Nitroprussid (Nipruss®) Uygulama Akıl Kartı

0
656

Nitrat türevidir ve nitrik oksit salımı yoluyla etkili olan güçlü bir doğrudan arteriyel ve venöz dilatördür. Venüller arteriyollerden daha fazla etkileyerek güçlü bir periferik vazodilatasyon yaparak hipertansif acil durum yaşayan hastalara sıklıkla intravenöz olarak uygulanır. Sempatik SS üzerine etkisi yoktur

Ventrikül ön-ard yükü azaltır; miyokart duvar gerilimini ve O2 tüketimini azaltarak subendokardiyal perfüzyonu iyileştirir.

Nipruss® ampul 60 mg/5mL

Etki Başlangıcı: 1-3 dk
Etki süresi:1-10 dk
Yarılanma Ömrü (t½): 3-4  dk
Metabolizma: Kan
Atılım: İdrar

Ciddi hipertansiyonun hızlı kontrol edilmesi istenen durumlarda kullanılır.

 • Hipertansif Aciller
 • Hipertansif Kriz
 • Akut Pulmoner Ödem
 • Kalp Yetmezliği
 • Monoamin Oksidaz (MAO) İnhibitörü zehirlenmesi
 • Ergot alkaloidlerinin alınmasında oluşan periferik arter spazmının tedavisi

 • Kafa içi basıncı artışı ya da yer kaplayan oluşuma bağlı hipertansiyon
 • Aort koarktasyonu
 • Doğuştan optik atrofi

Nipruss® ampul 60 mg/5mL

Nitroprussid (Nipruss®): Yalnızca acil durumlarda ve sürekli kalp monitorizasyonu eşliğinde verilmelidir. Hızlı etki başlangıcı olup, yarılanma ömrü 3-4 dakika olduğundan sürekli infüzyon şeklinde %5 dextroz ile seyreltilerek verilir. İlk başlanan doz 0.3 ug / kg / dk IV dir. Tek başına verilmez refleks taşikardi yapar. Doz titrasyon aralığı 5 dakikadır. İstenen kan basıncını elde etmek için daha yüksek veya daha düşük bir doza titrasyon yapılır. Maksimum doz 10 µg / kg / dk dır. Nitroprussidin hipotansif etkileri tahmin edilemez olabilir çünkü aynı anda güçlü venodilatasyona ve periferik arteriyel vazodilatasyona neden olur. İlk 10 dakikada istenilen etkiye ulaşılamazsa infüzyon kesilip başka bir vazodilatör ilaç verilmelidir.

Akut Kalp Yetmezliği

Sol ventrikül diyastol sonu basıncı, pulmoner kapiller kama basıncını, periferik vasküler direnci ve ortalama arteriyel kan basıncını düşürmek için akut kalp yetmezliğinin tedavisi için endikedir.

Serebral Vazospazm

Subaraknoid kanamayı takiben serebral vazospazmın tedavisi ve önlenmesinde kullanılır

Gebelik Kategorisi: C . Gebede kullanımının güvenliliği konusunda kesin kanıt yoktur. Ciddi bulguları olan gebede akut ve kısa süreli kullanılabilir.

Süte geçip geçmediği bilinmiyor.

Yaygın

 • Bulantı
 • Kusma
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Bradiaritmi
 • Hipotansiyon
 • Çarpıntı
 • Terleme
 • Kaygı, Huzursuzluk, Kafa karışıklığı
 • Uyku hali
 • Döküntü
 • Terleme
 • Enjeksiyon bölgesi nde hiperemi
 • Kas seğirmesi

Ciddi

 • Tiroid baskılanması
 • Oligüri
 • Renal azotemi
 • Kardiyak disritmi
 • Trombosit agregasyonunda azalma
 • Aşırı hipotansif yanıt
 • Artmış kafa içi basıncı
 • Metabolik asidoz
 • Bağırsak tıkanıklığı
 • Karın Krampları
 • Methemoglobinemia
 • Tiyosiyanat toksisitesi
 • Siyanür Toksitesi

En ciddi yan etkisi metabolitleri (tiyosiyanat – siyanür) nedeniyle siyanür toksisitesidir. Klinik görünümü değişkenlik göstererek tanıda güçlük yaratabilir. Bu nedenle, bu ilacın sadece diğer intravenöz antihipertansif ajanlar mevcut olmadığında kullanılması önerilmektedir.

• Tedavisi: Sodyum nitrit, sodyum tiyosülfat kullanılır.

Siyanür zehirlenmesi: Sodyum nitroprussidin hızlı, yüksek doz infüzyonu (> 10-15 mikrogram/kg/dakika 1 saat ya da daha uzun süreyle) sonucu oluşur. Bilinç durum değişiklikleri, nefes darlığı ve metabolik (laktik) asidoza ve  hatta ölüme neden olur. Siyanür toksisitesini sınırlamak amacıyla sürekli hidroksikobalamin infüzyonu (25 mg/saat) ya da tiyosülfat uygulaması önerilir. Ciddi siyanür zehirlenmesi gelişirse nitroprussid tedavisi sonlandırılır, tiyosülfat ve sodyum nitrit ya da yüksek doz hidroksikobalamin önerilir.

Tiyosiyanat zehirlenmesi: Özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda uzun süreli, yüksek doz nitroprussid uygulaması (>1-3 mikrogram/kg/dakika, 48 saatten uzun süre), oryantasyon bozukluğu, deliryum, kaslarda titreme ve psikoz yapabilir. Tiyosiyanat hemodiyaliz ile vücuttan atılabilir.

 • Direkt enjeksiyon için uygun değildir; infüzyondan önce seyreltilmesi gerekir
 • Işığa duyarlı, bu nedenle alüminyum folyo ile sarılmalıdır.
 • Siyanür iyonunun birikmesi nedeniyle siyanür toksisitesi oluşabilir.
 • Böbrek yetmezliğinde siyanür metabolizması bozulabileceğinden dikkatli kullanılmalıdır
 • Hipoksemi ile sonuçlanan, intrapulmoner şant ağırlaştırarak, akciğer hastalığı olan hastalarda hipoksik pulmoner vazokonstriksiyon ters olabilir.
 • Koroner çalmaya neden olduğu gösterilmiştir; önemli bir refleks taşikardiye neden olabilir ve oksijen dolaşımını azaltabilir.  Akut iskemi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
 • İnfüzyon tedavisinin kesilmesinden uzun süre sonra hipotansiyon devam ederse, bunun nedeni ilaca bağlı değildir ve  ana neden aranmalıdır.
 • Bu kan basıncı ve kalp hızı yükseltir nedeniyle miyokard oksijen ihtiyacını artırır.
 • Aritmiler ortaya çıkabilir.
 • Ekstravazasyonu doku nekrozuna neden olur.
 • İnhalasyon anestezikleri ve diğer antihipertansif ilaçların hipotansif etkilerini artırır.
 • Tedavi kafa içi basıncında artışa neden olabilir.
 • Karaciğer yetmezliği olan hastalara nitroprussid uygularken dikkatli olun.
 • Ani olarak kesildiğinde rebound hipertansiyon

 • Nipruss Ampul 60mg 5 ampul

 • https://go.drugbank.com/drugs/DB00325
 • www.xn--aciltp-t9a.com/nitroprussid
 • https://reference.medscape.com/drug/nipride-rtu-nitropress-nitroprusside-sodium-342312

Esmolol ( Brevibloc ) Akıl Kartı

Facebook Yorumları

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz