3. Derece Atriyoventriküler (AV) Blok (Tam Kalp Bloğu)

0
6275

Atriyoventriküler (AV) 3. derece tam blok atriyum ve ventrikül arasındaki elektriksel iletinin tam kesilmesine bağlı olarak gelişen ritm iletim bozukluğudur.  Bu blokta hiçbir atriyal aktivite ventriküle iletilemez, ventrikül ve atriyumlar birbirlerinden bağımsız olarak depolarize olurlar. Böylece P dalgası ile QRS kompleksi arasında bağlantı yoktur. Atriyumlar ayrı, ventriküller ayrı çalışırlar. 2.derece AV bloğun ilerlemiş halidir. Ventrikül aresti ve ani kardiyak ölüm açısından yüksek risk altındadır. Acilen kardiyak monitörizasyon, geçici pacemaker ve sıklıkla kalıcı pacemaker takılması gerekir. Atriyoventriküler tam blok gençlerde daha çok konjenital olarak görülse de genel de iskemik kalp hastalıklarına bağlı kazanılmış olarak görülür. Toplumda sıklığı farklı çalışmalarda 100 binde 2 ile 4 arasında değişmektedir.

 • Supraventriküler uyarılardan hiçbiri ventrikülle iletilmediği için P’yi QRS izlemez. P’ler kendi aralarında düzenli, QRS’ler kendi aralarında düzenlidir.
 •  P-P mesafeleri birbirine eşit, R-R mesafeleri birbirine eşittir. Ancak aralarında hiçbir bağlantı kurulamaz.
 • Tipik olarak, hastada birbirinden bağımsız bir atriyal ve ventriküler seri oluşur ve ciddi bradikardi ile birlikte görülür, buna da AV disosiasyon denir
 • Bazı QRS’lerden hemen önce tesadüfen P dalgası bulunabilirse de AV disosiasyon olduğu için P dalgaları QRS’lerin içine girip çıkar.
 • Bazı P dalgaları, QRS’lerin içine girerken QRS’i deforme ederek sanki delta dalgası varmış
  izlenimi yaratırsa, ilk bakışta aralıklı WPW sendromu sanılabilir.
 • Perfüzyonu sağlayacak olan ritim ventrikül hızana bağlıdır. Buda kaçış ritminin nereden çıktığına bağlıdır. Hız kesintinin yerine  ve kaçış ritminin çıktığı yere göre NODAL veya İNFRANODAL olarak ayrılır.

Atriyal fibrilasyonu olan bir hastada R-R aralıklarının eşitlenmesi AV tam blok geliştiğini düşündürür.

Digoksin almakta olan atriyal fibrilasyon hastasında R-R aralıklarının eşitlenmesi Digoksin zehirlenmesine bağlı olarak AV tam blok geliştiğini düşündürür.

NODAL

 • Kesinti AV bloğun herhangi bir yerindendir.
 • Kaçış ritmi olarak Nodal (kavşak, düğüm) ritm devreye girdiyse kalp hızı 40-60 atım/dk arasında olup QRS’ler dardır
 • Genellikle geri dönüşlü bir nedene sahiptirler
 • Progresyonu olsa bile çok yavaştır
 • AV tam blok gelişse bile kaçış ritmi genellikle görece stabildir.

İNFRANODAL

 • Odak ventriküler kaynaklı his demeti veya purkinje liflerinde de olabilir.
 • Hızlıca progrese olup AV tam blok gelişebilir.
 • Kaçış ritmi genellikle anstabildir.
 • Kaçış ritmi idioventriküler ritm devreye girdiyse kalp hızı 20-40 arasında olup QRS’ler geniştir.
 • Hastada ventrikül kaçış ritminin durması sonucunda senkop  ya da ani kardiyak ölüm görülebilir.
 • Genellikle geridönüşsüzdür.
 • Çoğu zaman kalıcı pil ihtiyacı vardır.

Nedenleri

AV düğüm hücrelerinin giderek yorulması veya aniden His-Purkinje sisteminde tam ileti kaybına bağlı olarak gelişebilir.

 • Akut Miyokard İnfarktüsü (AMI)
 • AV düğümü bloke eden ajanlar (ör. kalsiyum kanal blokerleri, beta blokerler, digoksin)
 • İletim sisteminin idiyopatik dejenerasyonu (Lenegre’s veya Lev’s hastalığı ,Kollajen doku hastalıkları)
 •  Kronik İskemik Kalp Hastalığı
 • Miyokardit
 • Tümörler
 • Travma
 • İnfiltratif Hastalklar
 • Nöromusküler Bozukluklar
 • Miksödem
 • Elektrolit Bozuklukları

 • 3. derece kalp bloğu hastaları ventrikül aresti ve ani kardiyak ölüm açısından yüksek risk altındadırlar.
 • Acilen kardiyak monitörizasyon, geçici pacemaker ve sıklıkla kalıcı pacemaker takılması gerekir.

Herhangi bir şikayetle hastaneye başvuran hastalarda rutin olarak acilen kardiyak monitörizasyon, geçici pacemaker ve sıklıkla kalıcı pacemaker takılması gerekir.

 • Atropin AV iletimi artırır (Sınıf IIa, C-LD)
 •  Koroner iskemi olasılığı düşük, 2/3.derece AV bloklu, isoproterenol, dopamin, dobutamin
  veya epinefrin (Sınıf IIb, B-NR)
 • Akut inferior MI nedenli 2/3. derece AV bloklu hastalarda İV Aminofilin (Sınıf IIb, C-LD)

63 yaş bayan senkop nedeniyle acil servise getirilmiş.

50 yaş kendini kötü hissetme

 • litfl.com/av-block-3rd-degree-complete-heart-block/
 • gulhanemedj.org/uploads/pdf/pdf_GMJ_851.pdf
 • ecgwaves.com/ecg-topic/ecg-third-degree-av-block-iii-3-criteria-management/
 • acilci.net/av-blok-3-derece-tam-kalp-blogu/

2. Derece Atriyoventriküler (AV) Blok , Mobitz Tip 2

Acilin Organizatörü. Lakabı Kral. 1980 yılında ülkemizin adrenalin bombası olan Adana da doğdu. 2004 yılında Akdeniz Üniversitesİ Tıp Fakültesinden Mezun oldu. Öncesinde kadın doğuma ilgi gösterse de aksiyonun bol olduğu için içindeki acilci ruhunu keşif etti. Biraz geç olsa da Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp kliniğinden Acil Tıp Uzmanlığını aldı. Akşam yatmak , sabah da kalkmak bilmeyen insan. Sitenin kurucularından. Photoshop, corel, futbol ilgi alanlarıdır. Yaklaşık 2 yıldır Isparta Şehir Hastanesinde çalışmaktadır. Okumayı öğrendiklerini paylaşmayı sever. Hayatı acilci ruhu ile yaşamaya devam etmektedir...
Facebook Yorumları

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz