Roküronyum

0
8212

Orta etkili non-depolarizan (kompetetif) nöromüsküler bloker (NMB)’dir . Otonomik ganglion blokajı yapmaz, başlangıç etki zamanı kısa, etki süresi orta ve uyanma veya eliminasyonu hızlıdır. Bir aminosteroid nöromüsküler kas gevşetici olduğu için histamin salgılanma oranı düşüktür

Rroküronyum bromür kürariformun karakteristik farmakolojik etkilerine sahip etkisi hızlı başlayan, orta dereceli etkili non-depolarizan bir nöromüsküler bloke eden ajandır. Motor son plaktaki nikotinik kolinoseptörler için yarışarak etkisini göstermektedir. Bu etki, örneğin neostigmin, edrofonyum ve piridostigmin benzeri asetilkolinesteraz inhibitörleri tarafından antagonize edilmektedir.
İntravenöz anestezi sırasında 0.6 mg/kg roküronyum bromür ile elde edilen klinik süre  30-40 dakikadır. 0.6 mg/kg roküronyum bromür dozunun intravenöz uygulanmasını takiben 60 saniye içerisinde neredeyse tüm hastalarda yeterli entübasyon koşulları sağlanmaktadır. Normal erişkinlerde ortalama eliminasyon yarılanma ömrü 73 (66-80) saattir. Bir roküronyum bromür dozunun enjekte edilmesini takiben 9 gün sonra ortalama atılma oranı idrardan %47 ve dışkıdan %43 düzeyindedir.Karaciğer fonksiyon bozukluğunda  yarılanma ömrü 2 kat uzar.

Etki Başlangıcı: 60 sn
Etki süresi: 30-40 dk.
Yarılanma Ömrü (t½): 66 – 80 saat
Metabolizma: Minimal karaciğerde metabolize olur
Atılım: %47 idrarla, %43 feçesle atılır

Endikasyon

Acilde sadece: RSI’da (Hızlı Seri Entübasyonda) kullanılır. 

Uygulama

Acil entübasyonda standart entübasyon dozu  0.6-1,2 mg/kg roküronyum bromürdür. Hastalarda daha yüksek dozların seçimini gerektiren bir neden olduğunda, advers kardiyovasküler etkiler olmaksızın ameliyat sırasında 2 mg/kg’a kadar roküronyum bromür başlangıç dozu olarak uygulanmıştır.

İnfüzyone dozu

0.15 mg/kg roküronyum bromürdür. İntravenöz anestezi altındaki erişkinlerde bu düzeyde nöromüsküler blokajın korunması için gerekli olan infüzyon hızı 0.3-0.6 mg/kg/saat aralığında ve genel anestezi altında, infüzyon hızı 0.3-0.4 mg/kg/saat aralığındadır.

Çocuklarda

Süt çocukları (28 gün-23 ay), çocuklar (2-11 yaş) ve adolesanlar (12-18 yaş) için rutin anestezi sırasındaki önerilen entübasyon dozu ve idame dozu erişkinlerinki ile aynıdır.

Özellikli Hasta Grubu

Geriyatrik hastalar ve karaciğer ve/veya safra yolu hastalığı ve/veya böbrek yetmezliği olan hastalar için rutin anestezi sırasında standart entübasyon dozu, 0.6 mg/kg roküronyum bromürdür. Bu hastalar için önerilen idame dozu 0.075-0.1 mg/kg roküronyum bromür ve infüzyon hızı 0.3-0.4 mg/kg/saat’tir

Gebelik -Laktasyon

Gebelik Kategorisi: Gebelik Kategorisi C’dir.
Sezeryan yapılan hastalarda, entübasyon güçlükleri beklenmiyorsa ve yeterli dozda
anestetik madde verilmişse veya süksinilkolin destekli entübasyon sonrasında hızlı
sıralı indüksiyon tekniğinin bir parçası olarak uygulanabilir.

Emzirme: Roküronyum’um emzirmedeki güvenilirliği bilinmiyor

Yan Etki -Toksitite

Uzun süreli nöromüsküler blok, yaşamsal belirtilerde değişiklikler ve enjeksiyon yeri ağrısı/reaksiyonu en yaygın gerçekleşen advers (ters) ilaç reaksiyonları arasındadırlar. En çok bildirilen, ciddi advers (ters) ilaç reaksiyonları “anaflaktik ve anaflaktoid reaksiyonlar” ve bunlarla bağlantılı belirtilerdir.

Toksisite:

Antidot: 

DİKKAT

Roküronyum idrar ve safra ile atıldığı için klinik açıdan önemli karaciğer ve/veya safra yolları hastalığı ve/veya böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.
Dolayısıyla ağır elektrolit bozukluklarının, kan pH değerindeki bozulmaların veya
dehidratasyonun mümkün olduğunca düzeltilmesi gerekmektedir.

İlaç Etkilişimleri

Roküronyum etkisini arttıran ilaçlar: Halojenize uçucu anestetik ajanlar,
süksinilkolin ile entübasyon sonrası, kortikosteroidler ile uzun süreli birlikte kullanımı. Etkileşen diğer ilaçlar: Antibiyotikler: aminoglikosid, linkosamid ve polipeptid antibiyotikleri, asilamino-penisilin antibiyotikleri, diüretikler, kinidin ve kendi izomeri kinin, magnezyum tuzları, kalsiyum kanal bloke edici ajanlar, lityum tuzları, lokal anestezikler (lidokain intravenöz bupivakain epidural) fenitoinin ya da 13-bloke edici ajanların bolus uygulaması.

Etki azalmasına neden olanlar: Fenitoinin, ya da karbamazepin, proteaz inhibitörleri (gabeksat, ulinastatin).
Değişken etki: Diğer non-depolarizan nöromüsküler bloke edici ajanlar, süksinilkolin.

 

 

Endotrakeal Entübasyon

Facebook Yorumları

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz