GOLD 2019 Değişenler ve Ön Plana Çıkanlar

0
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) şu anda dünyada dördüncü önde gelen ölüm nedenidir. 2020 yılına kadar üçüncü önde gelen ölüm nedeni olacağı tahmin edilmektedir. ...

Özofageal Trakeal Kombitüp

2
Özofageal trakeal kombitüp (Esophageal-Tracheal Combitube, ETC) kardiopulmoner resusitasyon sırasında  yetişkin hastalar için kullanılan  çift lümenli, tekrar kullanıma uygun  alternatif hava yolu aracıdır .ETE becerisi...

Hiperpotasemi (Hiperkalemi) Yönetimi Akıl Kartı

0
Potasyum yüksekliği böbrek yetmezliği olan hastalarda sık karşımıza çıkabilecek hayatı tehdit eden bir durumdur. Ciddi kardiyak ritim bozukluklarına neden olabilir. Tedavisi temel olarak 5 basamakta...

Hipopotasemi (Hipokalemi) Akıl Kartı

0
Hipopotasemi genellikle hipertansiyon nedeniyle tiyazid diüretik kullanan insanlarda görülür. diğer nedenleri arasında kusma, ishal gastrik lavaj, astım tedavisi için betamimetik kullanımı, genetik hastalıklar, hiperaldesteronizm...

Wolf Parkinson White (WPW) Sendromu

0
Wolff-Parkinson-White sendromu (WPW)supra ventriküler taşikardilerin (SVT) yaygın bir sebebidir ve toplumda % 0.1 ila % 3 oranında görülür. Anatomik olarak normal iletim sisteminin dışında...

Sedoanaljezi Akıl Kartı

0
Sedoanaljezi hasta ve hekim konforunu arttıran bir işlemdir. Acil serviste ya da ambulansta hasta ajitasyonunu kırmaktan büyük eklem redüksiyonu yapmaya kadar girişimsel işlemlerin tümünde...

Senkop Kılavuzu ESC 2018

0
Senkop, postural tonusun kaybolduğu, ani, kısa süreli ve dışarıdan herhangi bir elektriksel ya da farmakolojik müdahale olmadan kendiliğinden düzelen geçici şuur kaybıdır (GŞK). Oldukça...

Pediatrik Temel Yaşam Desteği ERC 2015 Akıl Kartı

0
  https://www.acilcalisanlari.com/pediatrik-temel-yasam-destegi-erc-2015.html

İsopropanol Zehirlenmeleri

0
İsopropanol şeffaf, renksiz ve hafif acı bir sıvıdır. Etanolden sonra en sık alınan ikinci alkoldür. 2006 yılında Amerika’da 21.181 isopropanol zehirlenmesi bildirilmiş olup, bunların...

Defibrilasyon ve Kardiyoversiyon

0
Ambulanslarda ve acil servislerde yer alan "DEFİ" adını verdiğimiz bu cihazı görmeyen acil çalışanı yoktur sanırım. Peki kullanımı konusunda ne kadar fikrimiz var? Hepimiz...

Hızlı EKG Yorumlama

0
Hızlı EKG Yorumlama Kalbin dilini anlamak için 1900 yılında Willem Einthoven galvonometre cihazından ilk elektrokardiyografi(EKG) cihazını icat etti. O günden bu yana kalbin çizdiği bu...

Defibrilasyon

0
Defibrilasyon,  şoklanabilir ritimler olan Nabızsız Ventrikül Taşikardisi ve Ventrikül Fibrilasyonu olgularının en önemli tedavi yöntemidir. Hasta monitörize edildikten sonra ritmin defibrile edilebilir ritm (nVT/VT) olduğuna karar...

Deferoksamin Uygulama Akıl Kartı

0
Acil servislerin gündeminde her zaman yer alan yanlışlıkla ya da intihar amaçlı ilaç alımları arasında demir alımları da görülebilmektedir. Hafif GİS bulgularından mortalite ile sonlanan...

Proksimal Tibia İntraosseöz Girişim Uygulama

0
Güç odaklı İğneler (Power-Driven Needles) Uygulama Hastanın bilinci açıksa bilgilendirme ve onay alma işlmeni yapınız. Malzeme hazırlığı yapınız seti kontrol ediniz aynı  zamanda eldivenleri...