Vazopressörlerin ve İnotropların Dozları

0
3806
Damar tonusuna ve çapına etki eden ajanlara vazoaktif ajanlar denilmektedir. Vazoaktif ajanlar vazokonstrüksiyon ya da vazodilatasyon yaparlar. Bunlardan vazokonstrüksiyona ve kan basıncında artışa yol açanlara vazopresör ajanlar da denilmektedir.
Hipotansiyon, farklı nedenlerle ortaya çıkabilen önemli bir klinik tablodur. Hipotansif hastalarda doku perfüzyonu bozulduğu için hızlı bir şekilde düzeltilmeli, yoksa hayati organlarda disfonksiyon, multi organ yetmezliği ve ölüm görülebilir. Uygun sıvı desteğine rağmen şoka giren hastalarda inotrop ve vazopessör ajanlar ile doku perfüzyonu sağlamak gerekir. Vazopressör ajanlar, vazokonstrüksiyona ve kan basıncında artışa sebep olur.
blank
Vazopressörler temel olarak adrenerjik sistem üzerinden etkilerini gösterirler. İnotrop ajanlar ise kalp kasının kontraktilitesini artırır ve böylece kardiyak debiyi de arttırırlar. Bunlar içinde beta agonist ajanlar, kalsiyum duyarlılığını arttıran ajanlar ve fosfodiesteraz inhibitörleri vardır. Vazopressörler inotroplardan farklı olmakla beraber bazı ilaçlar
hem inotrop hem vazopressör etkiye sahiptirler.

Akut Hipotansif Durumlarda Vazopressörler ve İnotropların Dozları

Norepinefrin (Noradrenalin)

Steradin®

 

Vazopresörler (alfa-1 adrenerjik)
Başlangıç Dozu İdame Dozu Max Dozu
5 – 15 mcg/dakika  (0,05 ile 0,15 mcg/kg/dakika)

Kardiyojenik şok: 0,05 mcg/kg/dakika

2 – 80 mcg/dakika 

(0,025 – 1 mcg/kg/dakika)

Kardiyojenik şok: 0,05 – 0,4 mcg/kg/dakika

80 – 250 mcg/dakika

(1 – 3,3 mcg/kg/dakika)

İlk Tercih: Septik Şok – Kardiyojenik şok- Hipovolemik şok
Epinefrin (Adrenalin)

Adrenalin® 

Vazopresörler (alfa-1 adrenerjik)
Başlangıç Dozu İdame Dozu Max Dozu
1 – 15 mcg/dakika

(0,01 – 0,2 mcg/kg/dakika)

1 – 40 mcg/dakika

(0,01 – 0,5 mcg/kg/dakika)

40 – 160 mcg/dakika

(0,5 ile 2 mcg/kg/dakika)

 • Anafilaktik şokta ilk tercih edilen ilaç.
 • Septik şokta MAP’ı hedefeyükseltmek için ek bir ajan.
 • Kalp atış hızını artırır; taşiaritmi ve iskemiye neden olabilir.
 • İnotropi için önerilen aralığın daha yüksek ucundaki dozlara ihtiyaç vardır.
 • İlk uygulama sırasında laktat konsantrasyonlarını yükseltir. 
 • Mezenterik perfüzyonu azaltabilir.
Dopamin

Dopasel® 

Vazopresörler (alfa-1 adrenerjik)
Başlangıç Dozu İdame Dozu Max Dozu
2 ile 5 mcg/kg/dakika 2 ile 20 mcg/kg/dakika 20 mcg/kg/dakika
 • Oldukça seçilmiş hastalarda (örneğin mutlak veya göreceli bradikardi ve düşük taşiaritmi riski olan) septik şokta norepinefrine bir alternatiftir.
 • Daha fazla yan etki (örneğin taşikardi, özellikle ≥20 mcg/kg/dakika dozlarda aritmiler ) ve septik şokta hipotansiyonun tersine çevrilmesinde norepinefrinden daha az etkilidir.
 • Böbrek koruyucu etkisi nedeniyle daha düşük dozlar (örn. 1 – 3 mcg/kg/dakika) kullanılmamalıdır.
Fenilefrin

 

Vazopresörler (alfa-1 adrenerjik)
Başlangıç Dozu İdame Dozu Max Dozu
Hasta stabil hale gelene kadar 40 – 160 mcg/dakika (alternatif olarak 0,5 ila 2 mcg/kg/dakika) 20 – 400 mcg/dakika (0,25 – 5 mcg/kg/dakika) 80 – 730 mcg/dakika

(1,1 – 9,1 mcg/kg/dakika)

 • Saf alfa-adrenerjik vazokonstriktör.
 • Taşiaritmiler norepinefrin kullanımını engellediğinde düşünülebilir.
 • Septik şoktaki hastalar için alternatif vazopressör: Norepinefrin, epinefrin veya dopamin ile taşiaritmiler gelişen, vazopressin dahil iki veya daha fazla vazopressör/inotropik ajanın kullanımına rağmen kalıcı şoku olan (kurtarma tedavisi) veya kalıcı hipotansiyon ile birlikte yüksek kalp debisi olan septik şok hastalarında alternatif vazopressör olarak kullanılbilir.
 • Kardiyak fonksiyon bozukluğu olan hastalarda atım hacmini ve kardiyak debiyi azaltabilir.
 • Hızlı sıralı entübasyon sırasında kan basıncını desteklemek için 50 ila 100 mcg bolus doz olarak verilebilir.
Vazopressin (arginin-vazopressin)

 

Antidiüretik Hormon
Başlangıç Dozu İdame Dozu Max Dozu
0,03 ünit/dakika 0,01 – 0,04 ünite/dakika

(titrasyon yapılmamış)

0,04 ünite/dk’ın üzerindeki dozlar kardiyak iskemiye neden olabilir ve kurtarma tedavisi için saklanmalıdır.
 • Kan basıncını hedef MAP’ye yükseltmek veya norepinefrin gereksinimini azaltmak için norepinefrine eklenir.
 • Birinci basamak vazopressörün yerine kullanılması önerilmez.
 • Saf vazokonstriktör; miyokardiyal disfonksiyonda atım hacmini ve kalp debisini azaltabilir veya koroner arter hastalığında iskemiyi presipite edebilir.
Dobutamin

Dobutasel®  

İnotrop (beta 1 adrenerjik)
Başlangıç Dozu İdame Dozu Max Dozu
2 – 5 mcg/kg/dakika (aralık: 0,5 – 5 mcg/kg/dakika; daha az şiddetli kardiyak dekompansasyon için daha düşük dozlar 2 – 10 mcg/kg/dakika 20 mcg/kg/dakika
 • Düşük kardiyak outputlu ve kan basıncının korunduğu kardiyojenik şokta ilk tercih edilen ajan.
 • Miyokardiyal disfonksiyonlu septik şokta (örn. yüksek sol ventrikül dolum basınçlarında ve yeterli MAP’de) veya yeterli intravasküler hacme ve vazopressör ajanların kullanımına rağmen devam eden hipoperfüzyonda kardiyak outputu artırmak için norepinefrine eklenir.
 • Kardiyak kontraktiliteyi ve hızı artırır; hipotansiyon ve taşiaritmilere neden olabilir.
Milrinon

 

İnotrop (adrenerjik olmayan, PDE 3 inhibitörü)
Başlangıç Dozu İdame Dozu Max Dozu
0,125 – 0,25 mcg/kg/dakika 0,125 – 0,75 mcg/kg/dakika 0,75 mcg/kg/dakika
 • Diğer ajanlara refrakter kardiyojenik şokta organ perfüzyonunu korumak için kısa süreli kalp debisi artırma alternatiftir.
 • Kardiyak kontraktiliteyi artırır ve yüksek dozlarda kalp hızını hafifçe artırır; periferal vazodilatasyon, hipotansiyon ve/veya ventriküler aritmiye neden olabilir.
 • Böbreklerden atılır; böbrek yetmezliğinde doz ayarlaması gerekir.
 • Gösterilen tüm dozlar yetişkin hastalarda intravenöz (IV) uygulama içindir. Bu tabloda gösterilen dozlar acilde kullanılan ilaç dozlarıdır. Kaynak farklılığı nedeniyle önerilen dozlar farklı olabilir.
 • Vazopressörler hayatı tehdit eden hipotansiyon ve hipertansiyona, disritmilere ve miyokardiyal iskemiye neden olabilir. İntravenöz vazopresörlerin doz titrasyonu konusunda eğitimli ve deneyimli klinisyenler tarafından kan basıncı, kalp hızı, ritim ve fonksiyonun sürekli noninvaziv elektronik takibi kullanılarak ayarlanan bir infüzyon pompası kullanılarak uygulanmalıdır. Hipovolemi vazopresör tedavisine başlamadan önce düzeltilmelidir. İnfüzyon hızını kademeli olarak azaltın; ani kesmeden kaçının.
 • Vazopressörler ciddi lokal doku iskemisine neden olabilir; santral  ven uygulaması tercih edilir. Hastanın santral venöz kateteri yoksa, vazopressörler uygun şekilde yerleştirilmiş bir periferik venöz kateter (yani, büyük bir vende) yoluyla 24 saatten daha kısa bir süre için geçici olarak düşük konsantrasyonda uygulanabilir. Bu tabloda gösterilen konsantrasyon örnekleri periferik (kısa süreli) veya santral hat uygulaması için kullanışlıdır. Ekstravazasyon hasarını önlemek için infüzyon boyunca kateter bölgesini yakından izleyin. Ekstravazasyon durumunda, bir antidotun (örn. fentolamin) derhal lokal infiltrasyonu doku iskemisini sınırlamak için yararlı olabilir. İnfüzyonu durdurun ve ekstravazasyon yönetimi protokolüne başvurun.
 • Vazopresör infüzyonlar yüksek riskli ilaçlardır. Bu yüzden kullanım sırasında hata olamaması ve hastanın zarar görmesini önlemek için dikkatli olunmalıdır. İlaç kullanım sırasında hata riskini azaltmak için mutlaka standart konsantrasyon kullanarak vazopresör infüzyonlarının nasıl hazırlanacağı ve uygulanacağına ilişkin adımları içeren protokollere sahip olmanızı öneriyoruz. İlaç uygulama dozunu ve ayrıntılarını sitemiz içerisinden öğrenebilirsiniz.

blank

 • https://www.uptodate.com/contents/image?imageKey=PULM%2F99963&topicKey=PULM%2F1613&source=see_link

blank

Acil Serviste Sepsis Yönetimi

 

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz