2. Derece Atriyoventriküler (AV) Blok , Mobitz Tip 2

0
4871

2. Derece Mobitz Tip 2 Atriyoventriküler Blok; PR mesafesinde uzama olmaksızın, belli aralıklarla iletilmeyen P dalgalarının görüldüğü genellikle infranodal seviyede olduğu için tam bloğa (3. derece) ilerleyebilen bloktur.

P dalgası normal görünümdedir ve bloklanmış P dalgası hariç tüm P dalgalarını bir QRS kompleksi izler. P dalgalarının iletilememesi düzenli (2:1, 3:1, 4:1 gibi) ya da düzensiz olabilir. En ciddi şekli 2:1 atriyoventriküer bloktur. PR aralığının süresi normal ya da uzun başlar ve birbirine eşittir. QRS kompleksinin aralığının, görünümü normal ve birbirine eşdeğerdedir. PR mesafesi her P dalgasına QRS komleksi geldiği atımlarda sabittir. 2:1, 3:1, 4:1 gibi görülebilir. (3:1= 3 p dalgasından 1 tanesine QRS kompleksi gelmemesi durumu).

 • P dalgaları sabit hızda seyreder.
 • PR mesafesi sabittir (İletilen vuruların PR aralıkları sabittir).
 • Bazı P dalgalarını  sonrası bir QRS kompleksi izlenmez.
 • QRS oluşturmayan vuruların yer aldığı RR aralığı, kendinden önceki RR aralığının tam katıdır (ör. tek düşen vuru için kendisinden önceki RR aralığının iki katı, iki düşen vuru için üç katı vs.)
 • QRS kompleksleri genellikle geniştir (Sağ ve sol dal seviyesinde blok vardır).
 • Atriyal ritim düzenli, ventriküler ritim iletilmeyen uyarılar nedeniyle düzensizdir. Atriyal hız etkilenmez iken ventriküler hız QRS
  komplekslerinin düşme sıkığına bağlı  olarak atriyal hızdan daha düşüktür

 • Akut miyokard infarktüsü
 • Akut miyokardit veya perikardit gibi inflamatuar hastalıklardan sonra
 • Kalp cerrahisi sonrası
 • Nadiren dijital intoksikasyonu
 • İlaç etkileri (beta blokerler, kalsiyum kanal blokerleri, amiodaron vb.
 • Distal iletim sisteminin ( His-Purkinje Sistemi ) yapısal (dejenerasyon) ileti kusuruna bağlıdır.
 • Ciddi koroner arter hastalıkları

AV düğüm hücrelerinin giderek yorulmasına bağlı olarak her an üçüncü derece atriyoventriküler tam bloka dönüşebilme riski vardır. Sıklıkla intraventriküler bloklarla (sağ dal bloku, sol dal bloku, bifasiküler blok) birlikte görülür. Vakaların yaklaşık %75’inde iletim bloğu His demetinin distalinde olup geniş QRS kompleksleri oluşturur ve daha tehlikelidir. Vakaların geri kalan %25’inde ise iletim bloğu atriyoventriküler düğüm dolayındadır ve dar QRS kompleksleri oluşturur.

 • Atriyoventriküler tam bloka dönüşme olasılığı yüksek olduğu için yakın izlem gerektirir. QRS aralığının düzenli olarak kontrolü önemlidir, daha ciddi blokların varlığını tespit edebilmek için kalp ritmi dikkatlice izlenmelidir.
 • Bradikardi yapabilecek ilaç alıyor ise (digoksin, beta bloker, kalsiyum kanal blokeri, vb) kesilir.
 • Hastada düşük kalp debisi belirti ve bulguları yok ise hasta dikkatlice izlenmeye devam edilir. Transkütan pacemaker hastanın yakınında bulundurulur.Hastada düşük kalp debisi belirti ve bulguları var ise pacemaker takılması gerekebilir. Transvenöz pacemaker
  takılana kadar transkütan pacemaker hastaya uygulanabilir.
 • Hastadaki ciddi belirti ve bulguları gidermek için hastaya atropin, epinefrin, dopamin ya da bu ilaçları farklı kombinasyonları uygulanır. Ancak, atropinin bu blok tipinde
  etkisi tartışmalıdır. “İleri Kardiyak Yaşam Deste¤i Rehberleri”, atropinin miyokard infarktüsü süresince iskemiyi arttırabileceği ve ventriküler taşikardi ya da ventriküler fibrilasyon yapabileceği konusunda uyarı yapmaktadır. Bu nedenle, ilaçlar gerektiğinde
  ve dikkatlice kullanılmalıdır.

 • https://litfl.com/av-block-2nd-degree-mobitz-ii-hay-block/
 • http://www.journalagent.com/kuhead/pdfs/KUHEAD_6_2_41_43.pdf
 • https://ecgwaves.com/ecg-topic/ecg-second-degree-av-block-mobitz-type-1-2-wenckebach/
 • https://ecg-educator.blogspot.com/2016/11/second-degree-av-block-mobitz-type-2.html

2. Derece Atriyoventriküler (AV) Blok , Mobitz Tip 1 (Wenckebach Fenomeni)

Facebook Yorumları

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz