Yavaş Ventrikül Yanıtlı Atrial Fibrilasyon Acil Yaklaşım

0
1002

Atriyal fibrilasyon en sık olarak hızlı bir ventriküler yanıtla ilişkilidir, ancak iletim yollarında fibrilasyon dalgalarının iletimi azaldığında yavaş bir ventriküler yanıtla AF ortaya çıkabilir. Atrial fibrilasyon hıza göre 3 gruba ayrılır;

 1. Normal ventriküler yanıtlı AF: 60-115 atım/dk
 2. Hızlı ventriküler yanıtlı AF:>115 atım/dk
 3. Yavaş ventriküler yanıtlı AF:<60 atım/dk

Yavaş Ventrikül Yanıtlı Atriyal Fibrilasyon “Düşük Ventrikül Cevaplı Atriyal Fibrilasyon” olarakta isimlendirilir ve hastalar bradikardiktir. Bradikardi, kalp atış hızının dakikada 60 atıştan az olduğu herhangi bir ritim bozukluğu olarak tanımlanır. Bununla birlikte semptomatik bradikardi, belirti ve semptomları ortaya çıkaran 60/dk’dan düşük bir kalp hızı olarak tanımlanır, ancak kalp hızı tipik olarak 50/dk’dan azdır. Düşük ventriküler yanıtlı atrial fibrilasyonlu hastalarda semptomlar genellikle 50 atım/dk nın altında başlar. Bunun çoğuna AF hız için kullanılan ilaçlar neden olur.

blank

Yavaş AF’nin nedenleri arasında hipotermi, digoksin toksisitesi ve ritm kontrolü ilaçlar yer alır. Yavaş ventriküler yanıtlı atriyal fibrilasyonun (AF) tanımı konusunda bir fikir birliği yoktur ancak bu durum yavaş istirahat kalp hızına sahip bir AF veya normal istirahat kalp hızına sahip ancak uzun süreli ventriküler duraklamalarla seyreden bir AF olarak nitelendirilebilir. Klinik olarak halsizlik, kolay yorulma, nefes darlığı, baş dönmesi veya presenkop veya senkop gibi semptomlar düşük kalp hızına bağlı  semptomlardan sorumlu olabilir. Yavaş AF nedenleri arasında hipotermi, digoksin toksisitesi, ilaçlar ve sinüs düğümü disfonksiyonu bulunmaktadır.

Ritm kontrolü ilaçlar

 • Kalsiyum kanal blokörleri (Diltiazem, verapamil
 • Beta blokörler (Metoprolol)
 • Amiodaron
 • Dijitaller

blank

blank

 • R-R araları eşit değildir. Düzensiz bir ritim hakimdir.
 • Net P dalgarı görülmez.
 • İzoelektrik hat seçilemeyebilir.
 • Sıklıkla AF; <60 arası ventriküler hız ile birliktedir.
 • Önceden var olan dal bloğu, aksesuar yolak ya da hız ilişkili aberran iletim yoksa, QRS kompleksleri genellikle <120 ms’dir.
 • Eğer atriyoventriküler ileti sağlam ise, AF düzensiz ve hızlı sürekli bir ventriküler cevapla ilişkilendirilir ve değişken ventriküler hız saptanır. AF’de ventriküler yanıt ve bu yolla ventriküler hız, vagal tonus, başka pacemaker odağı, AV düğüm fonksiyonu, refrakter periyod ve ilaçların da içerisinde bulunduğu birçok faktöre bağlıdır.
 • Fibrilasyon dalgaları ufak (amplitüd <0.5 mm) ya da iri (amplitüd > 0.5 mm) olabilir. Fibrilasyon dalgaları P dalgaları gibi görünüp yanlış tanıya neden olabilir.  Atrial hız yaklaşık 300-500 arasında olması nedeniyle fibrilasyon  görünümü mevcuttur.

Unutulmamludur ki bilinen AF tanılı hastalarda acil serviste çekilen EKG’de R-R aralıkları düzenli ise Eşitlenmiş AF (AF+AV tam blok) akla gelmelidir. Atriyal Fibrilasyon (AF) tanısı olan hastalarda bazen tam AV blok gelişmesi sonucunda R-R aralıkları eşitlenir ve tanımlanamayan P dalgaları ile birlikte eşit R-R aralıklarının görüldüğü genellikle nodal ya da idiyoventriküler ritm olarak tanımlanan EKG ritmi ortaya çıkmaktadır. Bu durum AF+ AV tam blok ya da daha sık kullanımı ile ‘’Eşitlenmiş AF’’ olarak adlandırılmaktadır.

blank

Yaşlılarda AF kronik olarak görülür. AF’lu hastaların çoğunda ventriküler hızın çok artmadığı durumlarda ani olarak rahatsızlık vermese de efor kapasitesini azaltan ve yaşam kalitesini bozan semptomlar vardır. Bu hastlarda düşük kalp debisine bağlı olarak bitkinlik, yorgunluk, çabuk yorulma ,hipotansiyon, baş dönmesi gibi semptomlarda gösterebilir. Atriyoventriküler senkronizasyon kaybı ile birlikte, yavaş ve düzensiz kalp hızı hemodinamik fonksiyonların bozulmasına neden olur. Ventriküler hızın yavaşladığı bu durumlarda halsizlik, yorgunluk hissi  ve baş dönmesi hastayı oldukça fazla rahatsız edebilir ve hipotansiyon görülebilir. Ayrıca kalp hızının çok azaldığı hastalarda senkopta görülebilir. Bütün bunların yanısıra semptomsuz olgular veya aynı hastada zaman zaman semptomlu, zaman zaman semptomsuz AF atakları görülebilir. Uzun süreli izlemlerde AF’lu hastalarda ölüm oranının normal sinüs ritmindekilere göre yaklaşık iki kat fazla olduğu bildirilmektedir. AF’lu hastaların ilk değerlendirmesinde, AF’nun klinik şekli (ilk atak, paroksismal, persistent, permanent), birlikte bulunan kalp hastalığı veya diğer nedenler, semptomlar, oluşturduğu hemodinamik değişiklikler belirlenmelidir. Hastaların yaklaşık %30’unda AF herhangi bir kalp veya sistemik hastalık bulunmadan oluşmaktadır.

blank

Yavaş Ventrikül Yanıtlı Atrial Fibrilasyon Acil Yaklaşımda yetişkin bradikardiye yaklaşım benzeri  bir uygulama sergilenir. Hasta kardiyoloji konsülte edilir.

blank

Atropin :

Semptomatik AF’li hastalarda bradikardi için ilk tercih edilen ilaç. Hastya algoritmaya uygun 1 mg IV puşe ve toplam 3 mg doza kadar her 3-5 dakikada bir tekrarlanabilir.

blank

 • Avrupa Kardiyoloji Derneği 2016 Atriyum Fibrilasyonu Kılavuzu
 • www.acilcalisanlari.com/yetiskin-bradikardi-algoritmasi-2020-guncellemesi.html
 • https://acilci.net/afav-tam-blok-esitlenmis-af/
 • https://www.acilcalisanlari.com/bradikardi-yaklasimi.html
 • https://www.acilcalisanlari.com/atrial-fibrilasyon-kilavuzu-esc-2020.html

blank

Atrial Fibrilasyon Acil Servis Yönetimi

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz