Adenozin Uygulama Akıl Kartı

0
1893

Adenozin (Adenosin)  düzenli dar kompleks taşikardileri sonlandırmada kullanılan endojen bir nükleozid olup, sınıf V antiaritmiktir.

SA ve AV nodal dokularda geçici, negatif inotropik (kalp hızını yavaşlatan etki), dromotropik ve kronotropik etki. Geçici AV nodal blok. IV bolus yapıldığında, anterograd ve retrograd yollardan, AV iletiminde ani bir yavaşlama sağlar. Güncel klavuzların hemen hemen hepsinde dar QRS kompleksine sahip stabil düzenli taşikardilerin tedavisinde ilk önerilen ajan olma özelliğini taşımaktadır.

Etki Başlangıcı: 5 – 20 sn.
Etki süresi:  30 – 40 sn.
Yarılanma Ömrü (t½):<10 sn
Metabolizma:Kan ve doku

Paroksismal Supraventriküler Taşikardi de kullanımı.

Endikasyon

Acilde En Sık: Stabil paroksismal supraventriküler taşiakardide (PSVT), dar QRS kompleksli taşikardinin sonlandırılmasında kullanılır.
Acilde Ayrıca: Geniş QRS kompleksli SVT ile VT’nin ayırt edilmesinde, maskelenmiş AF’nin açığa çıkarılmasında, stres testinde tanısal olarak kullanılabilir.

Kontrendikasyonları

  • Ventriküler taşikardi
  • WPW paterninde AF
  • Astım
  • Hipotansiyon ve hipovolemi
  • Tüm bradikardilerde
  • 2. ve 3. derece AV blok varlığında
  • Hasta sinüs sendomu (Sinüs Arresti) olan hastalarda.

Adenozin Uygulama 

Adenozin, hastane öncesi acil tıpta paroksismal supraventriküler taşikardi tedavisinde toplamda 3 doz halinde uygulanır.

Yetişkin hastalarda (50 kg üstü yetişkin) adenozin dozu, ilk doz, 6 mg IV/IO olacak şekilde uygulanır. Yanıt alınamaz ise 1-2 dakika sonra adenozin dozu 12 mg IV/IO olacak şekilde 2. defa uygulanır. Eğer yine yanıt alınamazsa 12 mg IV/IO olacak şekilde 3. yani son adenozin dozu uygulanır.

Çocuklarda hastalarda  0.1 mg/kg, iv/io (başlangıç dozu)(Sınıf 1, LOE C) .Tekrar gerekirse, 2 kat doz, benzer aralıklarla yapılır. (0.2 mg/kg). Toplam doz: 0.25 mg/kg.

Adenozin uygulaması öncesinde hastada bulunan ritimin adenozin endikasyonu olduğuna emin olunmalıdır. Adenosin uygulaması sırasında mutlaka hastalar monitörize edilmelidir.

Adenosin yarılanma ömrü çok kısa olan (yarılanma ömrü 10 saniyenin altındadır) bir ilaçtır. Bu nedenledir ki Adenosin IV bolus olarak uygulanması gereken bir ajandır.

Adenozin uygulanmasından optimum faydayı elde etmek için geniş bir damar yolu  (örn. antekübital) açılmalı ve uygulamanın yapılacağı bu IV yola 3 yollu musluk yerleştirilmelidir. Uygulama yapılacak ekstremite kalp seviyesinden yukarıya kaldırılmalıdır. Yetişkin için ilk doz  6mg Adenosin hızlı bir şekilde 1-3 saniye içerisnde hızlı iv puşe yapılmasını takiben 20 mL’lik salin infüzyonu hızlı verilmelidir (Sınıf 1, KD B). Hız kırılamadığı takdirde tekrar gerekirse, 2 kat doz (12mg yetişkin için) benzer aralıklarla yapılmalıdır. Adenozin kullanımı sonrasında hastada kısa süreli sinüs arresti, elektrik çapması hissi, boşlukta olma hissi gibi durumlar görülebilir. Bu durumlar kısa süreli etkilerdir ve hızla düzelirler

Adenosin uygulaması sonucunda disritmi sonlandırılamaz ise beta bloker yada kalsiyum kanal blokeri kullanılabilir.

Gebelik – Laktasyon

Gebelik Kategorisi:  C Güvenli ve etkilidir.
Emzirme:   Kullanılabilir.

Yan Etki

Yaygın ama geçici etkilerdir. En sık cilt kızarıklığı, solunum güçlüğü ve göğüs sıkışması görülür. Bulantı, baş ağrısı, baş dönmesi, geçici bradikardi veya kalp bloğu, hipotansiyon (güçlü vazodilatasyon yapması nedeniyle) da görülür. Uygulamayla birlikte ve 1/3 hastada görülür, tedavisiz kısa sürede düzelir. Çoğu hasta iç sıkıntısı hisseder.

*Ayrıca bazı hastalarda (Cagatay et al çalışmasında %17) kısa süreli ve hemen hepsi spontan düzelen nabızlı VT atakları görülebilir. Bunlar, klinik olarak önemsiz ve tedavi gerektirmeyen kısa süreli ataklardır.

ToksisiteBelirtilen bir toksik doz ya da maksimum tolere edilen doz yok.

Antidot: Yok.

İlaç Etkileşimi: Belirli bir teofilin, kafein veya teobramin kan seviyesi olanlarda daha büyük dozlara ihtiyaç duyulabilir. İlk doz dipiridamol veya karbamazepin alanlarda, transplant kalbi olanlarda veya santral venöz yol ile verildiğinde, 3 mg’a düşürülmelidir.

Ticari İsim

  • Adenosine-L.M. 5mg/dL, 2 mL’lik ampul
  • Adozin  10 mg/2 mL ampul
  •  Adozin 3 mg/mL, 2ml’lik ampul

Taşikardi 2 Dar-Düzenli Taşikardi (SVT) Akıl Kartı

 

1990 yılında Akşehir'de doğdum. İlköğretim eğitimimi Osmaniye Atatürk İlköğretim Okulu’nda tamamladım. Sonrasında yatılı okul hayatım başladı. Önce lise için Kahramanmaraş Süleyman Demirel Fen Lisesi’ne, ardından tıp eğitimim için GATA (Gülhane Askeri Tıp Akademisi)’ya gittim. GATA'daki 4. yılımdan sonra hayatımın askerliğe ayrılan süresinin yeterli olduğuna karar verip severek ve isteyerek girdiğim okulumdan ayrıldım. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimimi tamamladım. Yozgat ilinin Şefaatli ilçesinde mecburi hizmetimi tamamladım. Burada acilci yaşam tarzını benimsedim. Kalifiye bir acil çalışanı olmaya karar verip TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp bölümüne yerleştim. Eşimden bir süre ayrı düştükten sonra eş durumu kriterlerini karşılayıp halen çalışmakta olduğum Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne atandım. Yaparken zevk aldığım işimi herkese anlatıp sevdirmek istiyorum. Evet Acil Tıp Uzmanı olacağım, evet hep acillerde çalışacağım...
Facebook Yorumları

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz