Acil Serviste Sık Kullanılan İlaçlar Bölüm 1

0
18334

ADENOZİN 

Endikasyon : Stabil  Dar QRS kompleksli regüler (düzenli) ritimli taşikardilerde (SVT) ilk seçenek ilaçtır. Geniş QRS kompleksli regüler taşikardilerde de kullanılabilir. Özellikle gebe hastalardaki Stabil  Dar QRS kompleksli regüler (düzenli) ritimli taşikardilerde kullanılabilir.

IV Preparat : 12mg/4mL, 6mg/2mL, 10mg/2 mL,50mg/10 mL ampulleri mevcuttur.

Doz :

İlk Doz: 6 mg IV puşe ve hemen arkasından 20 cc SF IV bolus (yarılanma ömrü 10 sn altında olan adenozinin santral dolaşıma hızlıca ulaşması için hemen arkasından SF IV bolus önerilir)

2. Doz: 12-18 mg IV puşe ve hemen arkasından 20 cc SF IV bolus  (2 dakika içinde ilk dozun etkisi görülmezse)

Dikkat: Proaritmiktir, preeksitasyon sendromları ve ikinci – üçüncü derece AV blok mevcutsa kesinlikle kontreendikedir.

Gebelik Kategorisi: C

AMİODARONE

Endikasyon : Stabil Geniş QRS taşikardi (ventriküler taşikardi -VT) kimyasal kardiyoversiyonunda, CPR algoritmasında defibrilasyona dirençli nabızsız VT ve Ventriküler Fibrilasyon durumunda,paroksismal SVT ‘de kullanılır. Stabil Atrial Fibrilasyonun (AF) kimyasal kardiversiyonunda ise sınıf 2a öneridir.

IV Preparat: 150 mg/3 mL

Doz :

Nabızsız VF / VT:

İlk Doz: 300 mg IV hızlı puşe (tercihen 20 mL %5 Dextroz içinde)

2. Doz: 150 mg IV hızlı puşe (tercihen 20 mL %5 Dextroz içinde)

Stabil geniş kompleks taşikardiler (Ventriküler Taşikardi-VT):

10 dakika boyunca 150 mg IV yükleme (100-150 mL %5 Dextroz içinde),   Kimyasal kardiyoversiyon gerçekleşmediyse  ve halen hastanız stabil VT ‘de ise infüzyon başlanır;

1 mg / dak x 6 saat, 

0.5 mg / dak. x 18 saat

AF Kimyasal Kardiyoversiyonında:

30-60 dakikada 5-7 mg/kg yükleme yapılır (100-150 mL %5 Dextroz içinde).

Kimyasal kardiyoversiyon gerçekleşmediyse  ardından infüzyon başlanır;

20mg/kg 24 saat

Gebelik Kategorisi: D

ASETİLSİSTEİN

Endikasyon: Parasetamol intoksikasyonu

Oral ve IV Preparatlar : 300mg-600mg ve 1200 mg oral preparatlar mevcuttur.

300mg IV Ampul formu mevcuttur.

Doz :

P.O uygulama ; 140 mg/kg yükleme dozundan 4 saat sonra,

                         70 mg/kg 4 saatte bir 17 kez (toplam 72 saat) tedavi önerilir.

ı.v. uygulama ;

 • 150 mg/kg 200-500 mL %5 Dextroz içinde  1  saatte,
 • 50   mg/kg 500 mL %5 Dextroz içinde  4 saatte,
 • 100 mg/kg 1000mL %5 Dextroz içinde 16 saatte

(Toplam 21 saat) tedavi önerilir

Dikkat: İnfuzyon sırasında hipersensitivite reaksiyonu gelişirse infüzyonu durdurun ve p.o uygulamaya  geçin veya infüzyon hızını yavaşlatın, nadir de olsa p.o uygulma ile de aşırı duyarlılık görebilirsiniz.

Gebelik Kategorisi: B

ATROPİN

Endikasyon: Semptomatik Bradikardide transkütanöz veya geçici kardiyak pacemaker uygulanana kadarki sürede ve organofosfat zehirlenmesine bağlı gelişen kolinerjik krizde atropinin antikolinerjik etkisinden yararlanılır.

IV Preparatlar :1mg/mL

Doz :

Organofosfat Zehirlenmesinde

 2mg IV doz ile başlanır ve sekresyonlar azalana, miyozis kaybolana kadar yüzlerce doz ve 0.02-0.08 mg/kg/saat devamlı infüzyon yapılabilir.

Bradikardide

0,5-1 mg IV 3-5 dakika ara ile  maximum  3 mg önerilir.(vagal aktiviteyi bloke ederek etkisini gösterir  ve 3 mg üstündeki dozlarda  paradoksik etkileri olabilir)

 • ETT yoluyla IV dozun 2-2,5 katı uygulanması önerilir.
 • İntraosseöz doz IV uygulama  ile aynı dozda önerilir.

Dikkat: Taşiaritmi,taşidisritmi gelişebilir.

Gebelik Kategorisi: C

KALSİYUM GLUKONAT/KLORİD

Endikasyon: Disritminin geliştiği hiperkalemi ve semptomatik hipokalsemi varlığında , kalsiyum kanal blokeri intoksikasyonunda ,florür ve kurşun zehirlenmesinde kullanılır.

IV Preparat: Ca glukonat ampul  94 mg /10 mL   ( ̴ 94 mg iyonize Ca mevcut)

Ca klorid ampul  272 mg/10 mL  ( ̴272  mg iyonize Ca mevcut)

Doz

Disritmi ve Ciddi Hiperkalemi Varlığında:

 • Ca Glukonat amp×3  IV  5-10 dak
 • Ca Klorid amp×1       IV  5-10 dak

Semptomatik Hipokalsemi veya Ciddi Hipokalsemi (iyonize Ca<1,3 mEq/L ,iyonize Ca <2,6 mg/dL,iyonize Ca <0,65 mmol/L,Total Ca <5,8 mg/dL) Varlığında :

 • Ca Glukonat/Klorid 2-3mg/kg/saat

Veya

 • Ca Glukonat 0,06-0,24 ml/kg/saat
 • Ca Klorid      0,02-0,08 ml/kg/saat

1 saat İnfuzyon  sonunda kan Ca değerlerine göre infuzyon devam edilir.

Florür ve Kurşun Zehirlenmesinde :

 • Ca Glukonat 0,3 ml/kg
 • Ca Klorid 0,1 ml/kg

Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmesinde:

 • Ca Klorid 0,2 mL/kg , Ca Glukonat  0,6 mL/kg İV 5 dak.’da.

Her 10-20 dak.’da bir 3-4 kez aynı doz tekrarlanabilir. İnfüzyon uygulamayı da düşününüz (Ca Klorid 0,4 ml/kg/saat  veya Ca Glukonat 1,2 ml/kg/saat).

Dikkat: Disritmi gelişebilir.

Gebelik Kategorisi: C

Acil Serviste Sık Kullanılan İlaçlar Bölüm 2

Uzun bir arayıştan sonra mutluluğu Acil'de bulan 1983 doğumlu ilkokulu ve ortaokulu ana ocağında ,liseyi fen lisesinde yatılı okuyan ,2008 de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan,2017 de Antalya Eğitim Araştırma Hastanesinden uzmanlığını alan,hayatını okumaya adayan ve disiplinden kopmayan aşırı obsesive bir şahsiyet olmakla övünürüm..
Facebook Yorumları

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz