fentanil: 2 ila 10 mcg/kg
 3. Midazolam: 0,1 ila 0,3 mg/kg (Hipertansif, Kafa Travması)
 4. Propofol: 1 ila 2.5 mg/kg
 5. Ketamin: 1-2 mg/kg (Hipotansif, Astım’ lı hastalarda kullanılır.)
 6. Tiyopental: 3 ila 5 mg/kg

Paralitik Ajanlar (Nöromüsküler Blokerler)

 1. Süksinilkolin: 1 ila 2 mg/kg
 2. Roküronyum: 0,6 ila 1,2 mg/kg
 3. Veküronyum: 0.15 ila 0.25 mg/kg

MOANS Akıl Kartı

 

LEMON Akıl Kartı

1990 yılında Akşehir'de doğdum. Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara ve İzmir'de eğitim ve öğretimim için mesai harcadıktan sonra son olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimimi tamamladım (Tıp Fakültesi eğitimimde bir de GATA dönemi var ki askerlik anıları bitmez...). Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde mecburi hizmetimi tamamladım. Burada acilci yaşam tarzını benimsedim. Kalifiye bir acil çalışanı olmaya karar verip TUS ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD'na yerleştim. Daha sonra SBÜ Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne geçiş yapıp asistanlık sürecimi tamamladım. Şu anda Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisinde acil tıp uzmanı çalışıyorum. Yaparken zevk aldığım işimi herkese anlatıp sevdirmek istiyorum. Evet, Acil Tıp Uzmanıyım; evet, hep acillerde çalışacağım...
Facebook Yorumları

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz