Saha Olay Yeri Yönetimi

0
Saha olay yeri yönetimi ; toplumdaki birey ya da bireylerin, bedenen veya ruhen, kazaya uğraması veya hastalanması halinde, tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle ilk...

Cotton Kırığı Olgu Sunumu

0
43 yaşında kadın hasta, ev içi merdivenden elinde eşya taşıyarak yukarı doğru çıkarken üçüncü basamakta ayağı kaymış ve sol ayak bileği inversiyonda kalacak şekilde...

Pandemi Döneminde Acil Servis Triyaj Yönetiminde Yapay Zeka Kullanımının Etik Yönü...

0
Sizi Acil Uzmanı Erhan AHUN tarafından yürütülen “Pandemi Döneminde Acil Servis Triyaj Yönetiminde Yapay Zeka Kullanımının Etik Yönü” başlıklı araştırmaya davet ediyoruz. Değerli katılımcımız, Yapay...

Boğmaca Hastalığı Acil Servis Yaklaşımı

1
Boğmaca Hastalığı her yaştaki duyarlı bireyi etkileyen, özellikle çocukluk çağında ve 5 yaşından küçük çocuklarda ağır seyreden akut, bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. En...

Üniversite Öğrencilerinin Ötenaziye Karşı Tutumlarının Spiritüel İyi Oluş Düzeyleri Açısından İncelenmesi...

0
Sizi sosyal hizmet uzmanı Şeymanur KARAKÖSE tarafından yürütülen “Üniversite Öğrencilerinin Ötenaziye Karşı Tutumlarının Spiritüel İyi Oluş Düzeyleri Açısından İncelenmesi” başlıklı araştırmaya davet ediyoruz. Anket çalışması...

Erişkin Temel Yaşam Desteği

0
Kardiyopulmoner resusitasyon, kalp-akciğer canlandırması, kardiyopulmoner serebral resüsitasyon veya kısa adıyla kardiopulmoner resüsitasyon (KPR)  (İngilizcede CPR: CardioPulmonary Resuscitation), kalbi duran bir kişide kan dolaşımını ve...

Dismenore Acil Yaklaşım

0
Dismenore olarak da bilinen ağrılı menstrüasyon, sağlık, sosyal ve ekonomik etkileri olan, sık görülen jinekolojik hastalıklardan biridir. Pelvik patoloji saptanmayan hastalarda, mensle birlikte ya...

Aşılar

0
Tüm dünyada, son yıllarda özellikle covid pandemisi sonrasında, erişkinlerin bağışıklanması da en az çocuklar kadar önemsenmeye başlanmıştır.  Bağışıklama tarih boyunca çok sayıda salgın ve...

Sağlık Bakanlığı Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi

0
Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen Çocukluk Dönemi Aşı şeması aşağıda gösterilmiştir. İsterseniz bakanlığın hazırladığı sayfaya girerek isterseniz bebeğinizin doğum yılını göre aşı takvimini hesaplaya biliyorsunuz. Aşı...

Tetanoz Hastalığına Acil Servis Yaklaşımı

0
Tetanoz; Clostridium tetani’nin ürettiği ekzotoksinlerin neden olduğu akut gelişen, ölümcül seyredebilen bir hastalıktır. Gelişmiş ülkelerde az görülse de ileri yaş grubunda özellikle 60 yaş...

Asistoli

0
Halk arasında düz çizgi ritmi olarak adlandırılan asistol, kalbin elektriksel ve mekanik aktivitesinin tamamen bibirinden kesilmesinden kaynaklanır. Genellikle başlangıçtaki perfüze edici olmayan ventriküler ritimlerin;...

Direkt Batın Grafisi Değerlendirilmesi

0
Ayakta ve yatarak batın grafileri acil serviste hekimler tarafından en çok istenen radyolojik görüntüleme yöntemlerinden biridir. Ayakta direkt batın (karın) grafileri ADBG olarak, yatarak...

Porsuk Ağacı Toksisitesi (Taxus Baccata)

0
Porsuk ağacı meyvesi çok sayıda insan ve hayvan zehirlenmesine yol açabilmekte ve oldukça toksik etki gösterebilmektedir. Bunu bitkisinin meyvesinde (tohumları), kabuğunda ve yapraklarında bulundurduğu...

Kontrast Madde Nefropatisi

0
Kontrast Nefropatisi, hastane kaynaklı böbrek hasarının üçüncü en sık nedenidir. Ülkemizde ve dünyada iyotlu kontrast madde kullanımı anjiyografi ve tomografi görüntülemelerinde oldukça yaygın şekilde...