Geçici İskemik Atak (TİA : GİA)

0
Geçici İskemik Atak (GİA) ya da Trans İskemik Atak (TİA); genellikle fokal nörolojik defisit ile başlayan fakat ardından tamamen normal nörolojik fonksiyonuna geri dönüş...

Anyon Gap Değerlendirme

0
Anyon açığı ölçülen serum katyonları (pozitif yüklü partiküller) ile anyonları (negatif yüklü partiküller) arasındaki farkı ifade eder. Aslında Na+ ve K+ gibi pozitif yüklü...

Wellen Sendromu Acil Yaklaşım

0
Wellen sendromu aralıklı göğüs ağrısı olan bir hastada ağrısız periyodlarda gözlemlenen T dalga değişiklikleriyle karakterize proksimal sol ön inen arterde (LAD) darlığını gösteren acil bir...

J Nokta Elevasyonu ve J Dalgası

0
EKG'deki J noktası QRS kompleksinin ST segmentiyle birleştiği noktayı ifade eder. Bu nokta depolarizasyonun yaklaşık sonunu ve repolarizasyonun ise başlangıcını temsil eder. Normal sağlıklı...

Akut Koroner Sendromda Hastane Öncesi Yönetim

2
Akut koroner sendrom (AKS) fizyopatolojik olarak, ateroskloratik bir plağın erozyonunun veya rüptürünün sebep olduğu trombüs ya da embolinin, koroner arterlerde büyük oranda daralma veya...

Kardiyak Troponinlerin Klinik Önemi

0
İskemik kalp hastalığı tüm dünyada önde gelen ölüm nedenlerinden biri olmaya devam ettiğinden, akut koroner sendrom (AKS) geçirdiği düşünülen hastalarda hızlı ve doğru tanı...

At Kestanesi Zehirlenmesi

0
At kestanesi (Aesculus hippocastanum) yollarda ve parklarda bulunan yaygın bir ağaçtır. Meyvenin şekli yenilebilir kestaneye çok benzediği için yanlışlıkla tüketildiklerinde toksisiteye yol açabilir. Toksitite...

Derin Ven Trombozu (DVT) Acil Yaklaşım

0
Venöz tromboembolizm veya en sık görülen formuyla derin ven trombozu (DVT) önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. En sık alt ekstremite derin venlerinde nadir...

Sol Anterior Fasiküler Blok (LAFB)

0
Sol ön hemiblok olarak da bilinen bir sol anterior fasiküler blok, sol demet dalının ön fasikülünün aksiyon potansiyellerini iletemediği zaman meydana gelir. Sinoatrial düğümden...

Omuz Çıkığı Yönetimi

0
Omuz çıkığı  (Glenohumeral eklem çıkıkları) yaklaşık 3000 yıldır bilinen ve sık karşılaşılan bir eklem yaralanmasıdır.Günümüzde acil servise başvuran çıkık vakalarının yaklaşık yarısını omuz çıkığı...

Atopik Dermatit (Egzema) Acil Yaklaşım

0
Atopik dermatit (AD:atopik egzema) özellikle çocuklarda sık görülen kronik, tekrarlayıcı, kaşıntılı ve tedavi edilmediği takdirde tekrarlayan enfeksiyonlara ve kötü yaşam kalitesine yol açabilen yaygın...

Gebelerde Travma Yönetimi

0
Gebe travma hastalarında hem anne hem de fetüsü etkilendiğinden dolayı hekimin iki travmayı aynı anda yönetmesi gereken zor bir durumdur. Bu yüzden gebelerde travma...

Volvulus Acil Yaklaşım

0
Volvulus, bir bağırsak halkasının kendi etrafında ve onu destekleyen mezenterin etrafında dönerek bağırsak tıkanıklığına neden olmasıyla ortaya çıkar. Klinik görünüm mekanik intestinal tıkanıklık tablosu...

Dopamin Uygulama Akıl Kartı

0
Santral sinir sisteminde nörotransmitter olarak görev yapmaktadır. Norepinefrin için öncül moleküldür. Dopaminerjik adrenerjik reseptörler üzerinden ve sinir uçlarından norepinefrin salınımını sağlayarak etki gösterir. Doza...