2014- 2020 Yıllarıana Ait Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) Raporu

0
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürülüğü tarafından 2014- 2020 yıllarına ait ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) RAPORLARI yayınlandı. Bu linki  tıklayarak raporlara ulaşabilirsiniz. İyi Okumalar...

Renal Kolik ve Üriner Sistem Taşları Acil Yaklaşım

0
Renal kolik acil servislerde tanı ve tedavisi yapılan en sık, en ağrılı ürolojik acil durumdur. Bir kişinin tüm yaşamı boyunca renal kolik atağı geçirme...

Hematürili Hastaya Acil Yaklaşım

0
Acil servise idrar yolları şikayetleri ile başvuran hastalar arasında hematüri hastaları en dramatik görünüme sahip olan hastalardır. Özellikle makroskopik hematürisi olan hastalar bu durumu...

İntravenöz (IV) Uygulanan Sıvılar

0
IV yolla sıvı tedavisi, normal yollarla günlük sıvı ihtiyacını karşılayamayan bireylerin  parenteral yollar ile damar içinden sıvı ihtiyacının karşılanmasıdır. Bu yöntemle; Sıvı – elektrolit...

Non İnvaziv Mekanik Ventilasyon (NIMV) Uygulama Akıl Kartı (BPAP-CPAP)

0
Non İnvazif Mekanik Ventilasyon (NIMV) uygulaması acil serviste hastaların entübe olma oranını azaltan, mortalite ve mobidite oranlarını doğrudan etkileyen bir yöntemdir. Daha önce bu...

Akciğer Ödemi Tedavisi ve Acil servis Yaklaşımı

0
Akciğer ödemi; pulmoner kan basıncının artması ya da kapiller permabilitenin bozulması ile interstisyel aralığa ve alveollere sıvı geçişi ile kanın akciğerde oksijenizasyonunun bozulması olarak...

Digoksin (Digoxin) Uygulama Akıl Kartı

0
Digoksin (Digoxin) hastane öncesi alanda çok sık kullanılmasada pozitif inotrop (kalp kasının kasılma günücü arttıran),  A-V nodal refrakter süreyi uzatarak negatif kronotrop (kalp atım...

Kalp Yetmezliğine Genel Yaklaşım

0
Kalp yetmezliği(KY), kalbin dokulardaki metabolik ihtiyaçları karşılamadaki yetersizliğinin ifadesidir. Kalp yetmezliği intrakardiyak basınçların yükselmesine bağlı yetersiz kardiyak output ile sonuçlanan kalbin yapısal ya da...

Metanol (Sahte Alkol) Zehirlenmeleri

0
Metanol  sahte alkol denince  acil serviste aklımıza  ilk gelen renksiz, uçucu ve hafif tatlı bir alkoldür. Doğal bir fermentasyon ürünüdür ve orjinalde odunun distilasyonuyla...

Kalp Yetmezliği Kılavuzu ESC 2021 Neler Değişti?

0
Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC:European Society of Cardiology) bu yıl ağustos ayının son günlerinde kalp yetmezliği kılavuzunu güncelledi. Yeni kılavuza kaynaklar linkinden ya da buraya...

Akut Böbrek Yetmezliği

0
Böbrek fonksiyonlarının bozulmasından kaynaklı, azotlu atıkların vücuttan atılımında sorun yaşanması ve beraberinde vücudun sıvı elektrolit dengesinde meydana gelen sorunlar böbrek yetmezliğini genel olarak tanımlar....

Acil Servis Hekimlerinin COVID-19 Pandemisi Döneminde Karşılaştıkları Curbside Konsültasyonların Değerlendirilmesi

0
Değerli Acil Tıp Hekimleri Curbside konsültasyon hastayı tedavi eden doktorun, hasta bakımı ya da tedavisi hakkında resmi olmayan bilgi, tavsiye ya da akademik sorunlar için...

Retina Dekolmanı

0
Retina dekolmanı (ayrılma, yerinden ayrılma) retinanın sensörinöral ve pigment tabakasının (PT) ayrılması olarak tanımlanabilir. Görme azalması ve bulanık görme şikayeti olan hastalarda cerrahi gerektirebilecek...

Akut Menenjit Hastasına Acil Servis Yaklaşımı

0
Acil servise ateş ve bilinç değişikliği ile başvuran hastaların ayırıcı tanısında muhakkak aklımıza gelmesi gereken santral sinir sistemi enfeksiyonları hakkında oluşturduğumuz bu yazı için...