Kanada Senkop Risk Skorlaması

0
933

Senkop ciddi sonuçlar doğurabilen klinik bir durumdur. Ülkemizde acil servislerde de sık karşımıza gelen bu hasta grubu için oluşturulmuş klinik konsensus bulunmamaktadır. 2016 yılında Kanada’da senkop hastalarının 30 gün içerisinde ciddi klinik sonlanımlarını gözlemleyen Venkatesh Thiruganasambandamoorthy ve arkadaşları Kanada Senkop Risk Skorunu (Canadian Syncope Risk Score:CSRS) geliştirilmişlerdir.

Kanada Risk Skorunun Hesaplanması için hastanın anamnez bilgileri, vital bulguları, EKG’si, troponin değeri ve acil servisteki klinik öngörüsü gereklidir.

Kanada Risk Skoruna göre hastanın 30 günlük ciddi advers olay öngörüsü yapılmaktadır. Ciddi advers olay; ölüm, aritmi, miyokardiyal enfarktüs, yapısal ciddi kalp hastalığı, aort diseksiyonu, pulmoner emboli, şiddetli pulmoner hipertansiyon, gastroinestinal kanama, subaraknoid kanama ya da senkopa neden olan acil müdehale gerektiren diğer henrhangi patolojiler tanımlanmıştır.

blank

blank

Puan
Klinik değerlendirme
 • Vazovagal semptomlarla senkopa yatkınlık (sıcak, kalabalık yerde bulunmak, korku, duygusal durumlar gibi)
-1
 • Kalp Hastalığı Öyküsü
1
 • Sistolik Kan Basıncının <90 mmHg ya da >180mmHg olması
2
EKG ve Troponin
 • Troponin yüksekliği
2
 • Anormal QRS aksı (<-30o ya da >100o)
1
 • QRS süresi >130ms
1
 • Düzeltilmiş QT >480ms
2
 Acil Serviste Klinik Öntanı
 •  Vazovagal senkop
 -2
 •  Kardiyak Senop
 2
 • Hiçbiri
 0

Risk Değerlendirme

Risk Puanı Advers Olay  Riski
-3 Çok Düşük Risk % 0,4
-2 Çok Düşük Risk % 0,7
-1 Düşük Risk % 1,2
0 Düşük Risk % 1,9
1 Düşük Risk % 3,1
2 Orta Risk % 5,1
3 Orta Risk % 8,1
4 Yüksek Risk % 12,9
5 Yüksek Risk % 19,7
6 Çok Yüksek Risk % 28,9
7 Çok Yüksek Risk % 40,3
8 Çok Yüksek Risk % 52,8
9 Çok Yüksek Risk % 65
10 Çok Yüksek Risk % 75,5
11 Çok Yüksek Risk % 83,6

blank

 blank

 • https://www.mdcalc.com/calc/3951/canadian-syncope-risk-score
 • https://www.cmaj.ca/content/188/12/E289
 • https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2763181

blank

Senkop Acil Yaklaşım

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz