Pediatrik Nabızlı Bradikardi Algoritması Akıl Kartı 2020 AHA

0
745

Hemodinamik bozulma ile ilişkili bradikardi elle hissedilir bir nabız olsa bile kardiyak arrestin habercisi olabilir. Bu nedenle, dakikada 60 atıştan daha düşük bir kalp hızına sahip bradikardi, kardiyopulmoner bozulma için acil değerlendirmeyi gerektirir. Kardiyopulmoner bozulma mevcutsa, pediatrik hastada başlangıç ​​yönetimi, hava yolu, ventilasyon ve oksijenasyonu destekleyerek etiyolojinin ve tedavinin eş zamanlı değerlendirilmesini gerektirir. Etkili oksijenasyon ve ventilasyona rağmen kardiyopulmoner yetersizliği olan bradikardik pediatrik olgularda kardiyopulmoner resüsitasyona (KPR) hemen başlamalıdır. Eğer bu durumda olan bradikardik pediatrik hastalarda erken KPR yapılırsa nabızsız duruma ilerlemeden önce sonuçlar daha iyi gözlemlenmiştir. Bradikardiye katkıda bulunan düzeltilebilir faktörler (yani hipoksi, hipotansiyon, hipoglisemi, hipotermi, asidoz veya toksik alımlar) hemen belirlenmeli ve tedavi edilmelidir.


Bradikardi Yönetimi için Öneriler
Öneri Sınıfı Düzey
Öneriler
1 C-LD 1. Bradikardi artmış vagal tonusa veya primer atrioventriküler iletim bloğuna bağlıysa (ör: hipoksi gibi sekonder bir etkene bağlı olmayan)  atropin ver.
1 C-LD 2.Oksijen ile etkili ventilasyona rağmen kardiyovasküler yetersizlik ile birliktelik gösteren <60 atım/dk kalp hızı varlığında KPR’a başla.
1 C-EO 3.Diğer etkenleri (ör: hipoksi) düzelttikten sonra bradikardi devam ediyorsa veya geçici olarak yanıt alındıysa IV/IO epinefrin ver. IV/IO yol açılamıyorsa, mevcutsa endotrakeal yoldan uygula.
2b C-LD 4.Bradikardi; ventilasyona, oksijenizasyona, göğüs kompresyonuna ve medikal tedaviye yanıtsız tam kalp bloğu ya da sinus nod disfonksiyonuna bağlıysa; özellikle konjenital ya da edinilmiş kalp hastalığı olan çocuklarda, acil transkutanöz pacing düşünülebilir

Öneriye Özgü Destekleyici Metin

  1. İki yetişkin ve iki pediatrik çalışmada; vagal uyarı, atrioventriküler blok ve intoksikasyona bağlı bradikardinin tedavisinde atropinin etkili olduğu gösterilmiştir. Diğer nedenlere bağlı bradikardilerde atropinin kullanılması gerektiğine dair bir kanıt yoktur.
  2. Aynı veri tabanından elde edilen iki retrospektif analizde; bradikardi ve bozulmuş perfüzyon için KPR uygulanan çocuklarda, nabızsız kardiyak arrest ile KPR uygulanan çocuklara göre daha iyi sonuçlar elde edildiği gösterilmiştir. Bradikardi için KPR başlanması ile nabız kaybı arasındaki süre uzadıkça, sağkalım şansı azalır.
  3. Bradikardi tedavisi ile ilişkili pediatrik veriler kısıtlıdır. Nabızlı bradikardisi olan pediatrik hastalarda yakın zamanda yapılmış retrospektif bir eğilim eşleştirme çalışmasında; epinefrin alan hastaların sonuçlarının epinefrin almayan hastalara göre daha kötü olduğu bulunmuştur.  Ancak, çalışmanın kısıtlılıkları nedeniyle; nabızlı ve bradikardisi olan hastalarda epinefrinin etkisi üzerine ileri araştırma yapılması gerekmektedir.
  4. Çocuklardaki refrakter bradikardi için transkutanöz pace ile ilgili sınırlı sayıda veri vardır. Tam kalp bloğu ya da sinüs nod disfonksiyonu olan hastalarda, özellikle sebep konjenital veya edinilmiş kalp hastalığı olduğunda, acil transkutanöz pacing düşünülebilir. Pacing; asistolde veya postarrest hipoksik yada iskemik miyokard hasarında yada solunum yetmezliğinde yararlı değildir.

AHA Kardiyopulmoner Resusitasyon ve Acil Kardiyovasküler Bakım Kılavuzu 2020

Facebook Yorumları

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz