Pulmoner Tromboemboli Olgu Sunumu 65 Yaş Erkek

0
6753

blank

65 yaşında erkek hasta beslenememe, genel durum bozukluğu ve nefes darlığı nedeni acil servise getirildi. Hastanın öyküsünde 1 ay önce sol paryetal kronik subdural hemoraji nedeni ile opere edildiği saptanmış. Yakınları hastanın 2 gündür beslenmediğini çarpıntılarının olduğunu ve halsiz olduğunu belirtiliyor. Fizik muayenede hasta dehidrate, dil ve  kornea kuru, cilt turgoru azalmış. Homans negatif ve alt ekstremite çap farkı yok. Hastanın SaO2 88, solunum sayısı 28/dk, TA 100/60 mmHg  ateş: 36.6  Nabız: 112/dk tespit edildi.

Arter Kan Gazı:
pH: 7.48  pCO2: 34.5  pO2: 62.30  SatO2: 93.6  HCO3: 26.7

Biyokimya:
BUN: 89  Glu: 118  Cr: 1.7   Na: 164  Cl: 123  ALT: 25  AST: 67  RBC: 12 WBC: 29.1  Neu: 26.0 Myoglobin > 1.000.00  cTpI: 0.19  CK-MBmass: 6.2

EKG:
117/dk, sinüs taşikardisi

blank

blank

blank

 

blank

blank

Olgunun bilgisayarlı tomografisinde sağ pulmoner arterde trombüs görünümü mevcut.

blank

Pulmoner tromboemboli. Detaylı anlatım için link tıklayınız.

Laboratuvar bulguları dehidratasyona bağlandı, hipoksisini aydınlatmak için pulmoner anjio protokolünde toraks CT çekildi: Her iki pulmoner artere ve segmental dallara uzanım gösteren geniş trombüs formasyonu izlendi. Genel durumu kötü olan unstable kabul edilen hastaya acil serviste trombolitik verildi ve takibinde hasta yoğun bakıma yatırıldı.

Pulmoner Tromboemboli

Vücudun bir bölümünde oluşan ve kan dolaşımı ile vücudun başka bir bölümüne taşınan kan pıhtısına emboli adı verilir. Pulmoner tromboembolizm (PTE), genellikle derin ven trombozunun bir komplikasyonu olarak gelişir. Pulmoner embolide ana nedenin, özellikle alt ekstremite derin venlerinden göç eden trombüslerin pulmoner arter ve/veya dallarını tıkamasıdır. Fizik muayenede DVT’ye bağlı ağrı, duyarlılık, eritem, ısı artışı, gode bırakan ödem, şişlik veya ayağın dorsofleksiyonu ile gelişen baldır ağrısı olarak tanımlanan Homan’s belirtisi gibi klinik semptom ve belirtiler, olguların %50’sinden azında bulunur. Bu yüzden pulmoner tromboemboli ve derin ven trombozunun genellikle birlikte olması sebebiyle, tanımlarken iki olayı da ifade eden venöz tromboembolizm (VTE)  terimi de kullanılabilir.

Pulmoner emboli olgularında dispne, takipne, taşikardi ve göğüs ağrısı gibi sık görülen semptom ve fizik muayene bulgularının yalnızca bu hastalığa özgü olmadığı bilinmelidir. Klinik bulgular, semptomsuz bir tablodan masif bir atak sonucu ani ölüme kadar uzanan geniş biryelpaze içinde yer alabilir.  Pulmoner tromboembolizmde  tanıya giden yol, klinik kuşku ile başlar. Genellikle ayırıcı tanıda düşünüldüğü takdirde tanısı konulur. Bunun için başlangıçtaki semptom ve bulguların yanında risk faktörlerinin varlığı dikkate alınmalıdır. Özellikle dispne ve taşikardi ile başvuran, akciğer grafisi normal bulunan ve bu durumu başka bir hastalık ile açıklanamayan hastalarda PTE’den kuşkulanılmalıdır.

blank

 • Akut Koroner Sendrom
 • Aort Diseksiyonu
 • Pnömoni
 • Kas iskelet sistemi kaynaklı ağrı
 • Perikardit
 • Plörezi

blank

Tedavi amaçlı hastaya  trombolitik uygulandı. Detaylı anlatım için tıklayınız.

blank

blank

Akut pulmoner tromboemboli mortalite ve morbiditesi yüksek, tekrarlayabilen, bazen tanısı güç olan ve önlenebilir bir hastalıktır. Klinik belirtiler, eşlik eden hastalıklar nedeniyle maskelenebilir ve tanı gecikebilir. Dispne, takipne, taşikardi ve göğüs ağrısı gibi sık görülen semptom ve fizik muayene bulgularının yalnızca bu hastalığa özgü olmadığı bilinmelidir. Klinik bulgular, semptomsuz bir tablodan masif bir atak sonucu ani ölüme kadar uzanan geniş biryelpaze içinde yer alabilir.  Pulmoner tromboembolizmde  tanıya giden yol, klinik kuşku ile başlar. Genellikle ayırıcı tanıda düşünüldüğü takdirde tanısı konulur. Bunun için başlangıçtaki semptom ve bulguların yanında risk faktörlerinin varlığı dikkate alınmalıdır. Özellikle dispne ve taşikardi ile başvuran, akciğer grafisi normal bulunan ve bu durumu başka bir hastalık ile açıklanamayan hastalarda PTE’den kuşkulanılmalıdır.

blank

 • http://www.jcam.com.tr/files/KATD-320.pdf
 • https://www.ttb.org.tr/sted/sted0901/pnomotoraks.pdf
 • http://www.jcam.com.tr/files/KATD-412.pdf
 • https://www.toraks.org.tr/halk/News.aspx?detail=4028https://www.toraks.org.tr/uploadFiles/book/file/2232011173632-2649.pdf
 • https://www.emsreference.com/articles/article/tension-pneumothorax-0
 • https://emj.bmj.com/content/19/5/470
 • https://radiopaedia.org/cases/pulmonary-embolism-westermark-and-fleischner-signs?lang=us

blank

Pulmoner Tromboemboli Yönetim Algoritması 2019

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz