Epididimit Reçetesi

0
1164

Bu İçerik Sadece Aboneler İçindir

Bu içeriğin kilidini açmak için lütfen abone olun.

Genellikle enfeksiyöz ajanlardan kaynaklanan, bazen de lokal travmalarla ilgili olarak gelişebilen, epididimin enflamasyonu olarak tanımlanabilir. Akut epididimit, genelde tek taraflıdır ve epididimoorşitin parçası olarak gelişmekte ve ağrı ve şişlik ile karakterizedir. Epididimit yetişkinde skrotal ağrının en sık sebebidir. Genellikle epididimoorşit şeklinde görülür. Testis torsiyonu ile karışır. Etyolojide rol oynayan patojenler yaş grubuna göre farklılıklar göstermektedir. Akut başlangıçlı olup, 1-2 gün içerisinde gelişen epididimit vakalarında hastalığa, genellikle dizüri veya diğer iritatif alt üriner sistem yakınmaları eşlik eder. Hastaların birçoğunda üretral akıntı mevcuttur.

blank

blank

 • N. Gonore (en sık)
 • K. Trahomatis  (en sık)

blank

 • Testislerde ağrı
 • Testislerde ani şişme ve kızarıklık
 • Testiste sertlik, kitle, ağrı, kızarıklık
 • Diğer testiste hassasiyet
 • Kasık ağrısı
 • Ateş, üşüme, titreme
 • Üretra da inflamasyon
 • Cinsel temas sırasında ve boşalma sırasında ağrı
 • İdrar yaparken yanma ve ağrı hissi
 • Dışkılama sırasında testis ağrısı
 • Alt karın ağrısı
 • Peniste akıntı

blank

Epididimit hızlı, acil tedavi verilmesi gereken acil bir durumdur. Öncelikli torsiyon ekarte edilmelidir.

Tedavi epididimite  neden olan organizmanın tanımlanmasına dayanır, ama acil serviste bu mümkün olmadığından en tipik ajanların (C. trachomatis, N. gonore, E. coli) prevalansına bağlı olarak varsayımsal tedavi başlanmalıdır.

Viral etken düşülüyorsa antibiyotik gerekli değildir. Yatak istirahati, ateş düşürücüler, analjezikler, skrotal destek ve analjezi için sıcak veya soğuk paketler gibi destekleyici tedaviler tavsiye edilir.

Eğer Antibiyotikler yaşa ve cinsel geçmişe göre olası patojenlere göre ampirik olarak başlamalıdır.

Öncelikle yatak istirahati, soğuk uygulama, skrotal elevasyon, hidrasyon yapılmalı ve analjezi sağlanmalıdır. Tedaviye ampirik olarak başlanır. Öyküsünde ürolojik problemi olan ya da ürogenital girişim yapılmış 35 yaş üzeri hastalarda bakteriyel epididimit veya orşit (epididimoorşit) düşünülmeli ve hem gram-negatif basiller, hem de gram-pozitif koklara etkili geniş spektrumlu antibiyotikler tercih edilmelidir. 35 yaş altı cinsel aktif erkeklerde, N. gonorrhoeae ve C. trachomatis’un etken olduğu düşünülmeli ve tedavide tek doz seftriakson ile doksisiklin ya da azitromisin kombinasyonu uygulanmalıdır.  Florokinolonlar, enterik bir organizmadan şüphelenilen veya muhtemel olan yaşlı hastalarda kullanılabilir. Ampirik tedavi kültür ve antiobiyogram sonuçlarına göre değerlendirilir ve gerekirse sonuca uygun değişikliklerle tedavi yeniden düzenlenir. Akut orşit tedavisi kliniğe göre 10-14 günden 2-4 haftaya kadar uzayabilir.
Kabakulak orşitinde spesifik bir tedavi yoktur, destek tedavi uygulaması yeterlidir.
Skrotal apse saptanırsa perkütan ya da açık drenaj ve debritman yapılmalıdır. Kronik orşit ve orşialjide destek tedavisi verilir. Tedavinin düzenlenmesi takibi için üroloji polikliniğine hasta yönlendirilmelidir.

 • İstirahat
 • Skrotal elevasyon
 • Soğuk uygulama
 • Ağrı kesiciler
 • Ateş düşürücüler
 • Antibiyotikler
 • Bol hidrasyon
 • Destek tedavileri
 • Şiddetli ağrı durumunda spermatik kord blokajı
 • Apse formasyonu varsa cerrahi drenaj

blank

Büyük olasılıkla klamidya veya gonore kaynaklı akut epididimit için:  

I- Unacefin® (seftriakson)  500 mg enjektabl toz içeren flakon IM/IV DIB s:1×1

 • Tek doz yapılır. ≥150 kg olan hastalarda 1 gr seftriakson verilmelidir.

II-Tetradox® (doksisiklin) 100 mg tablet DIB s:2×1 

 • 10 gün boyunca günde 2 defa alınmalıdır.

Büyük olasılıkla klamidya, gonore veya enterik organizmaların neden olduğu akut epididimit için (insert anal seks yapan erkekler): 

blank

I- Unacefin® (seftriakson)  500 mg enjektabl toz içeren flakon IM/IV DIB s:1×1

 • Tek doz yapılır. ≥150 kg olan hastalarda 1 gr seftriakson verilmelidir.

II- Tavanic® (levofloksasin)  500 mg Tablet DIB s:2×1

 • Levofloksasin  500 mg ağızdan günde bir kez 10 gün boyunca  

Büyük olasılıkla yalnızca enterik organizmaların neden olduğu akut epididimit için:

blank            

 • Levofloksasin 500 mg ağızdan günde bir kez 10 gün boyunca  

I- Diclomec SR® (diklofenac) 75 mg Tablet DIB s:2×1

 • Antiinflamatuar ve ağrı kesici  olrak önerilir.
 • Günde 1 veya 2 tablet DİCLOMEC SR 75 mg önerilmektedir. Önerilen maksimum günlük doz 150 mg’dır. Daha hafif vakalarda, uzun süreli tedavide olduğu gibi, günde 75 ila 100 mg genellikle yeterlidir.

blank

 • Cinsel yolla bulaşan epididimit tanısı alan hastalarda cinsel partnerlerin de tedavi edilmesi önerilir.

blank

N45 Orşit ve epididimit
N45.0 Orşit, epididimit ve epididimo-orşit, apse ile birlikte
N45.9 Orşit, epididimit ve epididimo-orşit, apsesiz

blank

Epididimit Acil Yaklaşım

 

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz