Sol Posterior Fasiküler Blok (LPFB)

0
1171

Sol posterior hemiblok olarak da bilinen bir sol posterior fasiküler blok, sol demet dalının arka fasikülünün aksiyon potansiyellerini iletemediği zaman meydana gelir. Sinoatrial düğümden çıkan uyarılar AV nodu geçtikten sonra kalbin sol tarafına 3 adet fasikül tarafından iletilirler. Bu ileti yolları sol dalı oluşturur.

 • Sol Anterior Fasikül
 • Sol Posterior Fasikül
 • Septal Fasikül

İzole sol posterior fasiküler blok (LPFB), hem genel popülasyonda hem de spesifik hasta gruplarında oldukça nadir görülen bir bulgudur ve sıklıkla sağ dal bloğu (RBBB) ile birlikte görülür.  blank

blank

LPFB, RBBB ve akut inferiyor MI ile ilişkili olduğunda, PR aralığı uzaması çok sıktır.
Akut miyokard infarktüsü sırasında RBBB + LPFB gelişmesi kötü prognozu gösterir.
RBBB + LPFB gelişen hastaların AV tam bloğa ilerleme ihtimali yüksektir.

LPFB tanısı her zaman klinik yönleri dikkate almalıdır. Tanı için sağ aks sapmasının diğer yönleri ekarte edilmelidir;

 • Zayıf bir kişideki vertikal kalp
 • Sağ ventrikül hipertrofisi
 • Sağ ventrikül hipertrofisi (RVH)
 • Pulmoner emboli
 • Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)/amfizem)
 • Yaygın lateral miyokard enfarktüsü (MI)
 • Trisiklik doz aşımı

blank

 • KAH (İskemik Kalp Hastalıkları)
 • Koroner arter hastalığı
 • Hipertansiyon
 • Kardiyomiyopati
 • Lenègre hastalığı
 • Lev hastalığı
 • Kalbin ilerleyici idiyopatik sklerozu
 • Akut miyokardit
 • İnfiltratif kardiyomiyopatiler

blankblank

 • QRS süresi < 120ms.
 • Sağ aks sapması ( 90 derece üstü).
 • DI ve aVL derivasyonlarında derin S dalgaları ile birlikte küçük R dalgaları (=’rS kompleksleri’).
 • DII, DIII ve aVF’de uzun R dalgaları ile birlikte küçük Q dalgaları (=’qR kompleksleri’).
 • aVF’de uzamış R dalgası tepe süresi.

blank

blank

blank

blankblank

blank

blank

blank

İzole sol posterior fasiküler blok (LPFB), hem genel popülasyonda hem de spesifik hasta gruplarında oldukça nadir görülen bir bulgudur ve sıklıkla sağ dal bloğu (RBBB) ile birlikte görülür.  V1-3’te RSR’ patterni (‘M’ şekilli QRS kompleksi) tavşan kulağı sağ dal bloğu ile uyumlu.

blank

blank

 • Sağ aks sapması
 • Lateral derivasyonlarda (I, aVL) rS kompleksleri ve inferior derivasyonlarda (II, III, aVF) qR kompleksleri ile izole sol posterior fasiküler blokla uyumlu görünüm.

blank

blank

 • Sağ Dal Bloğu + Sol Arka Fasiküler Blok
 • Sağ dal blokları tipik olarak eksen sapmasına neden olmaz çünkü sağ ventrikülde eksen kaymasına neden olacak yeterli miyokardiyum yoktur (sol dal bloğunun aksine). Bir sağ dal bloğuna sağ aks sapması eşlik ettiğinde, bu vakada olduğu gibi genellikle sol arka fasiküler blok da eşlik eder.

blank

blank

 • Atriyal fibrilasyonla uyumlu düzensiz ritm mevcut.
 • Sağ dal bloğu ve sol posterior fasiküler blok mevcut.

blank

 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6302819/
 • http://www.metealpaslan.com/ekg/lpfb.htm
 • https://litfl.com/left-posterior-fascicular-block-lpfb-ecg-library/
 • https://ecgwaves.com/topic/left-anterior-posterior-fascicular-block-hemiblock-ecg/
 • https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/688825

blank

Sağ Dal Bloğu (RBBB)

 

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz