Vajinit Reçetesi

0
36823

Vajinit  oldukça geniş bir tanımlama olup mikrobik, allerjik, hormon dengesizliklerine bağlı ve yabancı cisim kaynaklı olmak üzere çeşitli gruplara ayrılabilir. Acil başvurularında sık rastlanması ve üretken yaş grubunu  etkisi altına alması nedeni ile biz burada enfeksiyöz kaynaklı vajinite yönelik tedaviden bahsedeceğiz .  Enfeksiyöz kaynaklı vajinit grubu da kendi içinde bakteriyel, mantar ve parazitik kaynaklı olmak üzere gruplara ayrılır. Genellikle vajinitler birbirleri ile eş zamanlı veya ardı ardına oluşarak mikst vajinit  oluşturabilir. Tanı ve tedavide en zorlu olan bu tiptir. Bu yüzden bulgular hemen hemen aynı olmakla birlikte tedavi yaklaşımı genelde bütün etkenleri kapsayacak mix ovul veya çoklu rejim olarak yapılmaktadır.

 • Gardnerella Vajinalis (En sık etken)
 • Candida Albicans
 • Trikomonas Vajinalis
 • Neisserria Gonorrhea
 • Klamidya
 • E.Coli

Gardnerella Vajinalis:

En sık görülen vajinit nedeni bakterileri olup en sık etken Gardnerella Vajinalis`tir. Cinsel hayatı olmayan bayanlarda da görülebildiğinden cinsel geçişli bir hastalık olarak kabul edilemez. Genellikle vajinanın normal flora bakterilerini oranlarındaki değişikliklerden kaynaklanır. Vajinadaki ortamın koruyucusu olan Laktobacillus tipi bakterilerde azalma  ve anaerob bakterilerde artması nedeniyle olur. En sık rastlanan etken bakteri Gardnerella Vajinalis`tir. Gardnerella vajinitinde yoğun , gri-beyaz akıntı vardır. Balık kokusuna benzer bir koku olur, genellikle kızarıklık ve kaşıntı olmaz ; yada çok az rahatsızlık verir.

 • Kötü kokulu yoğun , gri-beyaz akıntı
 • Balık kokusuna benzer akıntı

 • Oral metronidazol (Ornisid Fort® 500mg tablet) ilk seçenektir. Günde 2 kez 500 mg tablet, 7 gün süreyle verilir.
 • Topikal olarak %0,75’lik metronidazol jel intravajinal olarak günde bir ya da iki kez uygulanabilir
 • %2’lik klindamisin (Cleocin® Vajinal Krem %2) krem, 7 gün süreyle günde bir kez  intravajinal uygulanması diğer bir tedavi seçeneğidir.
 • Alternatif tedavi olarak tek doz 2 g oral metronidazol ya da günde 2 kez 300 mg oral clindamycin, 7 gün süreyle verilebilir.
 • Gebelerde önerilen tedavi ise

-Metronidazol 500 mg oral günde 2 kez 7 gün veya
-Metronidazol 250 mg oral günde 3 kez 7 gün veya
-Klindamisin 300 mg oral günde 2 kez 7 gün

Seksüel geçili bir hastalık olduğundan eş tedavisi de önerilmektedir.

Mantar Enfeksiyonu:

Erişkin kadınların yaklaşık %75’i yaşamları boyunca en az bir kez vulvovajinal kandidiyazis ile karşılaşmaktadır ve kadınların %45’i her yıl en az iki kez enfeksiyon atağı geçirmektedir. İkinci en sık vajinit nedenidir. % 85-90 oranında Candida Albicans`ın neden olduğu bu tip vajinitler cinsel geçişli  sayılmazlar. Diğer etkenler Candida glabrata, Candida parasilosis ve, Candida tropicalis’dir. Normal florada bulunan candida albicans vücut direncini düşüren bazı durumlarda patojenite kazanarak enfeksiyona neden olur. Bunlar arasında diabet, gebelik, geniş spektrumlu antibiotik kullanımı ve obesite ön sıralarda sayılabilir.

 • Akıntı beyaz , kesilmiş süt kıvamında ve kokusuzdur.
 • Vulvar şiddetli kaşıntı (en sık semptom)
 • Vajinal irritasyon
 • İdrar yaparken yanma
 • Disparoni

ile ciddi rahatsızlık yaratır. Cinsel geçişli olmamakla birlikte kolay bulaşılabilirlik nedeni ile cinsel partner de mutlaka tedavi edilmelidir.

Tedavi, kandidanın gösterildiği, semptomu olan hastalara yönelik olmalıdır. Kısa süreli ya da düzensiz tedaviler başarısız olmaktadır. Altta yatan sistemik hastalıkların kontrolü, antibiyotik kullanımının kesilmesi tedaviye yanıtta önemlidir. Ayrıca dar, hava geçirmeyen iç çamaşırları kullanılmamalıdır.

 • Nistatin (mycostatin), 100.000 Ü’lik tabletleri 2 hafta süreyle, geceleri vajene bir tablet konularak. Gebelikte ilk trimester dahil emniyetle kullanılabilir.
 • Clotrimazol %1’lik kremden vajene günde 1 aplikatör (5g), 7 gece uygulanması yeterlidir. Dirençli hastalarda tedavi 2 hafta kadar verilebilir. Krem, kaşıntıyı önlemek için, günde 3-4 kez vulva derisine de uygulanmalıdır.
 • Clotrimazol’ün 100 mg’lık vajinal tabletleri de vardır. Bunlar 7-14 gün süreyle, geceleri 1 tablet veya 2 tablet, 3 gün

Trikomonas Vajinalis:

Trichomonas vajiniti, cinsel yolla bulaan, kamçılı bir protozoa olan Trichomonas vaginalis tarafından oluturulur. Hem erkek hem de kadında enfeksiyon oluşturabilmektedir. Bulaşma oranı yüksektir. Erkeklerin %70’i enfekte bir kadınla ilişkiden sonra hastalığı alabilir. Olguların yaklaşık %60’ında bakteriyel vajinozisde bulunur. Sıklıkla hastalar asemptomatiktir. Semptomlar özellikle menstürasyon sonrası ve gebelik sırasında kötüleşir.  Kadınlarda vajinal enfeksiyona, bazı erkeklerde ise üretra enfeksiyonuna ve prostatite yol açabilmektedir.

Trikomonas vajiniti belirtileri kadınlar için özellikle adet dönemi sonrası ve hamilelik döneminde şiddetlenir. Kadınlarda en sık görülen belirtiler aşağıdaki gibidir:

 • Kötü kokulu, aşırı vajinal akıntı
 • Sarı-yeşil renkte, köpüklü vajinal akıntı
 • Vajinal akıntıda kan
 • Vajina içinde ve çevresinde (vulvada) kaşıntı ve tahriş
 • Cinsel ilişki sırasında ağrı
 • Alt karın bölgesinde yanma
 • İdrar yaparken yanma

 • Tek doz 2g metronidazol ya da
 • Metronidazolün 500 mg’lık tabletlerinden 7 gün süreyle günde 2 kez alınması yaklaşık %90-95’e varan oranda kür sağlamaktadır. Dirençli olgularda ilk tedaviden sonraki 4-6. haftada oral metronidazol kürü tekrarlanabilir.

Neisserria Gonorrhea:

Çok eşlilikte prezervatif kullanımının yaygınlaşması ile giderek azalan diğer bir vajinit etkenidir. Halk arasında bilindiği adı ile bel soğukluğu hastalığının etkenidir. Reprodüktif çağda vajen epitelinin kalın olması nedeniyle gonoreye karşı direnç mevcuttur. Çocukluk çağı ve postmenopozal dönemde gonore enfeksiyona neden olabilir. Pelvik inflamatuvar hastalık olgularının çoğunluunun sebebi Neisseria gonorrhoeaedir. Enfeksiyon %85 vakada asemptomatiktir.

 • Yoğun kıvamlı pürülan akıntı
 • Kızarıklık

ile ortaya çıkar ve fizik muayene ile kolaylıkla teşhis edilebilir. Eşlerin birlikte tedavisi gereklidir.

Komplike olmayan gonokokal enfeksiyonlarda tedavi,

 • Tek doz 125 mg IM ceftriaxon (UNACEFIN® 0,5 GR IM) ile mümkündür.
 • Cefixim 400 mg (SUPRAX® 400 mg) tablet peroral
 • Ciprofloxacin 500 mg (CİPRO® 500 mg) tablet peroral,
 • Levofloxacin (TAVANİC® 500MG) 500 mg tek doz

diğer tedavi seçenekleridir. Ayrıca gonokokal enfeksiyonu olan hastalarda klamidya enfeksiyonlarında beraber bulunabileceği unutulmamalıdır.

Klamidya:

C. trachomatis enfeksiyonları

 • Mukopürülan servisit,
 • Dizüri
 • Postkoital kanamalarla

kendini gösterebildiği gibi asemptomatikte olabilir. Vakaların %20-40’ında enfeksiyon salpenjite neden olabilmektedir. Üst genital traktus enfeksiyonlarının %50’sinden fazlası C. trachomatise bağlı olarak meydana gelmekte ve bu da tubal hasara yol açarak, ektopik gebelikya da infertiliteye yol açabilmektedir. Doğum sırasında aktif enfeksiyon mevcutsa, yenidoanda konjonktivit gelişebilir. C. trachomatis, lymphogranuloma venerum (LGV) olarak bilinen ve vulvar dokuları tutan cinsel yolla bulaşan hastalığın da etkenidir. Tedavi hem hastayı hem de partnerini içermelidir ve mutlaka gonokokal enfeksiyona da yönelikde
olmalıdır.

 • Doksisiklin 100 mg (TETRADOX®) oral yolla, 7 gün süresince veya
 • Azitromisin 1 g (AZİTRO®) tek doz önerilen tedavidir.
 • Alternatif tedavide, 7 gün süreyle oral günde 4 kez eritromisin 500 mg tablet,
 • 7 gün süreyle oral günde 2 kez ofloxacin 300 mg tablet veya
 • 7 gün süreyle günde tek doz levofloxacin 50 mg tablet şeklindedir.
  Doxicyclin, levofloxacin ve ofloxacin gebelik ve laktasyon dönemlerinde kullanılmamalıdır. Ayrıca hastaya 7 gün süreyle ilişkiden kaçınması söylenmelidir. LGV için önerilen tedavi ise 21 gün süreyle dooksisiklin 100 mg/gündür.

E.Coli:

Vajina ve idrar yolu çıkışı olan üretranın anal bölgeye yakınlığı nedeni ile E.Coli kaynaklı vajinal enfeksiyonlara da sıklıkla rastlanır. Özellikle yanlış taharetlenme alışkanlığı( arkadan öne doğru) , çoklu kullanıma açık tuvaletlerin temizliğindeki sorunlar , sık iç çamaşırı değiştirme alışkanlığının gelişmemesi ve gereğinde günlük ped kullanımının yeterince yaygın olmaması nedeni ile bu tip vajinal enfeksiyonlara sık rastlanmaktadır.

N76.0 Akut vajinit
N34.1 Üretrit, spesifik olmayan
B37 Kandidiyaz
B37.3 Vulva ve vajina kandidiyazı
N76.1 Subakut ve kronik vajinit
N77.1 Vajinit, vulvit ve vulvovajinit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve paraziter

Viral Periferik Fasiyal Paralizi Reçetesi

Facebook Yorumları

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz