Ana Sayfa Etiketler RSI

Etiket: RSI

Endotrakeal Entübasyon

0
Hastanın hava yolu açıklığının sağlanmasında entübasyon işlemi acil durumlarda hayati önem taşımaktadır. Güvenli hava yolu açıklığının sağlanması; işlemi yapanın tekniği ve mesleki deneyiminin yanında,...

MOANS Akıl Kartı

0
Balon valf maske (BVM) ventilasyonu, acil servis sağlayıcıları için son derece önemli bir beceridir. Kolay gibi görünse de kolay değildir ve acil durumlarda kullanılacağı...

LEMON Akıl Kartı

0
Endotrakeal entübasyon prosedürü, hastane öncesi, acil servis, ameliyathane ve kritik bakım gibi çeşitli klinik senaryolarda hastanın hava yolunun korunmasında önemli bir rol oynar. Ancak...

Ketamin (Ketalar®) Uygulama Akıl Kartı

1
Ketamin (ketamin hidroklorür), kuvvetli analjezi ve hafif hipnotik özellikleri olan ve hızlı etki ortaya koyan normal farengeal laringeal refleksleri, normal veya çok az iskelet...

Tiopental (Pentotal) Uygulama Akıl Kartı

0
İlk klinik kullanıma girdiği 1934 tarihinden beri, tiopental sodyum intravenöz indüksiyon için en sık kullanılan barbitürat grubu ajanlardan biridir. Fiziko-kimyasal özelliklerinden dolayı ve pH...

Etomidat (Hypnomidate®) Uygulama

0
Etomidat  koroner hemodinamiyi koruduğu ve  hipotansiyon yapamadığı için travma acil olgularda daha çok uygulunan barbitürat olmayan hipnotik ajandır. Lipofililik olması kan-beyin bariyerinin hızlı geçilmesini...

Roküronyum (Esmeron, Curon, Myocron, Jecron®)

0
Orta etkili non-depolarizan (kompetetif) nöromüsküler bloker (NMB)’dir . Otonomik ganglion blokajı yapmaz, başlangıç etki zamanı kısa, etki süresi orta ve uyanma veya eliminasyonu hızlıdır....

Entübasyon Endikasyonları ve Riskleri Akıl Kartı

0
Hastanın hava yolu açıklığının sağlanmasında entübasyon işlemi acil durumlarda hayati önem taşımaktadır. Güvenli hava yolu açıklığının sağlanması; işlemi yapanın tekniği ve mesleki deneyiminin yanında,...

Hızlı Seri Entübasyon (RSI) 7P Akıl Kartı

0
Hızlı ve seri entübasyon (HSE) (RSI) medikal acil durumlar nedeniyle yaşamı tehdit altında olan hastalarda güvenle uygulanabilecek bir hava yolu açma yöntemidir. Yöntemin literatürde...
- Advertisement -